Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Seminár BRATISLAVA - "Porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v teórii a rozhodovacej praxi"
Administratíva
30.5.2023 Mgr. Valér Rabenseifer
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Workshop ONLINE - Objednávky a faktúry - základná finančná kontrola a zverejňovanie v roku 2023
Administratíva
1.6.2023 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 90 €
Seminár BRATISLAVA - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi
Právo
20.4.2023 Ing. Rudolf Mozolík
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 11 100 €
Seminár BRATISLAVA - Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
Rozvoj manažérov
18.5.2023 Ing. Rudolf Mozolík
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 95 €
Workshop ONLINE - Základná finančná kontrola – na čo si dať pozor?
Administratíva
29.3.2023 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 13 90 €
Seminár ONLINE - Finančná kontrola vykonávaná pri poskytovaní verejných financií"
Administratíva
18.4.2023 Mgr. Petra Kučák Nétryová, LL.M.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 25 100 €
Seminár ONLINE - Slovenčina pre pokročilých alebo Ako písať lepšie – pre verejnú správu aj súkromný sektor
Administratíva
4.5.2023 PaedDr. Lýdia Ďurišová
Stredne pokročilý 16 90 €
Workshop ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii
Administratíva
8.6.2023 PaedDr. Lýdia Ďurišová
Začiatočník 16 90 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Seminár

BRATISLAVA - "Porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v teórii a rozhodovacej praxi"

30. mája 2023
 

Cieľom školenia bude priblížiť problematiku porušenia finančnej disciplíny, na praktických príkladoch demonštrovať jednotlivé skutkové podstaty porušenia finančnej disciplíny a osvojiť ...

Mgr. Valér Rabenseifer Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Valér Rabenseifer
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Objednávky a faktúry - základná finančná kontrola a zverejňovanie v roku 2023

1. júna 2023
 

Pre záujemcov zo sektora verejnej správy je pripravená pútavá a stále diskutovaná oblasť vzdelávania - téma zverejňovania objednávok a faktúr z pohľadu ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 15 Cena: 90 €
Seminár

BRATISLAVA - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi

20. apríla 2023
 

Oboznámiť účastníkov seminára s úplným znením novely zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len ...

Ing. Rudolf Mozolík Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Rudolf Mozolík
Počet voľných miest: 11 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve

18. mája 2023
 

Oboznámiť účastníkov seminára s úplným znením  zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ...

Ing. Rudolf Mozolík Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Rudolf Mozolík
Počet voľných miest: 12 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - Základná finančná kontrola – na čo si dať pozor?

29. marca 2023
 

Seminár sa venuje novelizovanému zákonu č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 13 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Finančná kontrola vykonávaná pri poskytovaní verejných financií"

18. apríla 2023
 

Finančná kontrola je základný nástroj orgánov verejnej správy na získanie uistenia o tom, že poskytované verejné financie spĺňajú všetky podmienky ...

Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Petra Kučák Nétryová, LL.M.
Počet voľných miest: 25 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Slovenčina pre pokročilých alebo Ako písať lepšie – pre verejnú správu aj súkromný sektor

4. mája 2023
 

Cieľom školenia je získať ucelený pohľad na administratívny text v rámci úradnej korešpondencie. Na školení sa zameriate nielen na rôzne ...

Úroveň: Stredne pokročilý PaedDr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 16 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii

8. júna 2023
 

E-maily píšeme denne. V rámci organizácie komunikujeme neformálne s kolegami, často ani nekontrolujeme napísaný text... Čo však, keď je potrebné ...

Úroveň: Začiatočník PaedDr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 16 Cena: 90 €

Partneri

Viac