BRATISLAVA - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka

25. januára 2017 09:00-15:00 hod

Ing. Martin Hoffmann

Pracuje na pozícii hlavného štátneho radcu na oddelení EVO (Elektronické Verejné Obstarávanie).

Forma Seminár
Dátum 25. januára 2017
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pokročilý
Určený pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem, verejných obstarávateľov

Cieľ

Cieľom školenie je predstaviť výhody ekonomicky najvýhodnejšej ponuky voči najnižšej cene a zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Prihláška na školenie na stiahnutie TU.
Rozsah a náplň

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka - teória

-          ekonomicky najvýhodnejšia ponuka a zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,

-          štatistika používania ekonomicky najvýhodnejšej ponuky,

-          výhody ekonomicky najvýhodnejšej ponuky voči najnižšej cene,

-          predstavenie viacerých vzorcov slúžiacich na výpočet ekonomicky
           najvýhodnejšej ponuky (výhody a nevýhody),

-          analýza viacerých vzorcov na konkrétnych príkladoch,

-          odporúčania pri používaní ekonomicky najvýhodnejšej ponuky,

-          diskusia.

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka - prax

-          nastavenie súťažných podkladov na ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku,

-          praktické simulácie v MS Excel pre správne určenie relatívnych váh,

-          príklad použitia ekonomicky najvýhodnejšej ponuky na konkrétnej zákazke,

-          nastavenie elektronickej aukcie na ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku v IS EVO,

-          diskusia.

 

Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Celkom 117 € (s DPH)

Partneri

Viac