Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Seminár ONLINE - „Verejné obstarávanie po novom – novela zákona o VO“
Verejné obstarávanie
26.1.2022 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 7 95 €
Seminár ONLINE - Čo sa v súvislosti s NOVELOU zákona o VO zmenilo pre dodávateľov?
Verejné obstarávanie
27.1.2022 Ing. Martin Papcún
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 10 85 €
Workshop ONLINE - Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov – načo nezabudnúť pri jej dopracovaní aj v roku 2022?
Administratíva
28.1.2022 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 85 €
Seminár ONLINE - Zmluvy vo verejnom obstarávaní aj z pohľadu NOVELY a ich úskalia z pohľadu právnej praxe
Verejné obstarávanie
31.1.2022 Mgr. Ján Kapec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 90 €
Workshop ONLINE - Dodávatelia – Ako sa brániť vo VO - Podanie námietky a ďalšie spôsoby obrany
Verejné obstarávanie
1.2.2022 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 95 €
Seminár ONLINE - Slovenčina pre pokročilých alebo Ako písať lepšie – pre verejnú správu aj súkromný sektor
Administratíva
3.2.2022 PaedDr. Lýdia Ďurišová
Stredne pokročilý 15 85 €
Seminár ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po novele – 2 dňové školenie
Verejné obstarávanie
8.2.2022
9.2.2022
JUDr. Beáta Hromadová
Začiatočník 19 145 €
Seminár ONLINE - Zákon o výkone práce vo verejnom záujme a jeho aktuálne problémy
Personalistika
9.2.2022 JUDr. Ladislav Orviský
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 95 €
Seminár ONLINE - „Koncepcia nákupu informačných technológií vo verejnej správe“
Verejné obstarávanie
15.2.2022 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 95 €
Seminár ONLINE - Zákon o správnom konaní v PRAXI
Právo
15.2.2022 doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 19 95 €
Workshop ONLINE - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť
Rozvoj osobnosti
16.2.2022 René Műller
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 140 €
Workshop ONLINE - Komunikácia v náročných situáciách pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy - tréning
HR Management
17.2.2022 Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Stredne pokročilý 18 90 €
Workshop ONLINE - Základná finančná kontrola – povinné náležitosti a vzory do praxe
Administratíva
18.2.2022 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 85 €
Seminár ONLINE - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov" vrátane nových legislatívnych zmien
Verejné obstarávanie
22.2.2022 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 95 €
Workshop ONLINE - Wellbeing na pracovisku
HR Management
22.2.2022 Bc. Mariana Němcová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 85 €
Seminár ONLINE - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi
Medzinárodné vzťahy
23.2.2022 JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Začiatočník 13 95 €
Workshop ONLINE - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop
Verejné obstarávanie
24.2.2022 Mgr. Miroslav Knob
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 9 105 €
Seminár ONLINE - Zákon o štátnej službe a jeho aktuálne problémy
Personalistika
24.2.2022 JUDr. Ladislav Orviský
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 19 95 €
Seminár ONLINE - Základná finančná kontrola v kontexte legislatívnych zmien
Administratíva
1.3.2022 Mgr. Petra Kučák Nétryová, LL.M.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 95 €
Seminár BRATISLAVA - Príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 113) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) po starom aj po novom
Verejné obstarávanie
2.3.2022 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 95 €
Seminár ONLINE - Manažérske vzdelávanie vedúcich pracovníkov v štátnej správe, vhodné aj pre firmy
HR Management
8.3.2022 Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Stredne pokročilý 15 90 €
Workshop ONLINE - Excelentný tréning na pamäť „NA KRÁTKO“, tzv. akčnú dennú pamäť
Rozvoj osobnosti
7.4.2022 René Műller
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 140 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Seminár

ONLINE - „Verejné obstarávanie po novom – novela zákona o VO“

26. januára 2022
 

Cieľom seminára je priblížiť legislatívne zmeny z novely zákona o VO. Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 7 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - Čo sa v súvislosti s NOVELOU zákona o VO zmenilo pre dodávateľov?

27. januára 2022
 

Cieľom seminára je priblížiť legislatívne zmeny z novely zákona o VO z pohľadu dodávateľov. Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 10 Cena: 85 €
Workshop

ONLINE - Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov – načo nezabudnúť pri jej dopracovaní aj v roku 2022?

28. januára 2022
 

Webinár sa venuje aktuálnej téme inventarizácií majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2021 k času zostavenia účtovnej závierky. Rovnako sa lektor zaoberá ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 15 Cena: 85 €
Seminár

ONLINE - Zmluvy vo verejnom obstarávaní aj z pohľadu NOVELY a ich úskalia z pohľadu právnej praxe

31. januára 2022
 

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad najdiskutovanejších a najčastejších problémov zmlúv a zmluvných vzťahov vo verejnom obstarávaní aj s prihliadnutím na ...

Mgr. Ján Kapec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Ján Kapec
Počet voľných miest: 14 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Dodávatelia – Ako sa brániť vo VO - Podanie námietky a ďalšie spôsoby obrany

1. februára 2022
 

Jedným zo základných cieľov verejného obstarávania  je podpora malého a stredného podnikania, ochrana a rozvoj hospodárskej súťaže, vytvorenie predpokladov pre čo najširšie zapojenie ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 14 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - Slovenčina pre pokročilých alebo Ako písať lepšie – pre verejnú správu aj súkromný sektor

3. februára 2022
 

Cieľom školenia je získať ucelený pohľad na administratívny text v rámci úradnej korešpondencie. Na školení sa zameriate nielen na rôzne ...

Úroveň: Stredne pokročilý PaedDr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 15 Cena: 85 €
Seminár

ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po novele – 2 dňové školenie

8. februára 2022 - 9. februára 2022
 

Chcete sa naučiť obstarávať a vyznať v spleti pravidiel a ustanovení zákona o verejnom obstarávaní... Aké sú špecifiká jednotlivých typov zákaziek a kedy ktorý postup ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Začiatočník JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 19 Cena: 145 €
Seminár

ONLINE - Zákon o výkone práce vo verejnom záujme a jeho aktuálne problémy

9. februára 2022
 

Oboznámenie so zmenami pracovného práva a osobitne s výkonom práce vo verejnom záujme, ktorými tieto inštitúty v ostatnom období prechádzajú ako i rozbor ...

JUDr. Ladislav Orviský Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Ladislav Orviský
Počet voľných miest: 20 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - „Koncepcia nákupu informačných technológií vo verejnej správe“

15. februára 2022
 

Hlavným cieľom školenia je predstaviť dokument „Koncepcia nákupu informačných technológii vo verejnej správe, a to vzhľadom na potrebu jednotne usmerniť orgány ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 20 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - Zákon o správnom konaní v PRAXI

15. februára 2022
 

Seminár bude zameraný  na obidve fázy odvolacieho konania, na povinnosti prvostupňového správneho organu ako i druhostupňového správneho organu v rámci ...

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Počet voľných miest: 19 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť

16. februára 2022
 

Princípy a metódy, ako mimoriadne rýchle získať alebo obnoviť a výrazne zlepšiť - excelentnú pamäť - rozvinúť mentálnu kondíciu svojho mozgu na ...

René Műller Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem René Műller
Počet voľných miest: 12 Cena: 140 €
Workshop

ONLINE - Komunikácia v náročných situáciách pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy - tréning

17. februára 2022
 

Naučiť sa efektívne komunikačné stratégie v náročných situáciách v rozhovore a získať tipy ako zaobchádzať s konfliktom. Porozumieť vnútornej dynamike záťažových situácií a získať ...

Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF) Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Počet voľných miest: 18 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Základná finančná kontrola – povinné náležitosti a vzory do praxe

18. februára 2022
 

Téma seminára sa venuje základnej finančnej kontrole v prostredí verejnej správy a územnej samosprávy. Lektor sa venuje radám, tipom a odporúčaniam do praxe ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 15 Cena: 85 €
Seminár

ONLINE - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov" vrátane nových legislatívnych zmien

22. februára 2022
 

Pohľad na verejne obstarávanie optikou zákona a eurofondových pravidiel, vrátane nových legislatívnych zmien - vhodné pre účastníkov, ktorí pracujú s ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 20 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - Wellbeing na pracovisku

22. februára 2022
 

Cieľom školenia je podrobnejšie si rozobrať jednotlivé oblasti Starostlivosti o zamestnancov zo strany zamestnávateľa – Wellbeing na pracovisku a jeho dopad na ...

Bc. Mariana Němcová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Bc. Mariana Němcová
Počet voľných miest: 20 Cena: 85 €
Seminár

ONLINE - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi

23. februára 2022
 

objasniť protokolárne pravidlá Slovenskej republiky v kontexte protokolárnej  praxe  a  identifikovať tie skutočnosti, ktoré sú pre ňu špecifické a jedinečné, získať základné informácie, ...

JUDr. Peter Rusiňák, PhD. Úroveň: Začiatočník JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Počet voľných miest: 13 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop

24. februára 2022
 

Praktický workshop vás pripraví na podanie ponuky v Českej republike. Ukážeme si cez aké portály sa podávajú ponuky a aké sú nástrahy ...

Mgr. Miroslav Knob Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Miroslav Knob
Počet voľných miest: 9 Cena: 105 €
Seminár

ONLINE - Zákon o štátnej službe a jeho aktuálne problémy

24. februára 2022
 

Cieľom školenia je oboznámenie účastníkov seminára s aktuálnymi zmenami v štátnej službe. Prihláška na školenie na stiahnutie TU. Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný ...

JUDr. Ladislav Orviský Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Ladislav Orviský
Počet voľných miest: 19 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - Základná finančná kontrola v kontexte legislatívnych zmien

1. marca 2022
 

Cieľom seminára je priblížiť vykonávanie finančnej kontroly v kontexte navrhovaných legislatívnych zmien. Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým ...

Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Petra Kučák Nétryová, LL.M.
Počet voľných miest: 16 Cena: 95 €
Seminár

BRATISLAVA - Príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 113) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) po starom aj po novom

2. marca 2022
 

Praktický postup zadávania podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou s akcentom na zmeny. Zameriame sa na celý proces verejného obstarávania podlimitnej zákazky ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 15 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - Manažérske vzdelávanie vedúcich pracovníkov v štátnej správe, vhodné aj pre firmy

8. marca 2022
 

Prehĺbiť manažérske zručností prostredníctvom inšpirácie v manažérskych témach a vlastnej sebareflexii manažéra. Porozumieť odlišným štýlom vedenia a naučiť sa ich efektívne využívať v praxi.Naučiť ...

Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF) Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Počet voľných miest: 15 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Excelentný tréning na pamäť „NA KRÁTKO“, tzv. akčnú dennú pamäť

7. apríla 2022
 

Princípy a metódy, ako mimoriadne rýchle získať alebo obnoviť a výrazne zlepšiť - excelentnú pamäť - rozvinúť mentálnu kondíciu svojho mozgu na ...

René Műller Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem René Műller
Počet voľných miest: 12 Cena: 140 €

Partneri

Viac