Predseda ÚVO menovaný a hneď 5.12.2022 VIP diskusné raňajky ohľadne sporných bodov NOVELY zákona o VO, 5. decembra 2022

JUDr. Peter Kubovič bol 10.11.2022 menovaný do funkcie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. 5.12. sme pripravili VIP diskusné raňajky ohľadne sporných bodov NOVELY zákona o VO. Spolu s predsedom a Mgr. Branislavom Hudecom diskutovali zástupcovia obstarávateľov aj dodávateľov ohľadne sporných bodov novely, vymieňali si skúsenosti a hlavne si pochutnali na skvelých a bohatých raňajkách v The Blendist Gallery/CaféBar.

NOVELA NEBUDE! NEBOLA SCHVÁLENÁ PARLAMENTOM!, 26. novembra 2019

Očakávaná Novela zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorá mala byť účinná od 01.01.2020, nebola schválená parlamentom. Mala priniesť zmeny a uľahčiť administráciu verejného obstarávania. Na novelu zákona si tak budeme musieť nejaký ten čas počkať... Verejné obstarávanie však so sebou nesie tak širokú problematiku, že vždy Vás môže niečím novým prekvapiť. Na našich školeniach sa zameriame na to, aký dopad ...

NOVÉ OBCHODNÉ PODMIENKY, 25. mája 2018

OBCHODNÉ PODMIENKY   Spoločnosť OTIDEA s.r.o.  IČO: 47 139 200, so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, (ďalej len „spoločnosť“), poskytuje služby v oblasti otvorených vzdelávacích akcií i vzdelávacích akcií na zákazku. Tieto podmienky sú záväzné pre zúčastnené strany a upravujú zmluvný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou. Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a zákazníkom vzniká na základe objednávky zákazníka.   PRIHLÁSENIE NA VZDELÁVACIU AKCIU   Prihlášky na ...

Verejné obstarávanie - čo prináša prax, 27. októbra 2017

Viac ako štyridsať percent opýtaných si podľa prieskumu myslí, že zákon účinný poldruha roka nijako nezvýšil transparentnosť verejného obstarávania. (Prieskum pripravilo v septembri Centrum spoločenských a psychologických vied SAV a spoločnosť OTIDEA v spolupráci so spoločnosťou Anasoft APR.)   Tieto a ďalšie výsledky prieskumu boli dnes jedným zo základov diskusie na konferenčnom fóre nazvanom 50 odtieňov verejného obstarávania alebo Čo priniesla ...

Kto sú najväčší hráči verejného obstarávania?, 31. mája 2017

Kto dominoval verejnému obstarávaniu v roku 2016? A ktorí boli najúspešnejší uchádzači? Koľko je medzi nimi zahraničných spoločností? O akých sumách je reč v najväčších biznisoch v tejto sfére? Kto sú stabilní najväčší obstarávatelia? Prinášame Vám prehľad TOP 10 verejných obstarávateľov a TOP 10 úspešných uchádzačov. Analýza bola spracovaná na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie. Verejnému obstarávaniu dominovala diaľnica   Verejnému obstarávaniu ...

Verejné obstarávanie na Slovensku v rokoch 2012 - 2016, 1. júna 2017

Radi by ste sa dozvedeli, aký je stav v oblasti verejného obstarávania na Slovensku za posledné roky? V ktorých sektoroch sa obstarávajú najväčšie zákazky, kto sú najväčší verejní obstarávatelia a kto víťazní uchádzači?Prehľad a analýzu údajov o verejných zákazkách za roky 2012 - 2016 sme zrealizovali v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a podkladom nám boli údaje poskytnuté Úradom pre ...

Partneri

Viac