ONLINE - Hodnotiaci pohovor pre štátnu, verejnú správu, vhodné aj pre firmy

23. novembra 2023 09:00-12:00 hod

Bc. Mariana Němcová

Marketingový a obchodný špecialista, má dlhoročné pracovné skúsenosti na oddelení HR, komunikácie, mediálnej komunikácie a štúdium sociálnej a pracovnej psychológie ju priviedli k silnému citu pre prácu s ľuďmi a vytváranie úspešných pracovno - partnerských vzťahov. Pohotovo reaguje na nečakané situácie, s nadšením a presvedčením, že sa všetko dá, je jej osobný postoj, ktorý dokáže prirodzene prenášať aj na ďalších členov tímu. Jej osobnosťou, odbornými a profesionálnymi zručnosťami je schopná prispievať ku kvalitnej atmosfére a tímovosti. Špecializuje sa aj na prezentačné, komunikačné školenia a HR školenia.  

Forma Workshop
Dátum 23. novembra 2023
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre HR, manažérov, vedúcich pracovníkov, riaditeľov, každého, kto si chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti v tejto oblasti

Cieľ

Osvojíte si zručnosti potrebné na úspešné a efektívne zvládnutie hodnotiaceho rozhovoru, ako hodnotiť výkon, potenciál zamestnanca/podriadeného, naučíte sa využiť hodnotiaci rozhovor ako personálny nástroj na zvyšovanie motivácie zamestnancov a ich angažovanosti. Zároveň si osvojíte kompetencie správnej komunikácie aj negatívnej spätnej väzby.

Prihláška na školenie na stiahnutie TU .


Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, online platforma
Rozsah a náplň

Hodnotiaci rozhovor – formalita alebo nástroj rozvoja?

Ciele hodnotiaceho rozhovor

Ako sa pripraviť na hodnotiaci rozhovor ?

Správne nastavenie hodnotiacich kritérií

Ako zapojiť zamestnanca do sebahodnotiaceho procesu

Techniky vedenia hodnotiaceho rozhovoru

Výstupy z pohovoru a ich interpretácia

Praktické príklady z praxe

Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - Hodnotiaci pohovor pre štátnu, verejnú správu, vhodné aj pre firmy
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac