Kto sme

Spoločnosť OTIDEA, s.r.o. sa špecializuje na odborné vzdelávanie v oblasti verejného obstarávania, soft skills, personalistiky, práva a ďalších oblastí. Naším záujmom je neustále napredovať a skvalitňovať ponúkané služby v oblasti odborného vzdelávania. Na slovenskom trhu sme od roku 2013 a počas tejto doby sme preškolili tisícky spokojných zákazníkov. Našou prioritou je spokojnosť našich klientov. Prispôsobujeme sa požiadavkám a potrebám klienta v oblasti vzdelávania, sme flexibilní a okrem otvorených kurzov ponúkame aj možnosť vzdelávania „na mieru“ podľa požiadaviek klienta. Kurzy realizujeme vo viacerých mestách Slovenska, aby sme boli bližšie k našim klientom.

VÍZIA
Víziou spoločnosti je byť vzdelávacou inštitúciou, ktorá sa výrazne odlišuje od konkurencie a svojimi službami, prístupom a starostlivosťou ju ďaleko prevyšuje. Chce prinášať svojim klientom maximálny servis, pohodlie a istotu. Vďaka nadštandardnému zameraniu na zákazníka, integrite a aplikácii všetkých hodnôt spoločnosti sa chce stať najlepším partnerom v odbore.

CIEĽ
Cieľom je spokojný zákazník, ktorý bude služby využívať dlhodobo, opakovane a odporúčať ich aj ostatným. Je overené praxou, že image a meno spoločnosti získava pravú hodnotu až v momente, kedy je za ňou vidieť kvalitná práca.
Kľúčové je pre spoločnosť vytvoriť stabilné a expertné zázemie, ktoré bude oporou pri riešení špecifických, či problémových situácií. Ponúknuť klientom prostredie, ktoré budú klienti dobre poznať a odborníkov z praxe, na ktorých sa budú môcť s dôverou obrátiť.

VZDELÁVANIE
Realizujeme kurzy, semináre, workshopy v oblasti verejného obstarávania a pridávame aj ďalšie obory a miesta školenia.
Školenia prebiehajú v moderne zariadených a plne vybavených učebniach s dobrou dostupnosťou. Pracujeme s tímom špičkových odborníkov, ktorí kladú dôraz na praktické ukážky a príklady jednotlivých tém. Semináre sú pripravované v komfortnom menšom počte účastníkov, aby zdôrazniť interaktívny prístup a diskusiu. Záleží nám na kvalitnom výbere lektorského zaistenia, aby i tie „nu(t) (d) né témy získali na atraktivite.

PREČO SI VYBRAŤ PRÁVE NAŠU SPOLOČNOSŤ
Spoločnosť OTIDEA nie je na trhu nováčikom. Od začiatku jej činnosti bolo jasné, že sa firma uberá „inou“ cestou vzdelávania. Uvedomuje si dôležitosť nie len výkonu školiteľa a obsahovej náplne daného školenia, ale aj kultúry celého vzdelávacieho procesu. Dôraz kladie na zabezpečenie stabilného a expertného zázemia, nielen v oblasti školenia, ale celého poskytovaného servisu. Zakladá si na udržaní vysokého štandardu realizácie kurzov a komunikácie s klientmi. Najskôr to boli predovšetkým vzdelávacie akcie zamerané na oblasť verejného obstarávania. S rozširovaním portfólia klientov a ich vzrastajúcim záujmom i zvyšovaním nárokov na ich právne vedomie, organizáciu pracovného času, odolnosť voči záťažovým situáciám a stresu, rokovaniam, plánovaniu, riadeniu a pod. sa ponuka kurzov výrazne rozšírila.
Každoročne sa počet osôb, ktoré vyhľadávajú naše školenia zvyšuje. Darí sa udržovať súčasných klientov a zároveň získavať nových. Je to vďaka rýchlej a efektívnej komunikácii na profesionálnej úrovni. Kľúčovú úlohu zohráva produktová ponuka, ktorá sa neustále obohacuje o špeciálne témy a netradičné formy vzdelávania. Plánujeme V.I.P. akcie, raňajky so zaujímavými odborníkmi, diskusie za okrúhlym stolom, workshopy a konferencie.
Ďalšou dôležitou vecou je, aby školiace priestory, vrátane technického a cateringového zázemia zodpovedali nárokom na vzdelávanie 21. storočia.

Našou „inou“ cestou je i naďalej prinášať klientom vysokú kvalitu služieb, maximálny servis, pohodlie a istotu dobrej investície.

VYBRANÉ REFERENCIE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministrstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Protimonopolný úrad
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Výzkumný ústav zváračský 
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Ultima Ratio
Technická univerzita v Košiciach
Žilinská univerzita
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Železnice Slovenskej republiky
ECOLAB
PRAGOLAB 
METRO
Pôdohospodárska platobná agentúra
Medtronic
Eustream
Slovenský plynárenský priemysel
EXIMBANKA SR
Národná banka Slovenska
EOS Innovazioni
Mesto Ružomberok
Mestská časť Bratislava - Rača
Univerzitná nemocnica Martin
Univerzitná nemocnica Bratislava
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
MSM Holding
Krajská prokuratúra Košice
Krajská prokuratúra Prešov
a ďalšie


Partneri

Viac