Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Workshop BRATISLAVA - Komunikácia v náročných situáciách pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy - tréning
HR Management
18.5.2021 Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Stredne pokročilý 11 95 €
Seminár ONLINE - „Koncepcia nákupu informačných technológií vo verejnej správe“
Verejné obstarávanie
19.5.2021 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 8 90 €
Workshop ONLINE - Ako nastaviť a vyhodnotiť kvalitatívne kritéria vo verejných zákazkách
Verejné obstarávanie
24.5.2021 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 16 75 €
Workshop ONLINE - Zodpovedné verejné obstarávanie - príprava zákazky s environmentálnym aspektom – praktický workshop
Verejné obstarávanie
25.5.2021 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Stredne pokročilý 13 90 €
Seminár BRATISLAVA - Kyberbezpečnostné aspekty digitalizácie ... aj tej nedávnej živelnej
Rozvoj osobnosti
25.5.2021 Ing. Aleš Špidla
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 9 95 €
Seminár BRATISLAVA - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi
Medzinárodné vzťahy
27.5.2021 JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Začiatočník 15 95 €
Workshop ONLINE - "Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou a výnimkám zo zákona o VO"
Verejné obstarávanie
27.5.2021 JUDr. Beáta Hromadová
Stredne pokročilý 19 75 €
Seminár BRATISLAVA - Aplikácia správneho poriadku v rozhodovacích procesoch orgánov verejnej správy - 2 dni
Právo
1.6.2021
2.6.2021
Doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 6 150 €
Seminár ONLINE - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane zmien 2-dňový seminár
Verejné obstarávanie
2.6.2021
3.6.2021
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Začiatočník 15 145 €
Workshop BRATISLAVA - SEBAROZVOJ podľa Buráka alebo Ako sa úspešne reštartovať
HR Management
3.6.2021 Ing. Emil Burák, PhD.
Stredne pokročilý 7 95 €
Workshop ONLINE - Ako spracovať návrh záverečného účtu za rok 2020?
Administratíva
4.6.2021 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 80 €
Seminár ONLINE - Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní
Verejné obstarávanie
8.6.2021 Mgr. Ján Kapec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 85 €
Seminár ONLINE - Zákon o štátnej službe - výber štátnych zamestnancov, vznik štátnozamestnaneckého pomeru, adaptačný proces, skončenie a zánik štátnozamestnaneckého pomeru
Personalistika
9.6.2021 JUDr. Ladislav Orviský
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 19 95 €
Workshop BRATISLAVA - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop
Verejné obstarávanie
9.6.2021 JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 6 95 €
Workshop BRATISLAVA - UČITEĽ TRETIEHO MILÉNIA – inšpirácie pre OSOBNÉ PLÁNY ROZVOJA PEDAGÓGOV
Rozvoj osobnosti
10.6.2021 Ing. Emil Burák, PhD.
Stredne pokročilý 10 90 €
Workshop ONLINE - Podlimitná zákazka krátko a jednoducho s praktickým príkladom
Verejné obstarávanie
15.6.2021 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 20 80 €
Workshop BRATISLAVA - Riadený výberový rozhovor aj v súlade so zákonom o štátnej službe
HR Management
15.6.2021 Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Stredne pokročilý 14 95 €
Seminár BRATISLAVA - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii
Administratíva
16.6.2021 PaedDr. Lýdia Ďurišová
Začiatočník 16 95 €
Seminár KOŠICE - OBSTARÁVAME PODROBNE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 2 - dňový seminár
Verejné obstarávanie
16.6.2021
17.6.2021
Ing. Martin Papcún
Začiatočník 10 145 €
Workshop BRATISLAVA – MEDIÁLNY TRÉNING / komunikačné zručnosti, social média a diplomacia
Rozvoj osobnosti
22.6.2021 PhDr. Lucia Hilka Majková, Dr.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 10 95 €
Workshop BRATISLAVA - KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA – predchádzanie konfliktom pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy
HR Management
24.6.2021 Ing. Emil Burák, PhD.
Stredne pokročilý 10 95 €
Seminár ONLINE - Projektové a Stavebné zákazky – s nízkou hodnotou, podlimitné, nadlimitné
Verejné obstarávanie
29.6.2021 Ing. Martin Papcún
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 85 €
Seminár ONLINE - „Abeceda eurofondového verejného obstarávania, vrátane aktuálnych noviniek“
Verejné obstarávanie
30.6.2021 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 90 €
Seminár ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane nových zmien – 2 dňové školenie
Verejné obstarávanie
6.7.2021
7.7.2021
JUDr. Beáta Hromadová
Začiatočník 20 145 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Workshop

BRATISLAVA - Komunikácia v náročných situáciách pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy - tréning

18. mája 2021
 

Naučiť sa efektívne komunikačné stratégie v náročných situáciách v rozhovore a získať tipy ako zaobchádzať s konfliktom. Porozumieť vnútornej dynamike záťažových situácií a získať ...

Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF) Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Počet voľných miest: 11 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - „Koncepcia nákupu informačných technológií vo verejnej správe“

19. mája 2021
 

Hlavným cieľom školenia je predstaviť dokument „Koncepcia nákupu informačných technológii vo verejnej správe, a to vzhľadom na potrebu jednotne usmerniť orgány ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 8 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Ako nastaviť a vyhodnotiť kvalitatívne kritéria vo verejných zákazkách

24. mája 2021
 

  Cieľom je predstaviť možnosti využívania kvalitatívnych kritérií pri hodnotení ponúk a diskutovať o vhodnosti nastavenia kvalitatívnych kritérií.   Prihláška na stiahnutie TU.  V ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 16 Cena: 75 €
Workshop

ONLINE - Zodpovedné verejné obstarávanie - príprava zákazky s environmentálnym aspektom – praktický workshop

25. mája 2021
 

Aktuálne európske smernice a národná legislatívna úprava verejného obstarávania zdôrazňujú tri základné ciele – sociálna inklúzia, ochrana životného prostredia, inovácie. Ak ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 13 Cena: 90 €
Seminár

BRATISLAVA - Kyberbezpečnostné aspekty digitalizácie ... aj tej nedávnej živelnej

25. mája 2021
 

Cieľom seminára je poznať súvislosti, ktoré v on-line svete ovplyvňujú bezpečnosť informácií. Prihláška na školenie na stiahnutie TU.Prihlasujte sa prosím ...

Ing. Aleš Špidla Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Aleš Špidla
Počet voľných miest: 9 Cena: 95 €
Seminár

BRATISLAVA - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi

27. mája 2021
 

objasniť protokolárne pravidlá Slovenskej republiky v kontexte protokolárnej  praxe  a  identifikovať tie skutočnosti, ktoré sú pre ňu špecifické a jedinečné, získať základné informácie, ...

JUDr. Peter Rusiňák, PhD. Úroveň: Začiatočník JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Počet voľných miest: 15 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - "Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou a výnimkám zo zákona o VO"

27. mája 2021
 

Súhrnné správy a povinnosť ich zverejňovania trápi nejedného verejného obstarávateľa. Predstavíme si podstatu inštitútu súhrnných správ, najmä vo vzťahu k ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 19 Cena: 75 €
Seminár

BRATISLAVA - Aplikácia správneho poriadku v rozhodovacích procesoch orgánov verejnej správy - 2 dni

1. júna 2021 - 2. júna 2021
 

Cieľom seminára je objasniť podstatu, predmet, princípy a základné procesnoprávne inštitúty uplatňujúce sa v procedurálnych postupoch, ktoré sú vo verejnej správne veľmi ...

Doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Počet voľných miest: 6 Cena: 150 €
Seminár

ONLINE - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane zmien 2-dňový seminár

2. júna 2021 - 3. júna 2021
 

Od jednoduchých zákaziek s nízkou hodnotou po nadlimitné zákazky ...... Dvojdňový seminár má za cieľ objasniť spleť pravidiel vo verejnom obstarávaní – ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Začiatočník Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 15 Cena: 145 €
Workshop

BRATISLAVA - SEBAROZVOJ podľa Buráka alebo Ako sa úspešne reštartovať

3. júna 2021
 

Zmyslom školenia – je nabudiť mozog, povzbudiť dušu, potešiť srdce a vyprovokovať hlavu k zamysleniu sa nad tým, aby sme žili dobrý ...

Ing. Emil Burák, PhD. Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Emil Burák, PhD.
Počet voľných miest: 7 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - Ako spracovať návrh záverečného účtu za rok 2020?

4. júna 2021
 

Seminár sa venuje téme, ktorá je aktuálna v týchto mesiacoch v územnej samospráve a reaguje na zostavenie návrhu záverečného účtu obce za rok ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 16 Cena: 80 €
Seminár

ONLINE - Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní

8. júna 2021
 

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad najdiskutovanejších a najčastejších problémov zmlúv a zmluvných vzťahov vo verejnom obstarávaní, ako aj porušení zákona o verejnom ...

Mgr. Ján Kapec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Ján Kapec
Počet voľných miest: 16 Cena: 85 €
Seminár

ONLINE - Zákon o štátnej službe - výber štátnych zamestnancov, vznik štátnozamestnaneckého pomeru, adaptačný proces, skončenie a zánik štátnozamestnaneckého pomeru

9. júna 2021
 

Cieľom školenia je oboznámenie účastníkov seminára s aktuálnymi zmenami v štátnej službe, procesom výberu štátnych zamestnancov, podmienkami prijatia do štátnozamestnaneckého pomeru, vznikom, ...

JUDr. Ladislav Orviský Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Ladislav Orviský
Počet voľných miest: 19 Cena: 95 €
Workshop

BRATISLAVA - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop

9. júna 2021
 

Cieľom seminára je naučiť dodávateľov, uchádzačov ako správne podať ponuku na verejnú zákazku v ČR. PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE TU.Prihlasujte sa prosím včas!  ...

JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA
Počet voľných miest: 6 Cena: 95 €
Workshop

BRATISLAVA - UČITEĽ TRETIEHO MILÉNIA – inšpirácie pre OSOBNÉ PLÁNY ROZVOJA PEDAGÓGOV

10. júna 2021
 

Cieľom školenia je ponúknuť inšpirácie, motívy, impulzy, vybrané vzorce, úspešné praktiky, učebné pomôcky a námety na pedagogický sebarozvoj. Ponúknuť učiteľom osvedčené ...

Ing. Emil Burák, PhD. Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Emil Burák, PhD.
Počet voľných miest: 10 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Podlimitná zákazka krátko a jednoducho s praktickým príkladom

15. júna 2021
 

Jednoduchý praktický návod, ako si zrealizovať vlastnými silami PLZ so základnými podmienkami účasti.Je to živé školenie, ktoré prebieha v online ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 20 Cena: 80 €
Workshop

BRATISLAVA - Riadený výberový rozhovor aj v súlade so zákonom o štátnej službe

15. júna 2021
 

Získať prehľad o celom procese výberu a jeho fázach. Zorientovať sa v postupe analýzy pracovného miesta a potrebných kompetencií na dané pracovné miesto a pretavenia ...

Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF) Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Počet voľných miest: 14 Cena: 95 €
Seminár

BRATISLAVA - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii

16. júna 2021
 

E-maily píšeme denne. V rámci organizácie komunikujeme neformálne s kolegami, často ani nekontrolujeme napísaný text... Čo však, keď je potrebné ...

Úroveň: Začiatočník PaedDr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 16 Cena: 95 €
Seminár

KOŠICE - OBSTARÁVAME PODROBNE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 2 - dňový seminár

16. júna 2021 - 17. júna 2021
 

Cieľom seminára je výklad zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane aktuálnych ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 10 Cena: 145 €
Workshop

BRATISLAVA – MEDIÁLNY TRÉNING / komunikačné zručnosti, social média a diplomacia

22. júna 2021
 

„Umenie komunikácie s verejnosťou v dobe elektronických médií a investigatívnej žurnalistiky je životnou potrebou každej firmy. Kontakt s médiami prináša ...

PhDr. Lucia Hilka Majková, Dr. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Lucia Hilka Majková, Dr.
Počet voľných miest: 10 Cena: 95 €
Workshop

BRATISLAVA - KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA – predchádzanie konfliktom pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy

24. júna 2021
 

Zlepšiť komunikáciu účastníka školenia v náročných extrémnych situáciách. Vyškoliť ho na príkladoch v niektorých komunikačných zručnostiach k lepšej prevencii a zdatnejšej kvalifikovanej argumentácii i profesionálnemu ...

Ing. Emil Burák, PhD. Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Emil Burák, PhD.
Počet voľných miest: 10 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - Projektové a Stavebné zákazky – s nízkou hodnotou, podlimitné, nadlimitné

29. júna 2021
 

Cieľom je predstaviť hlavné oblasti prípravy stavebných zákaziek. Prihláška na školenie na stiahnutie TU.V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 16 Cena: 85 €
Seminár

ONLINE - „Abeceda eurofondového verejného obstarávania, vrátane aktuálnych noviniek“

30. júna 2021
 

Seminár je určený predovšetkým prijímateľom príspevku z fondov EÚ, ktorí sú po schválení projektu povinní realizovať verejné obstarávanie, čo je spojené ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 16 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane nových zmien – 2 dňové školenie

6. júla 2021 - 7. júla 2021
 

Chcete sa naučiť obstarávať a vyznať v spleti pravidiel a ustanovení zákona o verejnom obstarávaní... Aké sú špecifiká jednotlivých typov zákaziek a kedy ktorý postup ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Začiatočník JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 20 Cena: 145 €

Partneri

Viac