ONLINE - Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní

5. novembra 2020 09:00-15:00 hod

Mgr. Ján Kapec

advokát advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners. Zameriava sa na verejné obstarávanie, obchodné právo a právo obchodných spoločností.

Forma Seminár
Dátum 5. novembra 2020
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre začiatočníkov aj pre pokročilejších účastníkov

Cieľ

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad najdiskutovanejších a najčastejších problémov zmlúv a zmluvných vzťahov vo verejnom obstarávaní, ako aj porušení zákona o verejnom obstarávaní z praktického právneho hľadiska. Predmetom seminára budú zmluvy, ktoré sú uzatvárané ako výsledok  procesu verejného obstarávania. Seminár bude vedený interaktívnou formou so zameraním sa na konkrétne problémy, s ktorými sa pri procese verejného obstarávania stretávajú samotní účastníci. V rámci seminára sa zameriame aj na problematiku dopadu nepredvídanej situácie (napr. Covid-19) na zmluvy uzatvárané v procese verejného obstarávania.   


Prihláška na školenie na stiahnute TU.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!


V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov seminára, náklady na lektora, online platforma
Rozsah a náplň
  • Zmluvy, ktoré sú uzatvárané ako výsledok procesu verejného obstarávania
  • Príprava zmluvy resp. rámcovej dohody, resp. koncesnej zmluvy, forma, obsah a povinné ustanovenia, možnosti a podmienky uzatvorenia zmlúv a súčinnosť vyžadovaná od uchádzačov
  • Zmeny zmlúv počas ich trvania vrátane dopadu Covid-19 na uzatvorené zmluvy
  • Mechanizmy, ktoré zmluva obsahuje vo vzťahu k „iným osobám“ a k subdodávateľom.
  • Možnosti a povinnosti ukončenia zmlúv uzatvorených v rámci procesu verejného obstarávania
  • Dôvody neplatnosti zmluvy
  • Identifikácia chýb pri príprave zmlúv (rámcových dohôd / koncesných zmlúv) a ich dodatkov
  • Vybraná judikatúra Európskeho súdneho dvora, súdov SR, metodické  usmernenia a stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie k zmluvám (rámcovým dohodám) a ich dodatkom
  • Register partnerov verejného sektora
  • Otázky a diskusia
Prípadné potrebné podklady a materiály

Technické parametre pre online prenos, prosím zistite u IT technikov v organizácii, či splňujete podmienky:

Systém potrebuje pre správnou funkciu otvorené porty TCP/IP 80/443 (Pro HTTP/HTTPS)

Miesto konania
ONLINE - Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní
Celkom 114 € (s DPH)

Partneri

Viac