JUDr. Alexandra Vargová

Je poverená riadením oddelenia verejného obstarávania, sekcia Európskych programov MHSR,  ktorý je sprostredkovateľský orgán pre  operačný program Integrovaná infraštruktúra a Program Slovensko, vykonávateľ a sprostredkovateľ Plánu obnovy a odolnosti SR.  Má dlhodobé skúsenosti s kontrolou verejných obstarávaní a zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní, pričom na základe skúseností vie poskytnúť komplexný prehľad o jednotlivých postupoch  a  poukázať na najčastejšie nedostatky, ktoré sú identifikované kontrolnými orgánmi.

 

Zoznam školení lektora JUDr. Alexandra Vargová

  • viac
    BRATISLAVA – Rukoväť zručností súkromnej spoločnosti - žiadateľa eurofondov - základná orientácia vo verejnom obstarávaní - workshop 2.10.2024
    Cena 120 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac