Všetky články

Kto sú najväčší hráči verejného obstarávania?

Kto dominoval verejnému obstarávaniu v roku 2016? A ktorí boli najúspešnejší uchádzači? Koľko je medzi nimi zahraničných spoločností? O akých sumách je reč v najväčších biznisoch v tejto sfére? Kto sú stabilní najväčší obstarávatelia?

Prinášame Vám prehľad TOP 10 verejných obstarávateľov a TOP 10 úspešných uchádzačov.
Analýza bola spracovaná na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie.Verejnému obstarávaniu dominovala diaľnica
 
Verejnému obstarávaniu v roku 2016 dominovala zákazka na vybudovanie nultého obchvatu Bratislavy. Vygenerovala najväčšieho obstarávateľa – Ministerstvo dopravy a výstavby SR i najväčšieho úspešného uchádzača podľa objemu zmluvnej hodnoty (takmer 1,9 mld. eur). Tým bola londýnska spoločnosť Zero Bypass Limited. Ide o jediného mimoslovenského uchádzača v TOP 10. Vyplýva to z rebríčka TOP 10 verejných obstarávateľov a TOP 10 úspešných uchádzačov, ktorý na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie vypracovala spoločnosť OTIDEA.
 
Na druhom mieste medzi obstarávateľmi bola akciovka Národná diaľničná spoločnosť, najmä vďaka úsekom diaľnic Budimír – Bidovce (D1) a Čadca, Bukov – Svrčinovec (D3).
 
Za posledných päť rokov nechýbali ani raz medzi najväčšími piatimi obstarávateľmi Železnice Slovenskej republiky, minulý rok boli tretie. Za nich sa zaradil Nitriansky samosprávny kraj. Ten obstarával dodávateľa pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy s predpokladanou hodnotou zákazky 501 mil. eur (viac v tabuľke 1 v prílohe). No jediný uchádzač (konzorcium ARRIVA Nové Zámky, a. s. + ARRIVA NITRA a.s.) ponúkol cenu o takmer 200 mil. eur nižšiu.
 
Toto konzorcium je súčasne tretí najväčší uchádzač vo verejnom obstarávaní v minulom roku podľa zmluvnej hodnoty. Pred ním, na druhom mieste bolo Združenie Nimnica (viac v tabuľke 2 v prílohe). To uspelo v zákazke na modernizáciu železničnej trate medzi Púchovom a Žilinou spomedzi piatich ponúk. Štvrté bolo konzorcium Strabag, s.r.o. + PORR, s.r.o. + Hochtief CZ, a.s. dodávateľ diaľničného úseku Čadca – Svrčinovec, kde bola zmluvná hodnota o 20 percent vyššia, ako predpokladaná hodnota zákazky. Piata Skanska, a.s., realizujúca úsek Budimír – Bidovce. Jej ponuka bola o šesť percent nižšia ako pôvodne predkladaná hodnota zákazky.

Autor: mp
 
Tabuľka 1: TOP 10 verejných obstarávateľov 2016.

   EUR
1Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republikyBratislava1 891 689
2Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Bratislava529 802
3Železnice Slovenskej republikyBratislava458 801
4Nitriansky samosprávny krajNitra304 815
5Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyBratislava247 952
6Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkovBratislava140 000
7LESY Slovenskej republiky, štátny podnikBanská Bystrica99 519
8Západoslovenská distribučná, a.s.Bratislava94 910
9Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Bratislava93 728
10Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.Bratislava89 568
PRAMEŇ: Úrad verejného obstarávania  Tabuľka 2: TOP 10 úspešných uchádzačov 2016

     EUR
1Zero Bypass LimitedLondonUK
 1 891 280
2Združenie NimnicaBratislavaSK
 364 939
3ARRIVA Nové Zámky, a.s. + ARRIVA NITRA a.s.Nové ZámkySK 304 815
4Strabag, s.r.o. + PORR, s.r.o. + Hochtief CZ, a.s.,
organizačná zložka Slovensko
BratislavaSK 239 113
5Skanska SK a.s.BratislavaSK 202 977
6Spoločnosť pre skladovanie, a.s.TrakoviceSK 140 000
7VAŠA Slovensko, s. r. o.BratislavaSK 124 800
8EUROVIA SK, a.s.KošiceSK 96 925
9SLOVNAFT, a.s.BratislavaSK 74 814
10eustream, a.s.BratislavaSK 70 000
PRAMEŇ: Úrad verejného obstarávania    

Partneri

Viac