Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Workshop ONLINE - Podlimitná zákazka krátko a jednoducho
Verejné obstarávanie
26.1.2021 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 20 70 €
Workshop ONLINE - "Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou a výnimkám zo zákona o VO"
Verejné obstarávanie
27.1.2021 JUDr. Beáta Hromadová
Stredne pokročilý 17 70 €
Seminár ONLINE - Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní
Verejné obstarávanie
28.1.2021 Mgr. Ján Kapec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 13 85 €
Seminár ONLINE - „Abeceda eurofondového verejného obstarávania, vrátane aktuálnych noviniek“
Verejné obstarávanie
28.1.2021 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 90 €
Seminár ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii
Administratíva
2.2.2021 Mgr. Lýdia Ďurišová
Začiatočník 16 95 €
Seminár ONLINE - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi
Medzinárodné vzťahy
2.2.2021 JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Začiatočník 13 95 €
Seminár ONLINE - Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek podľa nových pravidiel - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska – 2 denné školenie
Verejné obstarávanie
3.2.2021
4.2.2021
Ing. Martin Papcún
Začiatočník 18 145 €
Workshop ONLINE - PRINCE2® Foundation prostredníctvom webinára
Rozvoj manažérov
8.2.2021
10.2.2021
Ing. Branislav Gablas PhD.
Stredne pokročilý 6 590 €
Seminár ONLINE - Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní verzus osobitné podmienky zmluvy
Verejné obstarávanie
10.2.2021 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pokročilý 16 90 €
Workshop ONLINE - PRAX základnej finančnej kontroly v štátnej správe a samospráve
Administratíva
11.2.2021 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 85 €
Workshop BRATISLAVA - SEBAROZVOJ podľa Buráka alebo Ako sa úspešne reštartovať
HR Management
15.2.2021 Ing. Emil Burák, PhD.
Stredne pokročilý 9 95 €
Workshop ONLINE - Nakladanie s verejnými prostriedkami mimo verejnej správy - konzultačný seminár s kontrolórom z praxe
Administratíva
15.2.2021 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 75 €
Seminár ONLINE - Dodávatelia - Verejné zákazky v ČR a účasť vo verejnom obstarávaní v roku 2021
Verejné obstarávanie
16.2.2021 JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 105 €
Seminár BRATISLAVA - „Koncepcia nákupu informačných technológií vo verejnej správe“
Verejné obstarávanie
17.2.2021 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 10 90 €
Workshop ONLINE - Komunikácia v náročných situáciách pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy - tréning
HR Management
18.2.2021 Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Stredne pokročilý 14 80 €
Seminár ONLINE - Verejná služba a pripravované zmeny vo verejnej službe na rok 2021
Personalistika
18.2.2021 JUDr. Ladislav Orviský
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 90 €
Workshop ONLINE - PRINCE2® Foundation prostredníctvom webinára
Rozvoj manažérov
22.2.2021
24.2.2021
Ing. Branislav Gablas PhD.
Stredne pokročilý 6 590 €
Seminár ONLINE - ŠIKANA A KYBERŠIKANA alebo ZODPOVEDNE NA INTERNETE - výmena skúseností v ČR a SR
Rozvoj osobnosti
23.2.2021 Mgr. Alexandra Andrejkovičová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 90 €
Workshop BRATISLAVA - Analytická príprava a tvorba súťažných podkladov – praktický worskhop
Verejné obstarávanie
23.2.2021 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Stredne pokročilý 16 90 €
Seminár ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane zmien- 2-dňový seminár
Verejné obstarávanie
24.2.2021
25.2.2021
Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová
Začiatočník 15 145 €
Seminár ONLINE - Kyberbezpečnostné aspekty digitalizácie ... aj tej nedávnej živelnej
Rozvoj osobnosti
25.2.2021 Ing. Aleš Špidla
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 10 85 €
Workshop ONLINE - "Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark"
Rozvoj manažérov
2.3.2021 RNDr. Alexander Birčák
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 8 95 €
Seminár BRATISLAVA - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi
Medzinárodné vzťahy
4.3.2021 JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Začiatočník 15 95 €
VIP akcia BRATISLAVA - VIP akcia – Rozhodnutia ÚVO a ich vplyv na verejné obstarávanie
Verejné obstarávanie
10.3.2021 JUDr. Martin Boržík, LL.M.
Stredne pokročilý 16 80 €
Workshop BRATISLAVA - Komunikácia v náročných situáciách pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy - tréning
HR Management
11.3.2021 Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Stredne pokročilý 13 95 €
Workshop BRATISLAVA - Verejné obstarávanie komplexne - VO pre stredne pokročilých – 2 dňové školenie
Verejné obstarávanie
16.3.2021
17.3.2021
Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová
Stredne pokročilý 10 145 €
Seminár BRATISLAVA - Štátna služba – rozbor posledných noviel zákona o štátnej službe i Zákonníka práce, vrátane analýzy judikátov
HR Management
18.3.2021 JUDr. Ladislav Orviský
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 10 95 €
Seminár BRATISLAVA - ŠIKANA A KYBERŠIKANA alebo ZODPOVEDNE NA INTERNETE
Rozvoj osobnosti
24.3.2021 Mgr. Alexandra Andrejkovičová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 10 90 €
Seminár BRATISLAVA - Aplikácia správneho poriadku v rozhodovacích procesoch orgánov verejnej správy - 2 dni
Právo
7.4.2021
8.4.2021
Doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 150 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Workshop

ONLINE - Podlimitná zákazka krátko a jednoducho

26. januára 2021
 

Jednoduchý praktický návod, ako si zrealizovať vlastnými silami PLZ so základnými podmienkami účasti.Je to živé školenie, ktoré prebieha v online ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 20 Cena: 70 €
Workshop

ONLINE - "Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou a výnimkám zo zákona o VO"

27. januára 2021
 

Súhrnné správy a povinnosť ich zverejňovania trápi nejedného verejného obstarávateľa. Predstavíme si podstatu inštitútu súhrnných správ, najmä vo vzťahu k ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 17 Cena: 70 €
Seminár

ONLINE - Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní

28. januára 2021
 

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad najdiskutovanejších a najčastejších problémov zmlúv a zmluvných vzťahov vo verejnom obstarávaní, ako aj porušení zákona o verejnom ...

Mgr. Ján Kapec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Ján Kapec
Počet voľných miest: 13 Cena: 85 €
Seminár

ONLINE - „Abeceda eurofondového verejného obstarávania, vrátane aktuálnych noviniek“

28. januára 2021
 

Seminár je určený predovšetkým prijímateľom príspevku z fondov EÚ, ktorí sú po schválení projektu povinní realizovať verejné obstarávanie, čo je spojené ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 15 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii

2. februára 2021
 

E-maily píšeme denne. V rámci organizácie komunikujeme neformálne s kolegami, často ani nekontrolujeme napísaný text... Čo však, keď je potrebné ...

Úroveň: Začiatočník Mgr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 16 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi

2. februára 2021
 

objasniť protokolárne pravidlá Slovenskej republiky v kontexte protokolárnej  praxe  a  identifikovať tie skutočnosti, ktoré sú pre ňu špecifické a jedinečné, získať základné informácie, ...

JUDr. Peter Rusiňák, PhD. Úroveň: Začiatočník JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Počet voľných miest: 13 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek podľa nových pravidiel - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska – 2 denné školenie

3. februára 2021 - 4. februára 2021
 

  Komplexný prehľad zákona o verejnom obstarávaní so zameraním na praktickú prípravu zákazky podľa nových pravidiel. PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE NA STIAHNUTIE TU. Prihlasujte ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 18 Cena: 145 €
Workshop

ONLINE - PRINCE2® Foundation prostredníctvom webinára

8. februára 2021 - 10. februára 2021
 

Náš školiteľ je jediný v ČR a SR s certifikátom PRINCE2® Professional a zároveň pracoval v medzinárodnom tíme v oblasti výskumu projektového ...

Ing. Branislav Gablas PhD. Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Branislav Gablas PhD.
Počet voľných miest: 6 Cena: 590 €
Seminár

ONLINE - Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní verzus osobitné podmienky zmluvy

10. februára 2021
 

Podmienky účasti podľa § 32 až § 36 ZVO skúmajú a overujú skutočnosti z minulej činnosti záujemcov a uchádzačov, podmienky plnenia zmluvy podľa ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pokročilý Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 16 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - PRAX základnej finančnej kontroly v štátnej správe a samospráve

11. februára 2021
 

Seminár sa venuje praktickej realizácii základnej finančnej kontroly v prostredí verejnej správy s definovaním jej náležitostí a zároveň informácií z kontrolnej praxe. Súčasťou seminára ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 16 Cena: 85 €
Workshop

BRATISLAVA - SEBAROZVOJ podľa Buráka alebo Ako sa úspešne reštartovať

15. februára 2021
 

Zmyslom školenia – je nabudiť mozog, povzbudiť dušu, potešiť srdce a vyprovokovať hlavu k zamysleniu sa nad tým, aby sme žili dobrý ...

Ing. Emil Burák, PhD. Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Emil Burák, PhD.
Počet voľných miest: 9 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - Nakladanie s verejnými prostriedkami mimo verejnej správy - konzultačný seminár s kontrolórom z praxe

15. februára 2021
 

Niektoré naše školenia budú aj naďalej pokračovať formou online seminárov. Zámerom online seminára je objasnenie verejných  prostriedkov, rozsahu nakladania s nimi, ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 16 Cena: 75 €
Seminár

ONLINE - Dodávatelia - Verejné zákazky v ČR a účasť vo verejnom obstarávaní v roku 2021

16. februára 2021
 

Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov s právnou úpravou zadávania verejných zákaziek v ČR. Seminár bude zameraný na aktuálne zmeny v súvislosti s postavením zahraničných ...

JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA
Počet voľných miest: 14 Cena: 105 €
Seminár

BRATISLAVA - „Koncepcia nákupu informačných technológií vo verejnej správe“

17. februára 2021
 

Hlavným cieľom školenia je predstaviť dokument „Koncepcia nákupu informačných technológii vo verejnej správe, a to vzhľadom na potrebu jednotne usmerniť orgány ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 10 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Komunikácia v náročných situáciách pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy - tréning

18. februára 2021
 

Spoznať efektívne komunikačné stratégie v náročných rozhovoroch a osvojiť si najdôležitejšie zručnosti v práci s konfliktom. Získať inšpiráciu ako efektívne zaobchádzať so silnými emóciami ...

Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF) Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Počet voľných miest: 14 Cena: 80 €
Seminár

ONLINE - Verejná služba a pripravované zmeny vo verejnej službe na rok 2021

18. februára 2021
 

Oboznámenie s novinkami v právnej úprave "verejnej služby" a kolektívneho vyjednávania ako i metodická pomoc pri riešení problémov. Prihláška na školenie ...

JUDr. Ladislav Orviský Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Ladislav Orviský
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - PRINCE2® Foundation prostredníctvom webinára

22. februára 2021 - 24. februára 2021
 

Náš školiteľ je jediný v ČR a SR s certifikátom PRINCE2® Professional a zároveň pracoval v medzinárodnom tíme v oblasti výskumu projektového ...

Ing. Branislav Gablas PhD. Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Branislav Gablas PhD.
Počet voľných miest: 6 Cena: 590 €
Seminár

ONLINE - ŠIKANA A KYBERŠIKANA alebo ZODPOVEDNE NA INTERNETE - výmena skúseností v ČR a SR

23. februára 2021
 

Cieľom seminára je ozrejmiť účastníkom problematiku šikany a kyberšikany na školách, spôsoboch prevencie a obrany voči tejto novodobej hrozbe. Školenia ...

Mgr. Alexandra Andrejkovičová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Alexandra Andrejkovičová
Počet voľných miest: 15 Cena: 90 €
Workshop

BRATISLAVA - Analytická príprava a tvorba súťažných podkladov – praktický worskhop

23. februára 2021
 

Súťažné podklady – významný dokument vo verejnom obstarávaní, ktorý nemá kopírovať znenie zákona ale ho rozpracovať.   Prihláška na školenie na stiahnutie ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 16 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane zmien- 2-dňový seminár

24. februára 2021 - 25. februára 2021
 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnou právnou úpravou zadávania zákaziek v SR aj v zmysle rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie. Prihláška na ...

Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová Úroveň: Začiatočník Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová
Počet voľných miest: 15 Cena: 145 €
Seminár

ONLINE - Kyberbezpečnostné aspekty digitalizácie ... aj tej nedávnej živelnej

25. februára 2021
 

Cieľom seminára je poznať súvislosti, ktoré v on-line svete ovplyvňujú bezpečnosť informácií. Prihláška na školenie na stiahnutie TU.V prípade webových ...

Ing. Aleš Špidla Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Aleš Špidla
Počet voľných miest: 10 Cena: 85 €
Workshop

ONLINE - "Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark"

2. marca 2021
 

Chcete: – lepšie spoznať svoje silné / slabé stránky? – zvýšiť svoj výkon a urobiť viac práce za kratší čas? – lepšie viesť ...

RNDr. Alexander Birčák Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem RNDr. Alexander Birčák
Počet voľných miest: 8 Cena: 95 €
Seminár

BRATISLAVA - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi

4. marca 2021
 

objasniť protokolárne pravidlá Slovenskej republiky v kontexte protokolárnej  praxe  a  identifikovať tie skutočnosti, ktoré sú pre ňu špecifické a jedinečné, získať základné informácie, ...

JUDr. Peter Rusiňák, PhD. Úroveň: Začiatočník JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Počet voľných miest: 15 Cena: 95 €
VIP akcia

BRATISLAVA - VIP akcia – Rozhodnutia ÚVO a ich vplyv na verejné obstarávanie

10. marca 2021
 

Cieľom seminára je priniesť know-how účastníkom seminára z desiatok najnovších a najzaujímavejších rozhodnutí, metodík a usmernení ÚVO to najlepšie. Ak ste si mysleli, ...

JUDr. Martin Boržík, LL.M. Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Martin Boržík, LL.M.
Počet voľných miest: 16 Cena: 80 €
Workshop

BRATISLAVA - Komunikácia v náročných situáciách pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy - tréning

11. marca 2021
 

Naučiť sa efektívne komunikačné stratégie v náročných situáciách v rozhovore a získať tipy ako zaobchádzať s konfliktom. Porozumieť vnútornej dynamike záťažových situácií a získať ...

Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF) Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Počet voľných miest: 13 Cena: 95 €
Workshop

BRATISLAVA - Verejné obstarávanie komplexne - VO pre stredne pokročilých – 2 dňové školenie

16. marca 2021 - 17. marca 2021
 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnou právnou úpravou zadávania zákaziek v SR a zároveň si aj prakticky vyskúšať prípravu a vyhlásenie zákazky. Prihláška na ...

Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová
Počet voľných miest: 10 Cena: 145 €
Seminár

BRATISLAVA - Štátna služba – rozbor posledných noviel zákona o štátnej službe i Zákonníka práce, vrátane analýzy judikátov

18. marca 2021
 

Cieľom školenia je prezentácia správnych postupov pri aplikácii zákona o štátnej službe, rozobrať všetky novely zákona o štátnej službe a riešenie ...

JUDr. Ladislav Orviský Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Ladislav Orviský
Počet voľných miest: 10 Cena: 95 €
Seminár

BRATISLAVA - ŠIKANA A KYBERŠIKANA alebo ZODPOVEDNE NA INTERNETE

24. marca 2021
 

Cieľom seminára je ozrejmiť účastníkom problematiku šikany a kyberšikany na školách, spôsoboch prevencie a obrany voči tejto novodobej hrozbe. Na našom ...

Mgr. Alexandra Andrejkovičová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Alexandra Andrejkovičová
Počet voľných miest: 10 Cena: 90 €
Seminár

BRATISLAVA - Aplikácia správneho poriadku v rozhodovacích procesoch orgánov verejnej správy - 2 dni

7. apríla 2021 - 8. apríla 2021
 

Cieľom seminára je objasniť podstatu, predmet, princípy a základné procesnoprávne inštitúty uplatňujúce sa v procedurálnych postupoch, ktoré sú vo verejnej správne veľmi ...

Doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Počet voľných miest: 16 Cena: 150 €

Partneri

Viac