Školenia probiehajú pod dohľadom skúsených lektorov

 • Ing. Hilda Regulová Gajdošová

  konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., externý lektor spoločnosti OTIDEA, s.r.o., špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov ...

  zobraziť kurzy
 • Ing. Martin Papcún

  Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval ...

  zobraziť kurzy
 • Jan Jedlička

  Absolvent odboru politickej a kultúrnej geografie a odboru marketingových komunikácií. Patrón projektu zdieľaného katalógu dodávateľov BASE a nadšený podporovateľ "digitálnej ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Ladislav Orviský

  Lektor v minulosti pracoval ako vysokoškolský učiteľ (špecializácia pracovné právo a právo štátnej služby). Následne niekoľko rokov riadil útvar ľudských zdrojov verejnoprávnej ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA

  Advokátka s dlhoročnou praxou v oblasti verejného obstarávania. Problematikou verejných zákaziek sa zaoberá už od roku 2006, kedy začala pôsobiť na Úrade ...

  zobraziť kurzy
 • René Műller

  Tréner s 20 ročnou praxou tréningu pamäte a kreatívneho myslenia. Využíva a kombinuje metódy starej Číny, Indie, súčasné metódy aj ...

  zobraziť kurzy
 • Nina Nerušilová

  Členka Rady Úradu ore verejné obstarávanie   Jej hlavnou činnosťou a zodpovednosťou je rozhodovanie o odvolaniach proti meritórnym rozhodnutiam úradu vydaným v konaní o preskúmanie ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Irena Hudecová

  Pracuje na pozícii inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podieľala sa na príprave nariadenia aj tvorbe nového zákona o ochrane ...

  zobraziť kurzy
 • PaedDr. Martin Prodaj

  lektor, kouč, prednášateľ, podnikateľ, copywriter, video bloger, autor s 20 ročnou praxou v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Rád ponúka všetky ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)

  samostatný lektor, konzultant a kouč s dlhoročnými skúsenosťami v korporátnom prostredí. Od roku 1998 pôsobí  v oblasti  rozvoja a riadenia ľudského kapitálu.  Pracuje ...

  zobraziť kurzy
 • PhDr. Anna Miklošová

  Pôsobí v oblasti ochrany osobných údajov od roku 1999, kedy pracovala ako vedúca oddelenia registrácie informačných systémov obsahujúcich osobné údaje. Od ...

  zobraziť kurzy
 • RNDr. Michaela Kollárová

  Riaditeľka odboru finančných nástrojov, sekcia riadenia investícií na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Katarína Hreusová

  Pôsobí na pozícií vedúcej oddelenia verejného obstarávania na Úrade pre verejné obstarávanie. Má niekoľko ročné pracovné skúsenosti s verejnými zákazkami rôzneho ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Róbert Majchrák

  V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ odboru legislatívno-právneho na Úrade pre verejné obstarávanie. Ako zamestnanec úradu sa taktiež aktívne podieľal na tvorbe legislatívy ...

  zobraziť kurzy
 • Ing. Mgr. Filip Slunský

  Jazykový špecialista, polyglot, lektor angličtiny a francúzštiny. S výukou cudzích jazykov má 13 ročné skúsenosti, napísal niekoľko skrípt, učí tlmočníkov, prekladateľov ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Ivan Holič

  V roku 2012 nastúpil na Úrad pre verejné obstarávanie, kde pracuje na odbore legislatívno-právnom na pozícii vedúceho oddelenia. Okrem zastupovania ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Martin Garaj, PhD.

  je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. Pracoval na najväčších ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová

  Venuje sa verejnému obstarávaniu od roku 2006. Začínala na kontrole na Úrade pre verejné obstarávanie a pokračovala na rôznych kontrolórskych pozíciách ...

  zobraziť kurzy
 • Dr. Lucia Hilka

  HR manažér, lektor, kouč, Dlhoročné pracovné skúsenosti v oblasti personalistiky, manažmentu, obchodníckych zručností pre firmy aj štátnu a verejnú správu. Realizovala množstvo ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Beáta Hromadová

  Pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie stále pracovisko Žilina na pozícii vedúcej. V minulosti pracovala na Úrade Žilinského samosprávneho kraja ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Martin Pelikán

  Advokát špecializujúci sa predovšetkým na oblasť záväzkového práva, práva obchodných spoločností a práva verejných zákaziek. Zaoberá sa komplexnou právnou úpravou ...

  zobraziť kurzy
 • Ing. Miroslav Beňo

  Pracoval na viacerých riadiacich pozíciách u alternatívnych komunikačných operátorov, internetových poskytovateľov a tiež u najväčšieho telekomunikačného operátora na Slovensku. Prešiel ...

  zobraziť kurzy
 • Ing. Ladislav Tamaši

  Pracuje vo verejnej správe. Má dlhoročné lektorské a poradenské skúsenosti. Má cca 20 ročnú prax v oblasti vzdelávania dospelých (komunikácia, ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Monika Ruffíni, Dr. phil.

  bežecká terapeutka, bežecký coach, špecialista na techniku behu, výživový poradca

  zobraziť kurzy
 • doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.

  Zastáva funkciu riaditeľky odboru všeobecnej vnútornej správy na Ministerstve vnútra SR. Pred tým zastávala funkciu riaditeľky odboru priestupkov sekcie verejnej ...

  zobraziť kurzy
 • RNDr. Alexander Birčák

  Je úspešný manažér s dlhoročnými skúsenosťami vo vrcholových pozíciách v nadnárodných spoločnostiach v Prahe a v ČR. Je dlhoročným koučom, ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Mária Mellenová

  Pracuje v oblasti vzdelávania ako kouč, lektor a konzultant pre Národné Podnikateľské Centrum(NPC) Slovak Business Agency  pre podnikateľský a nepodnikateľský sektor.   V ...

  zobraziť kurzy
 • Ing. Emil Suchánek

  dlhoročné pracovné skúsenosti na rôznych pozíciách. Špecializuje sa na Manažérske poradenstvo, analýzy tréningových potrieb, koučovanie, vyhľadávanie, výber a hodnotenie zamestnancov ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Michal Belohorec

  Aktuálne pôsobí v súkromnej spoločnosti. Pôsobil v štátnej správe a územnej samospráve zo zameraním na financie, hospodárenie a kontrolnú činnosť. ...

  zobraziť kurzy
 • Ing. Branislav Gablas PhD.

  Školiteľ má 11 ročnú prax školení PRINCE2®  a dosiahnuté najvyššie možné vzdelanie PRINCE2®  Professional. Je projektovým manažérom viacerých projektov. Branislav ...

  zobraziť kurzy
 • Ing. Aleš Špidla

  Je Prezidentom Českého inštitútu manažérov informačnej bezpečnosti. Ing. Aleš Špidla vyštudoval technickú kybernetiku. V roku 2011 ako riaditeľ odboru kybernetickej bezpečnosti ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Miroslav Knob

  Po absolvovaní Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne pôsobil 5 rokov na ÚOHS (na Slovensku ÚVO) ako vedúci oddelenia na ...

  zobraziť kurzy
 • Je absolventom politických vied na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity (r 2005) ako aj absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2006). Od roku ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. et Mgr. Michal Bezák

  advokát, Zameriava sa predovšetkým na trestné právo v oblasti hospodárskej kriminality, so špecializáciou na trestnú zodpovednosť právnických osôb.S početnými skúsenosťami ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Marcela Macová, PhD.

  Odborníčka v rámci poradenstva a lektorskej činnosti v oblasti ochrany osobných údajov. Je autorkou komentára k zákonu č. 428/2002 Z. z. ...

  zobraziť kurzy
 • Ing. Ľubomír Grejták

  externý lektor spoločnosti OTIDEA. Konateľ, konzultant a projektový manažér spoločnosti ADVAL spol. s r.o., ktorá sa zaoberá verejným a najmä elektronickým verejným ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Daniel Stankov, M.A.

  Pracuje na pozícii riaditeľa Sekcie vnútorných vzťahov a Správy Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže ČR.

  zobraziť kurzy
 • doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

  Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po krátkom pôsobení v praxi sa od roku 1984 až doteraz venuje ...

  zobraziť kurzy
 • Ing. Miroslava Packová, PhD.

  Špecializuje sa na komplexnú analýzu a implementáciu elektronických nástrojov s cieľom optimalizácie interných procesov plánovania a realizácie verejných obstarávaní. Svoje skúsenosti nadobudla aj ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Ján Kapec

  advokát advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners. Zameriava sa na verejné obstarávanie, obchodné právo a právo obchodných spoločností.

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Martin Boržík, LL.M.

  je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Alena Huťanová

  Lektorka v súčasnosti pracuje ako konzultant a poradca pre viacerých firemných ale aj privátnych klientov a popri tom od r. 2009 vykonáva tiež ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Dušan Predný

  advokát advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners. Zameriava sa na akvizície a predaj spoločností, vrátane due dilligence a prípravy transakčnej ...

  zobraziť kurzy
 • Vladimír Halaj

  lektor, konzultant v oblasti marketingu, obchodník s viac ako 20-ročnou praxou v oblasti marketingu.

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Branislav Hudec

  pôsobí na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny ...

  zobraziť kurzy
 • Ing. Martin Lamanec

  Úrad pre verejné obstarávanie, Odbor podpory implementácie fondov Európskej únie, kde pôsobí ako vedúci oddelenia analýz a prípravy podkladov.  

  zobraziť kurzy
 • Dr. Katarína Grejták Bednáriková

  externý lektor spoločnosti OTIDEA. Konateľka a konzultantka v oblasti verejného obstarávania a expert na právne poradenstvo v spoločnosti ADVAL spol. s r.o.. Členka fóra ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

  V odbornej praxi sa špecializuje na medzinárodné a európske daňové právo, v rámci čoho sa venuje aj oblasti transferového oceňovania. Po ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Zuzana Latiková, PhD., RSc.

  Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a následne na tej istej fakulte obhájila rigoróznu, ako aj dizertačnú prácu. Zúčastňuje sa pravidelne ...

  zobraziť kurzy
 • Ing. Jan Korbel

  lektor, tréner, facilitátor synergogických workshopov a kouč Neustále je aktívny v oblasti obchodu na manažérskych pozíciach. Jeho práca je výrazne orientovaná na ...

  zobraziť kurzy
 • Tibor Škrabský

  Počas spolupráce s Európskou komisiou  nadobudol relevantné komunikačné zručnosti, mal možnosť pôsobiť a spolupracovať s niekoľkými multikultúrnymi tímami. Momentálne je zodpovedný za prípravu ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Kateřina Koláčková

  Vedúca oddelenia verejných zákaziek a podpredsedkyňa predstavenstva spoločnosti OTIDEA a.s. . V spoločnosti pracuje od začiatku jej činnosti. Realizuje všetky ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Lucie Moravčíková (Žilková)

  V oblasti verejného obstarávania pôsobí od roku 2009 so špecializáciou na právne aspekty procesov VO a súvisiacich otázok, otázky koncesií ...

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Alexandra Andrejkovičová

  Temperamentná a energická lektorka, školiteľka a konzultantka. Jej školenia strhnú pozornosť účastníkov. Vie rozpútať konštruktívne diskusie a podnietiť prínosný brainstorming. Špecializuje sa na ...

  zobraziť kurzy
 • PhDr. Jozef Sýkora, MBA

  Je kontrolórom  v územnej samospráve a interný kontrolór v štátnych organizáciách. V praxi sa venuje nakladaniu s verejnými prostriedkami, zverejňovaniu povinných údajov, disponovaniu s majetkom ...

  zobraziť kurzy
 • Adela Makovinská

  Lektorka, konzultantka a kouč

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Peter Rusiňák, PhD.

  Bývalý diplomat, špecialista na diplomatický protokol a spoločenskú etiketu. Pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Portugalsku v rokoch 2000 ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Peter Kubovič

  Pracoval na pozícii vedúceho útvaru verejného obstarávania na Mestskom úrade v Trnave. Pôsobil 10 rokov na Úrade pre verejné obstarávanie ...

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Zuzana Krajčovičová

  Pôsobí na pozícii riaditeľky kancelárie rady úradu. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti.

  zobraziť kurzy
 • PaedDr. Lýdia Ďurišová

  lektorka vzdelávacích kurzov v oblasti spisovnej slovenčiny, lektorka slovenčiny pre cudzincov, vysokoškolský pedagóg

  zobraziť kurzy
 • JUDr. Lýdia Budziňáková

  Pracuje na pozícii vedúcej personálno-právneho oddelenia.

  zobraziť kurzy
 • Ing. Martin Hoffmann

  Pracuje na pozícii hlavného štátneho radcu na oddelení EVO (Elektronické Verejné Obstarávanie).

  zobraziť kurzy
 • Ing. Anna Juráková, PhD.

  pracuje na pozícii riaditeľky Odboru vestníka a zoznamov na Úrade pre verejné obstarávanie

  zobraziť kurzy
 • Mgr. Michal Buček

  pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie

  zobraziť kurzy
 • PhDr. Zuzana Štefániková

  Od roku 2008 pôsobí ako projektová manažérka, lektorka a konzultantka v oblasti projektového manažmentu a vo vzdelávaní dospelých.

  zobraziť kurzy
Archív

Vyhľadávač školení

Partneri

Viac