Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzu


Lektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Seminár ONLINE - Administratívna finančná kontrola pri poskytovaní dotácií, štipendií, grantov a transferov
Administratíva
4.11.2020 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 60 €
Workshop ONLINE - Výkon verejnej moci v praxi - workshop
Elektronizácia
4.11.2020 Mgr. Michal Belohorec
Začiatočník 15 70 €
Seminár ONLINE - Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní
Verejné obstarávanie
5.11.2020 Mgr. Ján Kapec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 11 95 €
Seminár ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane zmien- 2-dňový seminár
Verejné obstarávanie
10.11.2020
11.11.2020
Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová
Začiatočník 8 145 €
Seminár ONLINE - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi
Medzinárodné vzťahy
10.11.2020 JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Začiatočník 12 90 €
Workshop ONLINE - "Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark"
Rozvoj manažérov
12.11.2020 RNDr. Alexander Birčák
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 6 95 €
Seminár ONLINE - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov"
Verejné obstarávanie
19.11.2020 JUDr. Martin Boržík, LL.M.
Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 95 €
Seminár BRATISLAVA - Zákon č. 2/ 1990 Zb. zo 4. decembra 1990 o kolektívnom vyjednávaní
HR Management
24.11.2020 JUDr. Ladislav Orviský
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 90 €
Workshop ONLINE - Podlimitná zákazka krátko a jednoducho
Verejné obstarávanie
24.11.2020 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 19 50 €
Workshop BRATISLAVA - Príprava zákazky od A po Z - špecializované školenie z pohľadu zadávateľa aj dodávateľa
Verejné obstarávanie
25.11.2020 JUDr. Beáta Hromadová
Stredne pokročilý 20 90 €
Workshop ONLINE - Naučte sa zvládať stres – Antistresové techniky - tréning
Rozvoj osobnosti
25.11.2020 RNDr. Alexander Birčák
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 8 95 €
Workshop BRATISLAVA – MEDIÁLNY TRÉNING / komunikačné zručnosti a diplomacia
Rozvoj osobnosti
30.11.2020 PhDr. Lucia Hilka Majková, Dr.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 2 90 €
Workshop ONLINE - Dodávatelia – ako sa úspešne a efektívne uchádzať o zákazku v spleti zložitých pravidiel a elektronických nástrojov
Verejné obstarávanie
1.12.2020 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 90 €
Seminár BRATISLAVA - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii
Administratíva
1.12.2020 Mgr. Lýdia Ďurišová
Začiatočník 12 90 €
Workshop BRATISLAVA - KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA – predchádzanie konfliktom pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy
HR Management
2.12.2020 Ing. Emil Burák, PhD.
Stredne pokročilý 7 95 €
Seminár BRATISLAVA - Riešenie problematických aspektov Zákonníka práce a Zákona o štátnej službe, ktoré spôsobujú najväčšie problémy v praxi + rozbor posledných noviel
HR Management
3.12.2020 JUDr. Ladislav Orviský
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 7 90 €
Workshop ONLINE - Dodávateľské faktúry a vystavené objednávky – správnosť zverejňovania v roku 2020 a 2021
Administratíva
4.12.2020 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 65 €
Seminár BRATISLAVA - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi
Medzinárodné vzťahy
10.12.2020 JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Začiatočník 10 95 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Seminár

ONLINE - Administratívna finančná kontrola pri poskytovaní dotácií, štipendií, grantov a transferov

4. novembra 2020
 

Seminár sa venuje výkonu administratívnej finančnej kontroly v roku 2020 z pohľadu poskytovateľov v sektore verejnej správy. Seminár reaguje na časté zistenia kontrolóra ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 16 Cena: 60 €
Workshop

ONLINE - Výkon verejnej moci v praxi - workshop

4. novembra 2020
 

Cieľom seminára je spoznanie legislatívy vytvárajúcu elektronizáciu služieb verejného sektora. Ďalej v rámci legislatívy bude vysvetlený vzájomný vzťah dopady na procesné ...

Mgr. Michal Belohorec Úroveň: Začiatočník Mgr. Michal Belohorec
Počet voľných miest: 15 Cena: 70 €
Seminár

ONLINE - Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní

5. novembra 2020
 

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad najdiskutovanejších a najčastejších problémov zmlúv a zmluvných vzťahov vo verejnom obstarávaní, ako aj porušení zákona o verejnom ...

Mgr. Ján Kapec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Ján Kapec
Počet voľných miest: 11 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane zmien- 2-dňový seminár

10. novembra 2020 - 11. novembra 2020
 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnou právnou úpravou zadávania zákaziek v SR aj v zmysle rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie. Prihláška na ...

Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová Úroveň: Začiatočník Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová
Počet voľných miest: 8 Cena: 145 €
Seminár

ONLINE - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi

10. novembra 2020
 

objasniť protokolárne pravidlá Slovenskej republiky v kontexte protokolárnej  praxe  a  identifikovať tie skutočnosti, ktoré sú pre ňu špecifické a jedinečné, získať základné informácie, ...

JUDr. Peter Rusiňák, PhD. Úroveň: Začiatočník JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Počet voľných miest: 12 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - "Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark"

12. novembra 2020
 

Chcete: – lepšie spoznať svoje silné / slabé stránky? – zvýšiť svoj výkon a urobiť viac práce za kratší čas? – lepšie viesť ...

RNDr. Alexander Birčák Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem RNDr. Alexander Birčák
Počet voľných miest: 6 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov"

19. novembra 2020
 

Pohľad na verejne obstarávanie optikou zákona a eurofondových pravidiel - vhodne pre účastníkov, ktorí pracujú s obstarávaním ako aj eurofondovými ...

JUDr. Martin Boržík, LL.M. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Martin Boržík, LL.M.
Mgr. Branislav Hudec   Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 20 Cena: 95 €
Seminár

BRATISLAVA - Zákon č. 2/ 1990 Zb. zo 4. decembra 1990 o kolektívnom vyjednávaní

24. novembra 2020
 

Zmeny v legislatíve (aj v súvislosti s pandémiou COVID-19) priniesli zmeny v pracovnoprávnej legislatíve. Na zmenenú situáciu je potrebné zareagovať a zakotviť nové pravidlá aj ...

JUDr. Ladislav Orviský Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Ladislav Orviský
Počet voľných miest: 15 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Podlimitná zákazka krátko a jednoducho

24. novembra 2020
 

Jednoduchý praktický návod, ako si zrealizovať vlastnými silami PLZ so základnými podmienkami účasti.Je to živé školenie, ktoré prebieha v online ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 19 Cena: 50 €
Workshop

BRATISLAVA - Príprava zákazky od A po Z - špecializované školenie z pohľadu zadávateľa aj dodávateľa

25. novembra 2020
 

V prípade, že kvôli opatreniam nebude možné realizovať školenie prezenčne, prebehne online formou.Cieľom školenia je poskytnúť komplexný prehľad a objasnenie jednotlivých ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Naučte sa zvládať stres – Antistresové techniky - tréning

25. novembra 2020
 

Cieľom školenia je naučiť Vás, ako rozumovo spracovať stresujúce situácie, ako posilniť svoju psychickú odolnosť a ako uvoľniť emočný stres a efektívne ...

RNDr. Alexander Birčák Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem RNDr. Alexander Birčák
Počet voľných miest: 8 Cena: 95 €
Workshop

BRATISLAVA – MEDIÁLNY TRÉNING / komunikačné zručnosti a diplomacia

30. novembra 2020
 

Umenie komunikácie s verejnosťou v dobe elektronických médií a investigatívnej žurnalistiky je životnou potrebou každej firmy. Kontakt s médiami prináša riziká neúspechu, pretože ...

PhDr. Lucia Hilka Majková, Dr. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Lucia Hilka Majková, Dr.
Počet voľných miest: 2 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Dodávatelia – ako sa úspešne a efektívne uchádzať o zákazku v spleti zložitých pravidiel a elektronických nástrojov

1. decembra 2020
 

Jedným z cieľov vo verejnom obstarávaní je podpora malého a stredného podnikania, podpora čestnej hospodárskej súťaže, vytvorenie podmienok pre čo najširšie zapojenie ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 12 Cena: 90 €
Seminár

BRATISLAVA - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii

1. decembra 2020
 

E-maily píšeme denne. V rámci organizácie komunikujeme neformálne s kolegami, často ani nekontrolujeme napísaný text... Čo však, keď je potrebné ...

Úroveň: Začiatočník Mgr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 12 Cena: 90 €
Workshop

BRATISLAVA - KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA – predchádzanie konfliktom pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy

2. decembra 2020
 

Zlepšiť komunikáciu účastníka školenia v náročných extrémnych situáciách. Vyškoliť ho na príkladoch v niektorých komunikačných zručnostiach k lepšej prevencii a zdatnejšej kvalifikovanej argumentácii i profesionálnemu ...

Ing. Emil Burák, PhD. Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Emil Burák, PhD.
Počet voľných miest: 7 Cena: 95 €
Seminár

BRATISLAVA - Riešenie problematických aspektov Zákonníka práce a Zákona o štátnej službe, ktoré spôsobujú najväčšie problémy v praxi + rozbor posledných noviel

3. decembra 2020
 

Cieľom školenia je prezentácia správnych postupov pri aplikácii zákona o štátnej službe, upozorniť na ustanovenia zákona nadobúdajúce účinnosť od 1. januára ...

JUDr. Ladislav Orviský Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Ladislav Orviský
Počet voľných miest: 7 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Dodávateľské faktúry a vystavené objednávky – správnosť zverejňovania v roku 2020 a 2021

4. decembra 2020
 

Niektoré naše školenia budú aj naďalej pokračovať formou online seminárov. Seminár sa venuje zaujímavej  a často diskutovanej téme a to správnosti zverejňovania faktúr, ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 16 Cena: 65 €
Seminár

BRATISLAVA - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi

10. decembra 2020
 

objasniť protokolárne pravidlá Slovenskej republiky v kontexte protokolárnej  praxe  a  identifikovať tie skutočnosti, ktoré sú pre ňu špecifické a jedinečné, získať základné informácie, ...

JUDr. Peter Rusiňák, PhD. Úroveň: Začiatočník JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Počet voľných miest: 10 Cena: 95 €

Partneri

Viac