BRATISLAVA - Verejné obstarávanie trochu inak – zelené VO, sociálne aspekty, „in – house“ zákazky

1. júna 2017 09:00-15:00 hod

Ing. Dagmar Melotíková

Externá lektorka spoločnosti OTIDEA, špecializuje sa na konzultačnú činnosť a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, zároveň komplexne zabezpečuje verejné obstarávanie pre obstarávateľov ako aj uchádzačov/dodávateľov.

Forma Seminár
Dátum 1. júna 2017
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre obstarávateľov, verejných obstarávateľov, ale aj uchádzačov

Cieľ

Cieľom seminára bude viac nadstavbových tém vo verejnom obstarávaní a to:-          Zelené verejné obstarávanie,-          Sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní,-          Proces zadávania „in – house“ zákaziek.

Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

Uzávierka prihlášok 25. 5. 2017

V cene je zahrnuté

organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie a stravný lístok na obed
Rozsah a náplň
 1. Zelené verejné obstarávanie
 • Ako „zelený“ je zákon o verejnom obstarávaní?
 • Ako aplikovať GPP vo verejnom obstarávaní?
 • Určenie „zelených“ požiadaviek na predmet zákazky.
 • Environmentálne značky.
 • Podmienky účasti.
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk.
 • Plnenie zákazky – osobitné podmienky plnenia zmluvy.
 
 1. Sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní
 
 • Čo je to sociálne verejné obstarávanie?
 • Aplikácia sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní.
 • Podmienky účasti v rámci technickej alebo odbornej spôsobilosti.
 • Špecifikácia predmetu zákazky.
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk.
 • Osobitné podmienky plnenia zmluvy.
 • Vyhradené práva účasti vo verejnom obstarávaní len pre chránené dielne a chránené pracoviská.
 
 1. Proces zadávania „in – house“ zákaziek
 • Aké sú výhody zadávania zákaziek týmto procesom?
 • Je to legálny nástroj priameho zadania zákazky - výnimka zo zákona o verejnom obstarávaní.
 • Zvýšená hospodárnosť výdavkov, keďže zákazky nie sú realizované na komerčnej báze.
 • Využitie potenciálu a zdrojov vlastných subjektov.
 • Podstatné skrátenie času na zadanie zákazky oproti procesu verejného obstarávania – šetrí sa čas aj peniaze.
Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
BRATISLAVA - Verejné obstarávanie trochu inak – zelené VO, sociálne aspekty, „in – house“ zákazky
Celkom 117 € (s DPH)

Partneri

Viac