Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Seminár ONLINE - „Koncepcia nákupu informačných technológií vo verejnej správe“
Verejné obstarávanie
28.7.2021 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 90 €
Workshop ONLINE - Praktické príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 112) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) - workshop.
Verejné obstarávanie
29.7.2021 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 17 90 €
Seminár ONLINE - Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní
Verejné obstarávanie
5.8.2021 Mgr. Ján Kapec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 10 85 €
Seminár ONLINE - OBSTARÁVAME PODROBNE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 2 - dňový seminár
Verejné obstarávanie
11.8.2021
12.8.2021
Ing. Martin Papcún
Začiatočník 7 145 €
Seminár ONLINE - Manažérske vzdelávanie vedúcich pracovníkov v štátnej správe, vhodné aj pre firmy
HR Management
12.8.2021 Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Stredne pokročilý 4 90 €
Seminár ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii
Administratíva
25.8.2021 PaedDr. Lýdia Ďurišová
Začiatočník 16 95 €
Workshop BRATISLAVA - Zážitkové učenie v rozvoji komunikačných a prezentačných zručností žiakov - určené pedagógom
Rozvoj osobnosti
31.8.2021 Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Stredne pokročilý 9 90 €
Workshop ONLINE - Dodávatelia – ako sa úspešne a efektívne uchádzať o zákazku v spleti zložitých pravidiel a elektronických nástrojov
Verejné obstarávanie
7.9.2021 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 13 90 €
Seminár BRATISLAVA - Kyberbezpečnostné aspekty digitalizácie ... aj tej nedávnej živelnej
Rozvoj osobnosti
8.9.2021 Ing. Aleš Špidla
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 10 95 €
Seminár KOŠICE - OBSTARÁVAME PODROBNE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 2 - dňový seminár
Verejné obstarávanie
8.9.2021
9.9.2021
Ing. Martin Papcún
Začiatočník 8 145 €
Seminár ONLINE - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov" vrátane nových legislatívnych zmien
Verejné obstarávanie
9.9.2021 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 95 €
Seminár ONLINE - Manažérske vzdelávanie vedúcich pracovníkov v štátnej správe, vhodné aj pre firmy
HR Management
13.9.2021 Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Stredne pokročilý 12 90 €
Seminár ONLINE - Zákon o štátnej službe - výber štátnych zamestnancov, vznik štátnozamestnaneckého pomeru, adaptačný proces, skončenie a zánik štátnozamestnaneckého pomeru
Personalistika
14.9.2021 JUDr. Ladislav Orviský
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 18 95 €
Workshop BRATISLAVA - REŠTART podľa Birčáka alebo Ako sa NAŠTARTOVAŤ v práci
HR Management
21.9.2021 RNDr. Alexander Birčák
Stredne pokročilý 9 95 €
Workshop ONLINE - "Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou a výnimkám zo zákona o VO" vrátane pripravovaných legislatívnych zmien
Verejné obstarávanie
22.9.2021 JUDr. Beáta Hromadová
Stredne pokročilý 16 75 €
Workshop BRATISLAVA - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop
Verejné obstarávanie
22.9.2021 Mgr. Miroslav Knob
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 9 105 €
Seminár BRATISLAVA - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi
Medzinárodné vzťahy
23.9.2021 JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Začiatočník 14 95 €
Seminár BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v praxi
Právo
30.9.2021 doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 95 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Seminár

ONLINE - „Koncepcia nákupu informačných technológií vo verejnej správe“

28. júla 2021
 

Hlavným cieľom školenia je predstaviť dokument „Koncepcia nákupu informačných technológii vo verejnej správe, a to vzhľadom na potrebu jednotne usmerniť orgány ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 14 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Praktické príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 112) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) - workshop.

29. júla 2021
 

Praktický postup zadávania podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou s akcentom na zmeny. Zameriame sa na celý proces verejného obstarávania podlimitnej zákazky ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 17 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní

5. augusta 2021
 

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad najdiskutovanejších a najčastejších problémov zmlúv a zmluvných vzťahov vo verejnom obstarávaní, ako aj porušení zákona o verejnom ...

Mgr. Ján Kapec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Ján Kapec
Počet voľných miest: 10 Cena: 85 €
Seminár

ONLINE - OBSTARÁVAME PODROBNE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 2 - dňový seminár

11. augusta 2021 - 12. augusta 2021
 

Cieľom seminára je výklad zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane aktuálnych ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 7 Cena: 145 €
Seminár

ONLINE - Manažérske vzdelávanie vedúcich pracovníkov v štátnej správe, vhodné aj pre firmy

12. augusta 2021
 

Získať prehľad v základných manažérskych činnostiach a zručnostiach.  Spoznať rôzne štýly vedenia a naučiť sa ich efektívne využívať podľa situácie a človeka. Naučiť sa ...

Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF) Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Počet voľných miest: 4 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii

25. augusta 2021
 

E-maily píšeme denne. V rámci organizácie komunikujeme neformálne s kolegami, často ani nekontrolujeme napísaný text... Čo však, keď je potrebné ...

Úroveň: Začiatočník PaedDr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 16 Cena: 95 €
Workshop

BRATISLAVA - Zážitkové učenie v rozvoji komunikačných a prezentačných zručností žiakov - určené pedagógom

31. augusta 2021
 

Rozvoj zručností učiteľov v zážitkovom učení.  Použitie Kolbovho cyklu učenia v učiteľskej praxi pre rozvoj komunikačných a prezentačných zručností žiakov.  Prehĺbiť ...

Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF) Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Počet voľných miest: 9 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Dodávatelia – ako sa úspešne a efektívne uchádzať o zákazku v spleti zložitých pravidiel a elektronických nástrojov

7. septembra 2021
 

Jedným z cieľov vo verejnom obstarávaní je podpora malého a stredného podnikania, podpora čestnej hospodárskej súťaže, vytvorenie podmienok pre čo najširšie zapojenie ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 13 Cena: 90 €
Seminár

BRATISLAVA - Kyberbezpečnostné aspekty digitalizácie ... aj tej nedávnej živelnej

8. septembra 2021
 

Cieľom seminára je poznať súvislosti, ktoré v on-line svete ovplyvňujú bezpečnosť informácií. Prihláška na školenie na stiahnutie TU.Prihlasujte sa prosím ...

Ing. Aleš Špidla Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Aleš Špidla
Počet voľných miest: 10 Cena: 95 €
Seminár

KOŠICE - OBSTARÁVAME PODROBNE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 2 - dňový seminár

8. septembra 2021 - 9. septembra 2021
 

Cieľom seminára je výklad zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane aktuálnych ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 8 Cena: 145 €
Seminár

ONLINE - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov" vrátane nových legislatívnych zmien

9. septembra 2021
 

Pohľad na verejne obstarávanie optikou zákona a eurofondových pravidiel, vrátane nových legislatívnych zmien - vhodné pre účastníkov, ktorí pracujú s ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 20 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - Manažérske vzdelávanie vedúcich pracovníkov v štátnej správe, vhodné aj pre firmy

13. septembra 2021
 

Získať prehľad v základných manažérskych činnostiach a zručnostiach.  Spoznať rôzne štýly vedenia a naučiť sa ich efektívne využívať podľa situácie a človeka. Naučiť sa ...

Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF) Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Počet voľných miest: 12 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Zákon o štátnej službe - výber štátnych zamestnancov, vznik štátnozamestnaneckého pomeru, adaptačný proces, skončenie a zánik štátnozamestnaneckého pomeru

14. septembra 2021
 

Cieľom školenia je oboznámenie účastníkov seminára s aktuálnymi zmenami v štátnej službe, procesom výberu štátnych zamestnancov, podmienkami prijatia do štátnozamestnaneckého pomeru, vznikom, ...

JUDr. Ladislav Orviský Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Ladislav Orviský
Počet voľných miest: 18 Cena: 95 €
Workshop

BRATISLAVA - REŠTART podľa Birčáka alebo Ako sa NAŠTARTOVAŤ v práci

21. septembra 2021
 

Dolieha na vás súčasná situácia? Poklesla vám motivácia v práci, alebo dokonca máte k práci nechuť? Blíži sa obdobie zvýšeného výkonu ...

RNDr. Alexander Birčák Úroveň: Stredne pokročilý RNDr. Alexander Birčák
Počet voľných miest: 9 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - "Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou a výnimkám zo zákona o VO" vrátane pripravovaných legislatívnych zmien

22. septembra 2021
 

Súhrnné správy a povinnosť ich zverejňovania trápi nejedného verejného obstarávateľa. Predstavíme si podstatu inštitútu súhrnných správ, najmä vo vzťahu k ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 16 Cena: 75 €
Workshop

BRATISLAVA - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop

22. septembra 2021
 

Praktický workshop vás pripraví na podanie ponuky v Českej republike. Ukážeme si cez aké portály sa podávajú ponuky a aké sú nástrahy ...

Mgr. Miroslav Knob Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Miroslav Knob
Počet voľných miest: 9 Cena: 105 €
Seminár

BRATISLAVA - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi

23. septembra 2021
 

objasniť protokolárne pravidlá Slovenskej republiky v kontexte protokolárnej  praxe  a  identifikovať tie skutočnosti, ktoré sú pre ňu špecifické a jedinečné, získať základné informácie, ...

JUDr. Peter Rusiňák, PhD. Úroveň: Začiatočník JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Počet voľných miest: 14 Cena: 95 €
Seminár

BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v praxi

30. septembra 2021
 

Seminár bude zameraný na vybrané inštitúty správneho konania - ústne pojednávanie, prerušenie konania, zastavenie konania, počítanie lehôt, vrátane uplatňovania riadnych ...

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Počet voľných miest: 15 Cena: 95 €

Partneri

Viac