Všetky články

Verejné obstarávanie na Slovensku v rokoch 2012 - 2016

Radi by ste sa dozvedeli, aký je stav v oblasti verejného obstarávania na Slovensku za posledné roky?
V ktorých sektoroch sa obstarávajú najväčšie zákazky, kto sú najväčší verejní obstarávatelia a kto víťazní uchádzači?

Prehľad a analýzu údajov o verejných zákazkách za roky 2012 - 2016 sme zrealizovali v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a podkladom nám boli údaje poskytnuté Úradom pre verejné obstarávanie.

Zároveň sme oslovili verejných obstarávateľov a obstarávateľov formou prieskumu. Zaujímali nás názory na stav verejného obstarávania z pohľadu ich praxe.

Získané údaje z prieskumu a analýza dát z ÚVO boli spracované a zverejnené v odbornej štúdii:

Verejné obstarávanie na Slovensku v rokoch 2012 - 2016

Radi by ste nahliadli do tejto štúdie?

Ponúkame Vám ju v spolupráci so spoločnosťou ADVAL spol. s r.o. v PDF formáte na stiahnutie len za Váš email.

Štúdiu si môžete stiahnuť na tejto webovej adrese.

Po vyplnení vášho emailu a vyznačení toho, či ste verejný obstarávateľ/obstarávateľ alebo záujemca/uchádzač (prípadne aj-aj) Vám na Vašu e-mailovú adresu príde linka, z ktorej si môžete stiahnuť štúdiu.

Želáme Vám zaujímavé čítanie!

Partneri

Viac