Školenia probiehajú pod dohľadom skúsených lektorov

 • Ing. Hilda Regulová Gajdošová

  konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., lektor verejného obstarávania, špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a ...

  zobraziť kurzy
 • Ing. Martin Papcún

  Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Ladislav Orviský

  Lektor v minulosti pracoval ako vysokoškolský učiteľ (špecializácia pracovné právo a právo štátnej služby). Následne niekoľko rokov riadil útvar ľudských zdrojov verejnoprávnej ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA

  Advokátka s dlhoročnou praxou v oblasti verejného obstarávania. Problematikou verejných zákaziek sa zaoberá už od roku 2006, kedy začala pôsobiť na Úrade ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Tomáš Buzinger

  V súčasnosti pôsobí ako hlavný štátny radca na Právnom odbore Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde sa dlhodobo špecializuje ...

  zobraziť kurzy
 • René Műller

  Tréner so skoro 30 ročnou praxou tréningu pamäte a kreatívneho myslenia. Využíva a kombinuje metódy starej Číny, Indie, súčasné metódy ...

  zobraziť kurzy
 • Nina Nerušilová

  Členka Rady Úradu ore verejné obstarávanie   Jej hlavnou činnosťou a zodpovednosťou je rozhodovanie o odvolaniach proti meritórnym rozhodnutiam úradu vydaným v konaní o preskúmanie ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Irena Hudecová

  Pracuje na pozícii inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podieľala sa na príprave nariadenia aj tvorbe nového zákona o ochrane ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)

  samostatný lektor, konzultant a kouč s dlhoročnými skúsenosťami v korporátnom prostredí. Od roku 1998 pôsobí  v oblasti  rozvoja a riadenia ľudského kapitálu.  Pracuje ...

  zobraziť kurzy
 • PhDr. Anna Miklošová

  Pôsobí v oblasti ochrany osobných údajov od roku 1999, kedy pracovala ako vedúca oddelenia registrácie informačných systémov obsahujúcich osobné údaje. Od ...

  zobraziť kurzy
 • RNDr. Michaela Kollárová

  Riaditeľka odboru finančných nástrojov, sekcia riadenia investícií na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Katarína Hreusová

  Pôsobí na pozícií vedúcej oddelenia verejného obstarávania na Úrade pre verejné obstarávanie. Má niekoľko ročné pracovné skúsenosti s verejnými zákazkami rôzneho ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Róbert Majchrák

  V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ odboru legislatívno-právneho na Úrade pre verejné obstarávanie. Ako zamestnanec úradu sa taktiež aktívne podieľal na tvorbe legislatívy ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Ivan Holič

  V roku 2012 nastúpil na Úrad pre verejné obstarávanie, kde pracuje na odbore legislatívno-právnom na pozícii vedúceho oddelenia. Okrem zastupovania ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Martin Garaj, PhD.

  je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. Pracoval na najväčších ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová

  Venuje sa verejnému obstarávaniu od roku 2006. Začínala na kontrole na Úrade pre verejné obstarávanie a pokračovala na rôznych kontrolórskych pozíciách ...

  zobraziť kurzy
 • Dr. Lucia Majková

  Komunikačný špecialista, manažér, lektor, kouč, členka mediálneho tímu, moderátorka a komunikačný poradca. Dlhoročné pracovné skúsenosti v oblasti personalistiky, manažmentu, obchodníckych ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Beáta Hromadová

  Pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie stále pracovisko Žilina na pozícii vedúcej. V minulosti pracovala na Úrade Žilinského samosprávneho kraja ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Martin Pelikán

  Advokát špecializujúci sa predovšetkým na oblasť záväzkového práva, práva obchodných spoločností a práva verejných zákaziek. Zaoberá sa komplexnou právnou úpravou ...

  zobraziť kurzy
 • Ing. Miroslav Beňo

  Pracoval na viacerých riadiacich pozíciách u alternatívnych komunikačných operátorov, internetových poskytovateľov a tiež u najväčšieho telekomunikačného operátora na Slovensku. Prešiel ...

  zobraziť kurzy
 • Ing. Ladislav Tamaši

  Pracuje vo verejnej správe. Má dlhoročné lektorské a poradenské skúsenosti. Má cca 20 ročnú prax v oblasti vzdelávania dospelých (komunikácia, ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Monika Ruffíni, Dr. phil.

  bežecká terapeutka, bežecký coach, špecialista na techniku behu, výživový poradca

  zobraziť kurzy
 • doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.

  Zastáva funkciu riaditeľky odboru všeobecnej vnútornej správy na Ministerstve vnútra SR. Pred tým zastávala funkciu riaditeľky odboru priestupkov sekcie verejnej ...

  zobraziť kurzy
 • RNDr. Alexander Birčák

  Je úspešný manažér s dlhoročnými skúsenosťami vo vrcholových pozíciách v nadnárodných spoločnostiach v Prahe a v ČR. Je dlhoročným koučom, ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Michal Belohorec

  Aktuálne pôsobí v súkromnej spoločnosti. Pôsobil v štátnej správe a územnej samospráve zo zameraním na financie, hospodárenie a kontrolnú činnosť. ...

  zobraziť kurzy
 • Ing. Aleš Špidla

  Je Prezidentom Českého inštitútu manažérov informačnej bezpečnosti. Ing. Aleš Špidla vyštudoval technickú kybernetiku. V roku 2011 ako riaditeľ odboru kybernetickej bezpečnosti ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Miroslav Knob

  Po absolvovaní Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne pôsobil 5 rokov na ÚOHS (na Slovensku ÚVO) ako vedúci oddelenia na ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. et Mgr. Michal Bezák

  advokát, Zameriava sa predovšetkým na trestné právo v oblasti hospodárskej kriminality, so špecializáciou na trestnú zodpovednosť právnických osôb.S početnými skúsenosťami ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Petra Kučák Nétryová, LL.M.

  Pracuje v oblasti finančnej kontroly a auditu od roku 2015, kedy začala pracovať na Ministerstve financií SR, na sekcii auditu a kontroly, kde ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Jana Gallik

  Team leader vzdelávania a rozvoja, lektor a kouč. Špecializuje sa na koučink, je lektorkou manažérskych školení a osobného rozvoja. Vedenie tímu trénerov ...

  zobraziť kurzy
 • Miroslav Šimko

  V digitálnom odvetví podniká od roku 2000. Špecialista pre webové aplikácie a automatizáciu údajov. Od roku 2015 špecialista na prepájanie ...

  zobraziť kurzy
 • Zuzana Jusková

  V odvetví spracúvania digitálnych údajov pracuje od roku 2003. Začínala v spoločnosti IBM International Services Centre s.r.o.. V roku 2005 ...

  zobraziť kurzy
 • Bc. Mariana Němcová

  Marketingový a obchodný špecialista, má dlhoročné pracovné skúsenosti na oddelení HR a štúdium sociálnej a pracovnej psychológie ju priviedli k silnému ...

  zobraziť kurzy
 • Ing. Ondrej Kuruc, PhD., LL.M.

  Generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania na Ministerstve zdravotníctva SR. Vykonáva koncepčnú, koordinačnú a a kontrolnú činnosť na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Michal Garaj

  Mišo Garaj sa venuje verejnému obstarávaniu už viac ako 10 rokov. Začínal na ÚVO, na odbore námietok. Neskôr spoluzakladal kanceláriu ...

  zobraziť kurzy
 • Ivan Pauer

  prezident Stavebnej komory Slovenskej republiky,predseda správnej rady Výskumný, expertízny a znalecký ústav stavebný pri Stavebnej komore Slovenskej republiky n.o. Profesionálnu činnosť začal ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Vladimír Pirošík

  Advokát špecializujúci sa na informačnú legislatívu a komunálne právo a dlhoročný poslanec. Spoluautor zákona č. 211/2000 z. z. o slobode informácií. Ukončil ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Valér Rabenseifer

  Pracuje na pozícii vedúceho oddelenia správneho konania na Úrade vládneho auditu. Vykonáva dozor nad zákonnosťou a vecnou správnosťou rozhodnutí vydaných ...

  zobraziť kurzy
 • Ing. Rudolf Mozolík

  Pracuje ako  riaditeľ  odboru  petícií, sťažností a ostatných podaní  sekcie  kontroly na Úrade vlády SR. V oblasti prešetrovania sťažností a petícií pracuje už  23  ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Peter Mrázik, PhD.

  Poradca predsedníčky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Vedúci kancelárie riaditeľa SF EU, Slovenská agentúra životného prostredia, poverený riadením sekcie fondov ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Oskár Kuna

  Vedúci odboru kontroly verejného obstarávania (Sekcia Fondov EÚ) Slovenská agentúra životného prostredia. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti kontroly verejného obstarávania.

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

  Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila ako vyšší súdny úradník ma Okresnom súde Bratislava II a neskôr ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Rastislav Duban

  Pracuje ako právnik na Ministerstvu financií SR na Sekcii majetkovo právnej. Špecializuje sa na prípravu a pripomienkovanie zmlúv v spolupráci ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Martin Pavluvčík, LL.M.

  Martin Pavluvčík, je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Právnickej fakulty Univerzity v Amsterdame, kde absolvoval postgraduálne štúdium ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Jaroslava Antalová

  Dlhodobo pracuje v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov, z toho 20 rokov vo vedúcich pozíciách ako riaditeľka osobného ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Marcela Macová, PhD.

  Odborníčka v rámci poradenstva a lektorskej činnosti v oblasti ochrany osobných údajov. Je autorkou komentára k zákonu č. 428/2002 Z. z. ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Ján Kapec

  advokát advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners. Zameriava sa na verejné obstarávanie, obchodné právo a právo obchodných spoločností.

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Martin Boržík, LL.M.

  je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Alena Huťanová

  Lektorka v súčasnosti pracuje ako konzultant a poradca pre viacerých firemných ale aj privátnych klientov a popri tom od r. 2009 vykonáva tiež ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Dušan Predný

  advokát advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners. Zameriava sa na akvizície a predaj spoločností, vrátane due dilligence a prípravy transakčnej ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Branislav Hudec

  Aktuálne pôsobí na Úrade pre verejné obstarávanie na pozícii riaditeľa Inštitútu verejného obstarávania. Nedávno pôsobil na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Zuzana Latiková, PhD., RSc.

  Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a následne na tej istej fakulte obhájila rigoróznu, ako aj dizertačnú prácu. Zúčastňuje sa pravidelne ...

  zobraziť kurzy
 • Tibor Škrabský

  Počas spolupráce s Európskou komisiou  nadobudol relevantné komunikačné zručnosti, mal možnosť pôsobiť a spolupracovať s niekoľkými multikultúrnymi tímami. Momentálne je zodpovedný za prípravu ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Kateřina Koláčková

  Vedúca oddelenia verejných zákaziek a podpredsedkyňa predstavenstva spoločnosti OTIDEA a.s. . V spoločnosti pracuje od začiatku jej činnosti. Realizuje všetky ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Lucie Moravčíková (Žilková)

  V oblasti verejného obstarávania pôsobí od roku 2009 so špecializáciou na právne aspekty procesov VO a súvisiacich otázok, otázky koncesií ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Alexandra Andrejkovičová

  Temperamentná a energická lektorka, školiteľka a konzultantka. Jej školenia strhnú pozornosť účastníkov. Vie rozpútať konštruktívne diskusie a podnietiť prínosný brainstorming. Špecializuje sa na ...

  zobraziť kurzy
 • PhDr. Jozef Sýkora, MBA

  Je kontrolórom  v územnej samospráve a interný kontrolór v štátnych organizáciách. V praxi sa venuje nakladaniu s verejnými prostriedkami, zverejňovaniu povinných údajov, disponovaniu s majetkom ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Peter Rusiňák, PhD.

  Bývalý diplomat, špecialista na diplomatický protokol a spoločenskú etiketu. Pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Portugalsku v rokoch 2000 ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Peter Kubovič

  Predseda Úradu pre verejné obstarávanie. V minulosti pôsobil na viacerých funkciách na ÚVO, naposledy aj ako člen Rady ÚVO a ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Zuzana Krajčovičová

  Pôsobí na pozícii riaditeľky kancelárie rady úradu. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti.

  zobraziť kurzy
 • PaedDr. Lýdia Ďurišová

  lektorka vzdelávacích kurzov v oblasti spisovnej slovenčiny, lektorka slovenčiny pre cudzincov, vysokoškolský pedagóg

  zobraziť kurzy
 • Ing. Martin Hoffmann

  Pracuje na pozícii hlavného štátneho radcu na oddelení EVO (Elektronické Verejné Obstarávanie).

  zobraziť kurzy
 • Ing. Anna Juráková, PhD.

  pracuje na pozícii riaditeľky Odboru vestníka a zoznamov na Úrade pre verejné obstarávanie

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Michal Buček

  pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie

  zobraziť kurzy
Archív

Vyhľadávač školení

Partneri

Viac