Mgr. Mariana Němcová

Mgr. Mariana Němcová

Marketingový a obchodný špecialista, má dlhoročné pracovné skúsenosti na oddelení HR, komunikácie, mediálnej komunikácie a štúdium sociálnej a pracovnej psychológie ju priviedli k silnému citu pre prácu s ľuďmi a vytváranie úspešných pracovno - partnerských vzťahov. Pohotovo reaguje na nečakané situácie, s nadšením a presvedčením, že sa všetko dá, je jej osobný postoj, ktorý dokáže prirodzene prenášať aj na ďalších členov tímu. Jej osobnosťou, odbornými a profesionálnymi zručnosťami je schopná prispievať ku kvalitnej atmosfére a tímovosti. 
Špecializuje sa aj na prezentačné, komunikačné školenia a HR školenia.

 

Zoznam školení lektora Mgr. Mariana Němcová

 • viac
  ONLINE - Riadený výberový rozhovor aj v súlade so zákonom o štátnej službe 18.7.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Manažérske vzdelávanie - Moderné prístupy k vedeniu ľudí 11.7.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Opatrenia zamestnávateľa proti mobbingu, bossingu a harassmentu na pracovisku 15.8.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Tvorivé myslenie v pracovnej sfére 23.10.2024
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Manažérske vzdelávanie - PRVÉ DNI V MANAŽÉRSKEJ POZÍCII alebo zo zamestnanca šéf 11.9.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac