Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Workshop ONLINE - Praktické ukážky zákaziek cez elektronickú platformu v IS EVO
Verejné obstarávanie
7.12.2022 Ing. Martin Papcún
Stredne pokročilý 15 90 €
Seminár ONLINE - Manažérske vzdelávanie vedúcich pracovníkov v štátnej správe, vhodné aj pre firmy
HR Management
8.12.2022 Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Stredne pokročilý 11 95 €
Seminár ONLINE - INFOZÁKON: aktuálne novely a riešenia najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy
Právo
8.12.2022 Mgr. Vladimír Pirošík
Stredne pokročilý 11 100 €
Seminár BRATISLAVA - Vianočný špeciál - OBSTARÁVAME PODROBNE. Verejné obstarávanie pre začiatočníkov – 2 dni
Verejné obstarávanie
13.12.2022
14.12.2022
Mgr. Branislav Hudec
Začiatočník 7 155 €
Workshop ONLINE - Ako zadávať zákazky s nízkou hodnotou v zmysle NOVELY
Verejné obstarávanie
13.12.2022 JUDr. Beáta Hromadová
Začiatočník 14 90 €
Seminár ONLINE - Projektové a Stavebné zákazky – s nízkou hodnotou, podlimitné, nadlimitné
Verejné obstarávanie
15.12.2022 Ing. Martin Papcún
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 95 €
Seminár BRATISLAVA - Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie
Verejné obstarávanie
17.1.2023 Mgr. Ján Kapec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 24 95 €
Workshop BRATISLAVA - Riadený výberový rozhovor aj v súlade so zákonom o štátnej službe
HR Management
18.1.2023 Bc. Mariana Němcová
Stredne pokročilý 14 100 €
Seminár BRATISLAVA - Dynamický nákupný systém – príprava, realizácia, benefity
Verejné obstarávanie
19.1.2023 Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 100 €
Workshop KOŠICE - Príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 112) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) cez elektronickú platformu v IS EVO – workshop
Verejné obstarávanie
26.1.2023 Ing. Martin Papcún
Stredne pokročilý 16 100 €
Seminár ONLINE - Ako si zostaviť pečiatku/krycí list k základnej finančnej kontrole?
Administratíva
31.1.2023 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 90 €
Seminár BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v PRAXI
Právo
31.1.2023 doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 105 €
Workshop BRATISLAVA - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii
Administratíva
1.2.2023 PaedDr. Lýdia Ďurišová
Začiatočník 16 100 €
Workshop BRATISLAVA - Krízová komunikácia a konflikty v mediácií - pre štátny i privátny sektor
HR Management
2.2.2023 Dr. Lucia Hilka Majková
Stredne pokročilý 14 100 €
Seminár ONLINE - Administratívna finančná kontrola pri poskytovaní dotácií, štipendií, grantov a transferov
Administratíva
7.2.2023 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 90 €
Workshop ONLINE - KRITICKÉ MYSLENIE
HR Management
8.2.2023 Bc. Mariana Němcová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 95 €
Workshop BRATISLAVA - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť
Rozvoj osobnosti
8.2.2023 René Műller
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 140 €
Workshop BRATISLAVA - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop
Verejné obstarávanie
14.2.2023 Mgr. Miroslav Knob
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 10 110 €
Seminár BRATISLAVA - "Finančná kontrola vykonávaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite"
Administratíva
15.2.2023 Mgr. Petra Kučák Nétryová, LL.M.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 25 100 €
Workshop ONLINE - Praktické ukážky zákaziek cez elektronickú platformu v IS EVO
Verejné obstarávanie
15.2.2023 Ing. Martin Papcún
Stredne pokročilý 20 90 €
Workshop BRATISLAVA - „Nový prístup k rozvoju manažérov / zamestnancov.“ alebo Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark
Rozvoj manažérov
21.2.2023 RNDr. Alexander Birčák
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 100 €
Seminár ONLINE - Dodávatelia - čo musí ponuka obsahovať, ako preukázať podmienky účasti, na čo si dať pozor pri predkladaní ponuky, vrátane aktuálnych zmien
Verejné obstarávanie
22.2.2023 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 20 90 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Workshop

ONLINE - Praktické ukážky zákaziek cez elektronickú platformu v IS EVO

7. decembra 2022
 

Cieľom seminára je poskytnúť prehľad o zákonných ustanoveniach fungovanie elektronickej platformy a ukázať zadávanie zákaziek v IS EVO.   Prihláška na stiahnutie ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 15 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Manažérske vzdelávanie vedúcich pracovníkov v štátnej správe, vhodné aj pre firmy

8. decembra 2022
 

Prehĺbiť manažérske zručností prostredníctvom inšpirácie v manažérskych témach a vlastnej sebareflexii manažéra. Porozumieť odlišným štýlom vedenia a naučiť sa ich efektívne využívať v praxi.Naučiť ...

Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF) Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Počet voľných miest: 11 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - INFOZÁKON: aktuálne novely a riešenia najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy

8. decembra 2022
 

Cieľom je: 1) oboznámiť sa so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v aktuálnom znení noviel z 31.3.2022 a ...

Mgr. Vladimír Pirošík Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Vladimír Pirošík
Počet voľných miest: 11 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - Vianočný špeciál - OBSTARÁVAME PODROBNE. Verejné obstarávanie pre začiatočníkov – 2 dni

13. decembra 2022 - 14. decembra 2022
 

Chcete sa naučiť obstarávať a vyznať v spleti pravidiel a ustanovení zákona o verejnom obstarávaní... Aké sú špecifiká jednotlivých typov zákaziek a kedy ktorý postup ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Začiatočník Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 7 Cena: 155 €
Workshop

ONLINE - Ako zadávať zákazky s nízkou hodnotou v zmysle NOVELY

13. decembra 2022
 

Zákazky s nízkou hodnotou sú neodmysliteľnou súčasťou života väčšiny verejných obstarávateľov. Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní práve v tejto oblasti priniesla významné ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Začiatočník JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 14 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Projektové a Stavebné zákazky – s nízkou hodnotou, podlimitné, nadlimitné

15. decembra 2022
 

Oboznámenie sa s aktuálnymi postupmi pri obstarávaní stavebných zákaziek nadlimitných, podlimitných, s nízkou hodnotou.   Prihláška na školenie na stiahnutie TU.V prípade webových kurzov ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 14 Cena: 95 €
Seminár

BRATISLAVA - Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie

17. januára 2023
 

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad najdiskutovanejších a najčastejších problémov zmlúv a zmluvných vzťahov vo verejnom obstarávaní, ako aj ...

Mgr. Ján Kapec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Ján Kapec
Počet voľných miest: 24 Cena: 95 €
Workshop

BRATISLAVA - Riadený výberový rozhovor aj v súlade so zákonom o štátnej službe

18. januára 2023
 

Získať prehľad o celom procese výberu a jeho fázach. Zorientovať sa v postupe analýzy pracovného miesta a potrebných kompetencií na dané pracovné miesto a pretavenia ...

Bc. Mariana Němcová Úroveň: Stredne pokročilý Bc. Mariana Němcová
Počet voľných miest: 14 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - Dynamický nákupný systém – príprava, realizácia, benefity

19. januára 2023
 

Cieľom školenia je oboznámiť záujemcov s prípravou Dynamických nákupných systémov. Od prípravnej fázy po realizáciu vrátane definovania benefitov v porovnaní s klasickou súťažou.   Prihláška ...

Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
Počet voľných miest: 15 Cena: 100 €
Workshop

KOŠICE - Príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 112) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) cez elektronickú platformu v IS EVO – workshop

26. januára 2023
 

Cieľom seminára je poskytnúť prehľad o zákonných ustanoveniach upravujúcich realizáciu zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek po novele zákona ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Ako si zostaviť pečiatku/krycí list k základnej finančnej kontrole?

31. januára 2023
 

Školenie sa zaoberá formálnou správnosťou vzorov výkonu základnej finančnej kontroly v roku 2023 z pohľadu praxe kontrolóra. Bližšie sa budeme venovať zostaveniu ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 16 Cena: 90 €
Seminár

BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v PRAXI

31. januára 2023
 

Seminár bude zameraný  na obidve fázy odvolacieho konania, na povinnosti prvostupňového správneho organu ako i druhostupňového správneho organu v rámci ...

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Počet voľných miest: 20 Cena: 105 €
Workshop

BRATISLAVA - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii

1. februára 2023
 

E-maily píšeme denne. V rámci organizácie komunikujeme neformálne s kolegami, často ani nekontrolujeme napísaný text... Čo však, keď je potrebné ...

Úroveň: Začiatočník PaedDr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Workshop

BRATISLAVA - Krízová komunikácia a konflikty v mediácií - pre štátny i privátny sektor

2. februára 2023
 

Zlepšiť komunikáciu účastníka školenia v náročných extrémnych situáciách. Vyškoliť ho na príkladoch v niektorých komunikačných zručnostiach k lepšej prevencii a zdatnejšej kvalifikovanej argumentácii i profesionálnemu ...

Dr. Lucia Hilka Majková Úroveň: Stredne pokročilý Dr. Lucia Hilka Majková
Počet voľných miest: 14 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Administratívna finančná kontrola pri poskytovaní dotácií, štipendií, grantov a transferov

7. februára 2023
 

  Seminár sa venuje výkonu administratívnej finančnej kontroly v roku 2022 z pohľadu poskytovateľov dotácií, grantov a transferov z verejných prostriedkov v čase vyúčtovania týchto prostriedkov. ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 14 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - KRITICKÉ MYSLENIE

8. februára 2023
 

Zachovať si prostredníctvom kritického myslenia zdravý nadhľad a duševné zdravie v aktuálnej dobe. Prihláška na školenie na stiahnutie TU.V prípade webových kurzov ...

Bc. Mariana Němcová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Bc. Mariana Němcová
Počet voľných miest: 20 Cena: 95 €
Workshop

BRATISLAVA - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť

8. februára 2023
 

Princípy a metódy, ako mimoriadne rýchle získať alebo obnoviť a výrazne zlepšiť - excelentnú pamäť - rozvinúť mentálnu kondíciu svojho mozgu na ...

René Műller Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem René Műller
Počet voľných miest: 14 Cena: 140 €
Workshop

BRATISLAVA - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop

14. februára 2023
 

POZOR! V ČR bude novela zákona. Príďte sa preškoliť!Praktický workshop vás pripraví na podanie ponuky v Českej republike. Ukážeme si cez ...

Mgr. Miroslav Knob Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Miroslav Knob
Počet voľných miest: 10 Cena: 110 €
Seminár

BRATISLAVA - "Finančná kontrola vykonávaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite"

15. februára 2023
 

Cieľom seminára je priblížiť vykonávanie finančnej kontroly v kontexte legislatívnych zmien. Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom ...

Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Petra Kučák Nétryová, LL.M.
Počet voľných miest: 25 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Praktické ukážky zákaziek cez elektronickú platformu v IS EVO

15. februára 2023
 

Cieľom seminára je poskytnúť prehľad o zákonných ustanoveniach fungovanie elektronickej platformy a ukázať zadávanie zákaziek v IS EVO.   Prihláška na stiahnutie ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Workshop

BRATISLAVA - „Nový prístup k rozvoju manažérov / zamestnancov.“ alebo Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark

21. februára 2023
 

Chcete: – lepšie spoznať svoje silné / slabé stránky? – zvýšiť svoj výkon a urobiť viac práce za kratší čas? – lepšie viesť ...

RNDr. Alexander Birčák Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem RNDr. Alexander Birčák
Počet voľných miest: 12 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Dodávatelia - čo musí ponuka obsahovať, ako preukázať podmienky účasti, na čo si dať pozor pri predkladaní ponuky, vrátane aktuálnych zmien

22. februára 2023
 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právnou úpravou zadávania zákaziek v SR. Súčasťou seminára budú aj praktické príklady z praxe -  ukážka najčastejšie využívaných ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €

Partneri

Viac