Zoznam lektorov

Na našich kurzoch sa stretnete s renomovanými odborníkmi z mnohých odvetví. Sami sa môžte presvedčiť, že sa jedná o zaujímavé osobnosti s bohatými skúsenosťami.

 • Ing. Hilda Regulová Gajdošová

  konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., externý lektor spoločnosti OTIDEA, s.r.o., špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní, na realizáciu procesov ...

  celý profil
 • Ing. Martin Papcún

  Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na ...

  celý profil
 • JUDr. Ladislav Orviský

  Lektor v minulosti pracoval ako vysokoškolský učiteľ (špecializácia pracovné právo a právo štátnej služby). Následne niekoľko rokov riadil útvar ľudských zdrojov verejnoprávnej inštitúcie a v súčasnosti pracuje ako právnik a metodik ...

  celý profil
 • JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA

  Advokátka s dlhoročnou praxou v oblasti verejného obstarávania. Problematikou verejných zákaziek sa zaoberá už od roku 2006, kedy začala pôsobiť na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže. Tu prešla niekoľkými ...

  celý profil
 • JUDr. Tomáš Buzinger

  V súčasnosti pôsobí ako hlavný štátny radca na Právnom odbore Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde sa dlhodobo špecializuje na právne zastupovanie v súdnych konaniach o ...

  celý profil
 • René Műller

  Tréner s 27 ročnou praxou tréningu pamäte a kreatívneho myslenia. Využíva a kombinuje metódy starej Číny, Indie, súčasné metódy aj vlastné. René Müller patrí k najlepším trénerom pamäte ...

  celý profil
 • Nina Nerušilová

  Členka Rady Úradu ore verejné obstarávanie   Jej hlavnou činnosťou a zodpovednosťou je rozhodovanie o odvolaniach proti meritórnym rozhodnutiam úradu vydaným v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného, preskúmavanie rozhodnutí vydaných v konaní ...

  celý profil
 • Mgr. Irena Hudecová

  Pracuje na pozícii inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podieľala sa na príprave nariadenia aj tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov. Pravidelne zastupuje Úrad na ochranu ...

  celý profil
 • PaedDr. Martin Prodaj

  lektor, kouč, prednášateľ, podnikateľ, copywriter, video bloger, autor s 20 ročnou praxou v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Rád ponúka všetky svoje skúsenosti pre dosiahnutie vašich cieľov. Má ...

  celý profil
 • Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)

  samostatný lektor, konzultant a kouč s dlhoročnými skúsenosťami v korporátnom prostredí. Od roku 1998 pôsobí  v oblasti  rozvoja a riadenia ľudského kapitálu.  Pracuje s rôznymi cieľovými skupinami od manažérov v ...

  celý profil
 • PhDr. Anna Miklošová

  Pôsobí v oblasti ochrany osobných údajov od roku 1999, kedy pracovala ako vedúca oddelenia registrácie informačných systémov obsahujúcich osobné údaje. Od roku 2002 do konca roku 2013 pracovala ...

  celý profil
 • RNDr. Michaela Kollárová

  Riaditeľka odboru finančných nástrojov, sekcia riadenia investícií na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

  celý profil
 • Mgr. Katarína Hreusová

  Pôsobí na pozícií vedúcej oddelenia verejného obstarávania na Úrade pre verejné obstarávanie. Má niekoľko ročné pracovné skúsenosti s verejnými zákazkami rôzneho druhu. Špecializuje sa na celý proces verejného ...

  celý profil
 • JUDr. Róbert Majchrák

  V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ odboru legislatívno-právneho na Úrade pre verejné obstarávanie. Ako zamestnanec úradu sa taktiež aktívne podieľal na tvorbe legislatívy v oblasti verejného obstarávania, predovšetkým bol členom pracovnej ...

  celý profil
 • Ing. Mgr. Filip Slunský

  Jazykový špecialista, polyglot, lektor angličtiny a francúzštiny. S výukou cudzích jazykov má 13 ročné skúsenosti, napísal niekoľko skrípt, učí tlmočníkov, prekladateľov aj samotných lektorov. Je inovátorom v oblasti zefektívňovania ...

  celý profil
 • JUDr. Ivan Holič

  V roku 2012 nastúpil na Úrad pre verejné obstarávanie, kde pracuje na odbore legislatívno-právnom na pozícii vedúceho oddelenia. Okrem zastupovania úradu v súdnych sporoch a agendy správnych ...

  celý profil
 • Mgr. Martin Garaj, PhD.

  je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. Pracoval na najväčších dopravných projektoch z fondov EÚ, ktoré sa realizovali ...

  celý profil
 • Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová

  Venuje sa verejnému obstarávaniu od roku 2006. Začínala na kontrole na Úrade pre verejné obstarávanie a pokračovala na rôznych kontrolórskych pozíciách na rôznych ministerstvách – Ministerstvo životného prostredia, ...

  celý profil
 • Dr. Lucia Majková Mrázková

  Komunikačný špecialista, manažér, lektor, kouč, členka mediálneho tímu, moderátorka a komunikačný poradca. Dlhoročné pracovné skúsenosti v oblasti personalistiky, manažmentu, obchodníckych zručností pre firmy aj štátnu a verejnú ...

  celý profil
 • JUDr. Beáta Hromadová

  Pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie stále pracovisko Žilina na pozícii vedúcej. V minulosti pracovala na Úrade Žilinského samosprávneho kraja na oddelení verejného obstarávania. Má niekoľko ročné ...

  celý profil
 • Mgr. Martin Pelikán

  Advokát špecializujúci sa predovšetkým na oblasť záväzkového práva, práva obchodných spoločností a práva verejných zákaziek. Zaoberá sa komplexnou právnou úpravou zmluvného práva a ďalšej súvisiacej legislatívy. ...

  celý profil
 • Ing. Miroslav Beňo

  Pracoval na viacerých riadiacich pozíciách u alternatívnych komunikačných operátorov, internetových poskytovateľov a tiež u najväčšieho telekomunikačného operátora na Slovensku. Prešiel od čisto technických pozícií, cez obchodné a ...

  celý profil
 • Ing. Ladislav Tamaši

  Pracuje vo verejnej správe. Má dlhoročné lektorské a poradenské skúsenosti. Má cca 20 ročnú prax v oblasti vzdelávania dospelých (komunikácia, time management, ekonomika firiem, finančný manaţment) a ...

  celý profil
 • Mgr. Monika Ruffíni, Dr. phil.

  bežecká terapeutka, bežecký coach, špecialista na techniku behu, výživový poradca

  celý profil
 • doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.

  Zastáva funkciu riaditeľky odboru všeobecnej vnútornej správy na Ministerstve vnútra SR. Pred tým zastávala funkciu riaditeľky odboru priestupkov sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR. Špecializuje sa na ...

  celý profil
 • RNDr. Alexander Birčák

  Je úspešný manažér s dlhoročnými skúsenosťami vo vrcholových pozíciách v nadnárodných spoločnostiach v Prahe a v ČR. Je dlhoročným koučom, lektorom manažérskych školení a osobného rozvoja. Alexander ...

  celý profil
 • Mgr. Mária Mellenová

  Lektorka a biznis mentorka osobného rozvoja s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti rozvoja a riadenia ľudí na rôznych pozíciách. Pôsobila v korporátnej spoločnosti ako team leader, mentor a tréner. ...

  celý profil
 • Ing. Emil Suchánek

  dlhoročné pracovné skúsenosti na rôznych pozíciách. Špecializuje sa na Manažérske poradenstvo, analýzy tréningových potrieb, koučovanie, vyhľadávanie, výber a hodnotenie zamestnancov (asesment), mystery shopping, tréningy manažérskych a predajných ...

  celý profil
 • Mgr. Michal Belohorec

  Aktuálne pôsobí v súkromnej spoločnosti. Pôsobil v štátnej správe a územnej samospráve zo zameraním na financie, hospodárenie a kontrolnú činnosť. Dnes podniká v oblasti Informačných technológií ako ...

  celý profil
 • Ing. Branislav Gablas PhD.

  Školiteľ má 11 ročnú prax školení PRINCE2®  a dosiahnuté najvyššie možné vzdelanie PRINCE2®  Professional. Je projektovým manažérom viacerých projektov. Branislav Gablas zároveň pôsobí ako pedagóg na vysokej ...

  celý profil
 • Ing. Aleš Špidla

  Je Prezidentom Českého inštitútu manažérov informačnej bezpečnosti. Ing. Aleš Špidla vyštudoval technickú kybernetiku. V roku 2011 ako riaditeľ odboru kybernetickej bezpečnosti na Ministerstve vnútra ČR koncipoval stratégiu kybernetickej ...

  celý profil
 • Mgr. Miroslav Knob

  Po absolvovaní Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne pôsobil 5 rokov na ÚOHS (na Slovensku ÚVO) ako vedúci oddelenia na Sekcii verejných zákaziek. V súčasnosti pracuje v ...

  celý profil
 • Mgr. et Mgr. Michal Bezák

  advokát, Zameriava sa predovšetkým na trestné právo v oblasti hospodárskej kriminality, so špecializáciou na trestnú zodpovednosť právnických osôb.S početnými skúsenosťami v oblasti predsúdneho trestného konania, ako i ...

  celý profil
 • Mgr. Petra Kučák Nétryová, LL.M.

  Pracuje v oblasti finančnej kontroly a auditu od roku 2015, kedy začala pracovať na Ministerstve financií SR, na sekcii auditu a kontroly, kde v súčasnosti pôsobí ako vedúca oddelenia legislatívy a metodiky ...

  celý profil
 • Mgr. Jana Gallik

  Team leader vzdelávania a rozvoja, lektor a kouč. Špecializuje sa na koučink, je lektorkou manažérskych školení a osobného rozvoja. Vedenie tímu trénerov (špecialistov vzdelávania a rozvoja) a koordinátora, interné školenia ...

  celý profil
 • Miroslav Šimko

  V digitálnom odvetví podniká od roku 2000. Špecialista pre webové aplikácie a automatizáciu údajov. Od roku 2015 špecialista na prepájanie a automatizáciu viacerých programov v spoločnostiach do ...

  celý profil
 • Zuzana Jusková

  V odvetví spracúvania digitálnych údajov pracuje od roku 2003. Začínala v spoločnosti IBM International Services Centre s.r.o.. V roku 2005 sa stala senior analytičkou v spoločnosť Dell ...

  celý profil
 • Bc. Mariana Němcová

  Marketingový a obchodný špecialista, má dlhoročné pracovné skúsenosti na oddelení HR a štúdium sociálnej a pracovnej psychológie ju priviedli k silnému citu pre prácu s ľuďmi a vytváranie ...

  celý profil
 • PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ - odborný asistnet na Fakulte aplikovaných jazykov, obor odborná angličtina pre pokročilých

  celý profil
 • Ing. Ondrej Kuruc, PhD.

  Generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania na Ministerstve zdravotníctva SR. Vykonáva koncepčnú, koordinačnú a a kontrolnú činnosť na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR v oblasti verejného obstarávania. Koordinuje a metodicky ...

  celý profil
 • JUDr. Marcela Macová, PhD.

  Odborníčka v rámci poradenstva a lektorskej činnosti v oblasti ochrany osobných údajov. Je autorkou komentára k zákonu č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Venuje sa téme ochrana ...

  celý profil
 • Mgr. Daniel Stankov, M.A.

  Pracuje na pozícii riaditeľa Sekcie vnútorných vzťahov a Správy Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže ČR.

  celý profil
 • Ing. Miroslava Packová, PhD.

  Špecializuje sa na komplexnú analýzu a implementáciu elektronických nástrojov s cieľom optimalizácie interných procesov plánovania a realizácie verejných obstarávaní. Svoje skúsenosti nadobudla aj v oblasti firemného nákupu, z ktorého sa snaží preberať ...

  celý profil
 • Mgr. Ján Kapec

  advokát advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners. Zameriava sa na verejné obstarávanie, obchodné právo a právo obchodných spoločností.

  celý profil
 • JUDr. Martin Boržík, LL.M.

  je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor ...

  celý profil
 • JUDr. Alena Huťanová

  Lektorka v súčasnosti pracuje ako konzultant a poradca pre viacerých firemných ale aj privátnych klientov a popri tom od r. 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie. ...

  celý profil
 • Mgr. Dušan Predný

  advokát advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners. Zameriava sa na akvizície a predaj spoločností, vrátane due dilligence a prípravy transakčnej dokumentácie, ako aj právo obchodných spoločností vrátane ...

  celý profil
 • Mgr. Branislav Hudec

  pôsobí na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje 16 ročnými skúsenosťami  v ...

  celý profil
 • JUDr. Zuzana Latiková, PhD., RSc.

  Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a následne na tej istej fakulte obhájila rigoróznu, ako aj dizertačnú prácu. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a je autorkou viacerých článkov ...

  celý profil
 • Tibor Škrabský

  Počas spolupráce s Európskou komisiou  nadobudol relevantné komunikačné zručnosti, mal možnosť pôsobiť a spolupracovať s niekoľkými multikultúrnymi tímami. Momentálne je zodpovedný za prípravu a realizáciu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie ...

  celý profil
 • Mgr. Kateřina Koláčková

  Vedúca oddelenia verejných zákaziek a podpredsedkyňa predstavenstva spoločnosti OTIDEA a.s. . V spoločnosti pracuje od začiatku jej činnosti. Realizuje všetky druhy a postupy verejného obstarávania. Aktívne prednáša ...

  celý profil
 • Mgr. Lucie Moravčíková (Žilková)

  V oblasti verejného obstarávania pôsobí od roku 2009 so špecializáciou na právne aspekty procesov VO a súvisiacich otázok, otázky koncesií a elektronických nástrojov. V súčasnosti pôsobí na ...

  celý profil
 • Mgr. Alexandra Andrejkovičová

  Temperamentná a energická lektorka, školiteľka a konzultantka. Jej školenia strhnú pozornosť účastníkov. Vie rozpútať konštruktívne diskusie a podnietiť prínosný brainstorming. Špecializuje sa na HR, management, obchodnícke zručnosti, spoločenská etiketa, reč ...

  celý profil
 • PhDr. Jozef Sýkora, MBA

  Je kontrolórom  v územnej samospráve a interný kontrolór v štátnych organizáciách. V praxi sa venuje nakladaniu s verejnými prostriedkami, zverejňovaniu povinných údajov, disponovaniu s majetkom verejnej správy a výkonom typov finančných kontrol. Študoval ...

  celý profil
 • JUDr. Peter Rusiňák, PhD.

  Bývalý diplomat, špecialista na diplomatický protokol a spoločenskú etiketu. Pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Portugalsku v rokoch 2000 - 2004. Vysokoškolský pedagóg v oblasti diplomacie, ...

  celý profil
 • JUDr. Peter Kubovič

  Člen Rady ÚVO. Pôsobí ako lektor a konzultant v oblasti verejného obstarávania a venuje sa aj publikačnej činnosti. V minulosti pracoval na ÚVO a bol vedúcim útvaru ...

  celý profil
 • JUDr. Zuzana Krajčovičová

  Pôsobí na pozícii riaditeľky kancelárie rady úradu. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti.

  celý profil
 • PaedDr. Lýdia Ďurišová

  lektorka vzdelávacích kurzov v oblasti spisovnej slovenčiny, lektorka slovenčiny pre cudzincov, vysokoškolský pedagóg

  celý profil
 • JUDr. Lýdia Budziňáková

  Pracuje na pozícii vedúcej personálno-právneho oddelenia.

  celý profil
 • Ing. Martin Hoffmann

  Pracuje na pozícii hlavného štátneho radcu na oddelení EVO (Elektronické Verejné Obstarávanie).

  celý profil
 • Ing. Anna Juráková, PhD.

  pracuje na pozícii riaditeľky Odboru vestníka a zoznamov na Úrade pre verejné obstarávanie

  celý profil
 • Mgr. Michal Buček

  pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie

  celý profil

Partneri

Viac