Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Seminár ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE – 2 dňové školenie
Verejné obstarávanie
13.7.2022
14.7.2022
Mgr. Branislav Hudec
Začiatočník 17 150 €
Seminár ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE – 2 dňové školenie
Verejné obstarávanie
10.8.2022
11.8.2022
Ing. Martin Papcún
Začiatočník 16 145 €
Seminár BRATISLAVA - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE – 2 dňové školenie
Verejné obstarávanie
21.9.2022
22.9.2022
Mgr. Branislav Hudec
Začiatočník 20 150 €
Seminár ONLINE - Slovenčina pre pokročilých alebo Ako písať lepšie – pre verejnú správu aj súkromný sektor
Administratíva
28.7.2022 PaedDr. Lýdia Ďurišová
Stredne pokročilý 15 90 €
Seminár BRATISLAVA - Manažérske vzdelávanie vedúcich pracovníkov v štátnej správe, vhodné aj pre firmy
HR Management
8.6.2022 Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Stredne pokročilý 13 95 €
Seminár BRATISLAVA - Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov – (tzv. INFO ZÁKON)
Právo
21.6.2022 Mgr. et Mgr. Michal Bezák
Stredne pokročilý 13 100 €
Workshop ONLINE - Korešpondenčná angličtina pre štátnu a verenú správu, vhodné pre všetkých (Correspondence English)
Administratíva
8.9.2022 PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.
Stredne pokročilý 13 90 €
Workshop ONLINE - ANGLIČTINA - Komunikácia v interkultúrnom prostredí (Communication in intercultural setting)
Administratíva
31.5.2022 PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.
Stredne pokročilý 13 90 €
Workshop ONLINE - ANGLIČTINA - Obchodná angličtina – Personalistika (Business English – HR)
Administratíva
7.6.2022 PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.
Stredne pokročilý 14 90 €
Workshop ONLINE - ANGLIČTINA - Obchodná angličtina – Financie (Business English – Finances)
Administratíva
28.6.2022 PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.
Stredne pokročilý 14 90 €
Workshop ONLINE - Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou a výnimkám zo zákona o VO
Verejné obstarávanie
8.6.2022 Ing. Martin Papcún
Stredne pokročilý 14 85 €
Seminár ONLINE - Podmienky účasti - ich preukazovanie a vyhodnocovanie z pohľadu dodávateľa aj verejného obstarávateľa
Verejné obstarávanie
29.6.2022 Ing. Martin Papcún
Stredne pokročilý 20 85 €
Seminár ONLINE - Manažérske vzdelávanie vedúcich pracovníkov v štátnej správe, vhodné aj pre firmy
HR Management
3.8.2022 Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Stredne pokročilý 15 90 €
Seminár BRATISLAVA - Nebojte sa nadlimitných zákaziek – pripravujeme NLZ od A do Z po NOVOM
Verejné obstarávanie
23.6.2022 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Stredne pokročilý 15 100 €
Workshop BRATISLAVA - EXCEL pre pokročilých
Rozvoj osobnosti
30.5.2022 Miroslav Šimko
Zuzana Jusková
Pokročilý 13 100 €
Seminár ONLINE - Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní verzus osobitné podmienky zmluvy podľa nových pravidiel - aplikácia v praxi
Verejné obstarávanie
2.6.2022 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pokročilý 16 95 €
Workshop BRATISLAVA - Najefektívnejšie metódy akcelerácie mozgu + bonus – pamäť na čísla
Rozvoj osobnosti
2.6.2022 René Műller
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 9 140 €
Seminár BRATISLAVA - Dynamický nákupný systém – príprava, realizácia, benefity
Verejné obstarávanie
31.5.2022 Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 5 100 €
Seminár BRATISLAVA - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov" vrátane nových legislatívnych zmien
Verejné obstarávanie
9.6.2022 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 17 100 €
Workshop BRATISLAVA - Wellbeing na pracovisku
HR Management
29.6.2022 Bc. Mariana Němcová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 18 95 €
Workshop BRATISLAVA - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop
Verejné obstarávanie
7.6.2022 Mgr. Miroslav Knob
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 10 105 €
Seminár ONLINE - Projektové a Stavebné zákazky – s nízkou hodnotou, podlimitné, nadlimitné
Verejné obstarávanie
1.6.2022 Ing. Martin Papcún
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 90 €
Workshop BRATISLAVA - KRITICKÉ MYSLENIE
HR Management
15.6.2022 Bc. Mariana Němcová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 19 95 €
Workshop ONLINE - Základná finančná kontrola po novele zákona od marca 2022
Administratíva
14.6.2022 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 85 €
Seminár BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v PRAXI
Právo
1.6.2022 doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 105 €
Seminár BRATISLAVA - Príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 113) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) po novom
Verejné obstarávanie
28.6.2022 Mgr. Martin Garaj, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 95 €
Seminár ONLINE - „Obstarávanie dotovaných osôb v podmienkach Programu rozvoja vidieka a v rámci EŠIF pre programové obdobie 2014-2020“
Verejné obstarávanie
14.6.2022 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 22 100 €
Seminár BRATISLAVA - Riešenie aktuálnych problémov výkonu práce vo verejnej službe (Zákon o výkone práce vo verejnom záujme a Zákonník práce)
Personalistika
14.6.2022 JUDr. Ladislav Orviský
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 19 95 €
Workshop BRATISLAVA - Ako realizovať ZMENY v organizácii v zložitých podmienkach
Rozvoj osobnosti
22.6.2022 RNDr. Alexander Birčák
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 95 €
Seminár ONLINE - "Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci s osobitným zameraním na samosprávu".
Právo
21.9.2022 JUDr. Tomáš Buzinger
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 95 €
Workshop BRATISLAVA – Rétorika, social média a etiketa vo verejnej správe, vhodné aj pre firmy
Rozvoj osobnosti
6.6.2022 Dr. Lucia Hilka Majková
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 10 95 €
Workshop BRATISLAVA – Rétorika, social média a etiketa vo verejnej správe, vhodné aj pre firmy
Rozvoj osobnosti
12.7.2022 Dr. Lucia Hilka Majková
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 10 95 €
Seminár ONLINE - "Finančná kontrola vykonávaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite"
Administratíva
20.7.2022 Mgr. Petra Kučák Nétryová, LL.M.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 25 95 €
Workshop ONLINE - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v roku 2022 - nová povinnosť zverejňovania pre samosprávu
Administratíva
30.6.2022 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 85 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Seminár

ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE – 2 dňové školenie

13. júla 2022 - 14. júla 2022
 

Chcete sa naučiť obstarávať a vyznať v spleti pravidiel a ustanovení zákona o verejnom obstarávaní... Aké sú špecifiká jednotlivých typov zákaziek a kedy ktorý postup ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Začiatočník Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 17 Cena: 150 €
Seminár

ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE – 2 dňové školenie

10. augusta 2022 - 11. augusta 2022
 

Komplexný prehľad zákona o verejnom obstarávaní so zameraním na praktickú prípravu zákazky podľa pravidiel platných od 31.03.2022.   Prihláška na školenie na ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 16 Cena: 145 €
Seminár

BRATISLAVA - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE – 2 dňové školenie

21. septembra 2022 - 22. septembra 2022
 

Chcete sa naučiť obstarávať a vyznať v spleti pravidiel a ustanovení zákona o verejnom obstarávaní... Aké sú špecifiká jednotlivých typov zákaziek a kedy ktorý postup ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Začiatočník Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 20 Cena: 150 €
Seminár

ONLINE - Slovenčina pre pokročilých alebo Ako písať lepšie – pre verejnú správu aj súkromný sektor

28. júla 2022
 

Cieľom školenia je získať ucelený pohľad na administratívny text v rámci úradnej korešpondencie. Na školení sa zameriate nielen na rôzne ...

Úroveň: Stredne pokročilý PaedDr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 15 Cena: 90 €
Seminár

BRATISLAVA - Manažérske vzdelávanie vedúcich pracovníkov v štátnej správe, vhodné aj pre firmy

8. júna 2022
 

Prehĺbiť manažérske zručností prostredníctvom inšpirácie v manažérskych témach a vlastnej sebareflexii manažéra. Porozumieť odlišným štýlom vedenia a naučiť sa ich efektívne využívať v praxi.Naučiť ...

Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF) Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Počet voľných miest: 13 Cena: 95 €
Seminár

BRATISLAVA - Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov – (tzv. INFO ZÁKON)

21. júna 2022
 

Všeobecné východiská Slovenská republika ako materiálny právny štát (čl. 1 ods. 1 Ústavy SR) Princíp seba limitácie štátnej moci (čl. 2 ods. ...

Mgr. et Mgr. Michal Bezák Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. et Mgr. Michal Bezák
Počet voľných miest: 13 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Korešpondenčná angličtina pre štátnu a verenú správu, vhodné pre všetkých (Correspondence English)

8. septembra 2022
 

Séria nezávisle na seba nadväzujúcich školení anglického jazyka, každá lekcia je tematicky zameraná.Stredne pokročilá úroveň (B1) alebo upper - intermediate ...

PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD. Úroveň: Stredne pokročilý PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.
Počet voľných miest: 13 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - ANGLIČTINA - Komunikácia v interkultúrnom prostredí (Communication in intercultural setting)

31. mája 2022
 

Séria nezávisle na seba nadväzujúcich školení anglického jazyka, každá lekcia je tematicky zameraná.Stredne pokročilá úroveň (B1) alebo upper - intermediate ...

PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD. Úroveň: Stredne pokročilý PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.
Počet voľných miest: 13 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - ANGLIČTINA - Obchodná angličtina – Personalistika (Business English – HR)

7. júna 2022
 

Séria nezávisle na seba nadväzujúcich školení anglického jazyka, každá lekcia je tematicky zameraná.Stredne pokročilá úroveň (B1) alebo upper - intermediate ...

PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD. Úroveň: Stredne pokročilý PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.
Počet voľných miest: 14 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - ANGLIČTINA - Obchodná angličtina – Financie (Business English – Finances)

28. júna 2022
 

Séria nezávisle na seba nadväzujúcich školení anglického jazyka, každá lekcia je tematicky zameraná.Stredne pokročilá úroveň (B1) alebo upper - intermediate ...

PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD. Úroveň: Stredne pokročilý PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.
Počet voľných miest: 14 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou a výnimkám zo zákona o VO

8. júna 2022
 

Súhrnné správy trápia nejedného verejného obstarávateľa. Novela zákona o verejnom obstarávaní prináša veľké zmeny v súhrnných správach – ako často ich treba zasielať... aké ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 14 Cena: 85 €
Seminár

ONLINE - Podmienky účasti - ich preukazovanie a vyhodnocovanie z pohľadu dodávateľa aj verejného obstarávateľa

29. júna 2022
 

Cieľom je prezentovať možnosti nastavenia, preukazovania a vyhodnocovania podmienok účasti zo strany obstarávateľa aj dodávateľa.   Prihláška na stiahnutie TU.  V prípade webových kurzov ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 20 Cena: 85 €
Seminár

ONLINE - Manažérske vzdelávanie vedúcich pracovníkov v štátnej správe, vhodné aj pre firmy

3. augusta 2022
 

Prehĺbiť manažérske zručností prostredníctvom inšpirácie v manažérskych témach a vlastnej sebareflexii manažéra. Porozumieť odlišným štýlom vedenia a naučiť sa ich efektívne využívať v praxi.Naučiť ...

Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF) Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Počet voľných miest: 15 Cena: 90 €
Seminár

BRATISLAVA - Nebojte sa nadlimitných zákaziek – pripravujeme NLZ od A do Z po NOVOM

23. júna 2022
 

Seminár je zameraný na vysvetlenie postupov pri zadávaní nadlimitných zákaziek podľa ustanovení zákona a v nadväznosti na praktické skúsenosti. Objasnenie jednotlivých inštitútov ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 15 Cena: 100 €
Workshop

BRATISLAVA - EXCEL pre pokročilých

30. mája 2022
 

Kurz Microsoft Excel pre pokročilých je určený užívateľom, ktorí už s programom Excel majú skúsenosti a radi by sa naučili používať pokročilé nástroje Excelu ...

Úroveň: Pokročilý Miroslav Šimko
  Zuzana Jusková
Počet voľných miest: 13 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní verzus osobitné podmienky zmluvy podľa nových pravidiel - aplikácia v praxi

2. júna 2022
 

Podmienky účasti podľa § 32 až § 36 ZVO skúmajú a overujú skutočnosti z minulej činnosti záujemcov a uchádzačov, podmienky plnenia zmluvy podľa ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pokročilý Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 16 Cena: 95 €
Workshop

BRATISLAVA - Najefektívnejšie metódy akcelerácie mozgu + bonus – pamäť na čísla

2. júna 2022
 

 Fascinujúci tréning určený na akceleráciu mozgu a pamäť na čísla. Prihláška na školenie na stiahnutie TU.  Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný ...

René Műller Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem René Műller
Počet voľných miest: 9 Cena: 140 €
Seminár

BRATISLAVA - Dynamický nákupný systém – príprava, realizácia, benefity

31. mája 2022
 

Cieľom školenia je oboznámiť záujemcov s prípravou Dynamických nákupných systémov. Od prípravnej fázy po realizáciu vrátane definovania benefitov v porovnaní s klasickou súťažou.   Prihláška ...

Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
Počet voľných miest: 5 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov" vrátane nových legislatívnych zmien

9. júna 2022
 

Pohľad na verejne obstarávanie optikou zákona a eurofondových pravidiel, vrátane nových legislatívnych zmien - vhodné pre účastníkov, ktorí pracujú s ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 17 Cena: 100 €
Workshop

BRATISLAVA - Wellbeing na pracovisku

29. júna 2022
 

Cieľom školenia je podrobnejšie si rozobrať jednotlivé oblasti Starostlivosti o zamestnancov zo strany zamestnávateľa – Wellbeing na pracovisku a jeho dopad na ...

Bc. Mariana Němcová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Bc. Mariana Němcová
Počet voľných miest: 18 Cena: 95 €
Workshop

BRATISLAVA - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop

7. júna 2022
 

Praktický workshop vás pripraví na podanie ponuky v Českej republike. Ukážeme si cez aké portály sa podávajú ponuky a aké sú nástrahy ...

Mgr. Miroslav Knob Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Miroslav Knob
Počet voľných miest: 10 Cena: 105 €
Seminár

ONLINE - Projektové a Stavebné zákazky – s nízkou hodnotou, podlimitné, nadlimitné

1. júna 2022
 

Oboznámenie sa s aktuálnymi postupmi pri obstarávaní stavebných zákaziek nadlimitných, podlimitných, s nízkou hodnotou   Prihláška na školenie na stiahnutie TU.V prípade webových kurzov ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 14 Cena: 90 €
Workshop

BRATISLAVA - KRITICKÉ MYSLENIE

15. júna 2022
 

Zachovať si prostredníctvom kritického myslenia zdravý nadhľad a duševné zdravie v aktuálnej dobe. Prihláška na školenie na stiahnutie TU.Prihlasujte sa prosím včas!  ...

Bc. Mariana Němcová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Bc. Mariana Němcová
Počet voľných miest: 19 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - Základná finančná kontrola po novele zákona od marca 2022

14. júna 2022
 

Seminár sa venuje praktickej realizácii základnej finančnej kontroly v prostredí verejnej správy  a samosprávy s definovaním jej náležitostí a zároveň informácií z kontrolnej praxe pre ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 14 Cena: 85 €
Seminár

BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v PRAXI

1. júna 2022
 

Seminár bude zameraný  na obidve fázy odvolacieho konania, na povinnosti prvostupňového správneho organu ako i druhostupňového správneho organu v rámci ...

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Počet voľných miest: 16 Cena: 105 €
Seminár

BRATISLAVA - Príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 113) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) po novom

28. júna 2022
 

Praktický postup zadávania podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou s akcentom na zmeny. Zameriame sa na celý proces verejného obstarávania podlimitnej zákazky ...

Mgr. Martin Garaj, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Martin Garaj, PhD.
Počet voľných miest: 16 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - „Obstarávanie dotovaných osôb v podmienkach Programu rozvoja vidieka a v rámci EŠIF pre programové obdobie 2014-2020“

14. júna 2022
 

  Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!   Prihláška na školenie na stiahnutie TU.V prípade webových kurzov je jedna ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 22 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - Riešenie aktuálnych problémov výkonu práce vo verejnej službe (Zákon o výkone práce vo verejnom záujme a Zákonník práce)

14. júna 2022
 

Oboznámenie s hlavnými časťami zákona o výkone práce vo verejnom záujme a Zákonníka práce ako i metodická pomoc pri riešení ...

JUDr. Ladislav Orviský Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Ladislav Orviský
Počet voľných miest: 19 Cena: 95 €
Workshop

BRATISLAVA - Ako realizovať ZMENY v organizácii v zložitých podmienkach

22. júna 2022
 

Cieľom je naladiť spoluprácu v zložitých podmienkach, použiť techniky na prekonanie neprekonateľných rozporov a techniky na ovplyvňovanie situácie, ktorú nemáme pod kontrolou.   Prihláška na ...

RNDr. Alexander Birčák Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem RNDr. Alexander Birčák
Počet voľných miest: 16 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - "Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci s osobitným zameraním na samosprávu".

21. septembra 2022
 

Pri výkone verejnej moci je príčinou vzniknutej škody nezákonné rozhodnutie alebo nesprávny úradný postup orgánu verejnej moci spôsobenej štátom alebo ...

JUDr. Tomáš Buzinger Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Tomáš Buzinger
Počet voľných miest: 15 Cena: 95 €
Workshop

BRATISLAVA – Rétorika, social média a etiketa vo verejnej správe, vhodné aj pre firmy

6. júna 2022
 

„Umenie komunikácie s verejnosťou v dobe elektronických médií je životnou potrebou každej organizácie. Kontakt s médiami prináša riziká neúspechu, pretože ...

Dr. Lucia Hilka Majková Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Dr. Lucia Hilka Majková
Počet voľných miest: 10 Cena: 95 €
Workshop

BRATISLAVA – Rétorika, social média a etiketa vo verejnej správe, vhodné aj pre firmy

12. júla 2022
 

„Umenie komunikácie s verejnosťou v dobe elektronických médií je životnou potrebou každej organizácie. Kontakt s médiami prináša riziká neúspechu, pretože ...

Dr. Lucia Hilka Majková Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Dr. Lucia Hilka Majková
Počet voľných miest: 10 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - "Finančná kontrola vykonávaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite"

20. júla 2022
 

Cieľom seminára je priblížiť vykonávanie finančnej kontroly v kontexte legislatívnych zmien. Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom ...

Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Petra Kučák Nétryová, LL.M.
Počet voľných miest: 25 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v roku 2022 - nová povinnosť zverejňovania pre samosprávu

30. júna 2022
 

Pozor, vznikla nová povinnosť zverejňovania zmlúv v obciach a  VÚC a v nimi zriadených organizáciách výlučne v Centrálnom registri zmlúv! Cieľom ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 16 Cena: 85 €

Partneri

Viac