Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Workshop BRATISLAVA – Rétorika, social média a etiketa vo verejnej správe, vhodné aj pre firmy
Rozvoj osobnosti
12.7.2022 Dr. Lucia Majková Mrázková
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 10 95 €
Seminár ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE – 2 dňové školenie
Verejné obstarávanie
13.7.2022
14.7.2022
Mgr. Branislav Hudec
Začiatočník 6 150 €
Seminár ONLINE - "Finančná kontrola vykonávaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite"
Administratíva
20.7.2022 Mgr. Petra Kučák Nétryová, LL.M.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 24 95 €
Seminár ONLINE - Slovenčina pre pokročilých alebo Ako písať lepšie – pre verejnú správu aj súkromný sektor
Administratíva
28.7.2022 PaedDr. Lýdia Ďurišová
Stredne pokročilý 15 90 €
Seminár ONLINE - Manažérske vzdelávanie vedúcich pracovníkov v štátnej správe, vhodné aj pre firmy
HR Management
3.8.2022 Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Stredne pokročilý 13 90 €
Seminár ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE – 2 dňové školenie
Verejné obstarávanie
10.8.2022
11.8.2022
Ing. Martin Papcún
Začiatočník 16 150 €
Workshop ONLINE - Ako zadávať zákazky s nízkou hodnotou v zmysle novely
Verejné obstarávanie
30.8.2022 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 20 90 €
Seminár BRATISLAVA - Nebojte sa nadlimitných zákaziek – pripravujeme NLZ od A do Z po NOVOM
Verejné obstarávanie
7.9.2022 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Stredne pokročilý 15 100 €
Seminár ONLINE - Dodávatelia - čo musí ponuka obsahovať, ako preukázať podmienky účasti, na čo si dať pozor pri predkladaní ponuky, vrátane aktuálnych zmien
Verejné obstarávanie
7.9.2022 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 20 90 €
Workshop ONLINE - Korešpondenčná angličtina pre štátnu a verenú správu, vhodné pre všetkých (Correspondence English)
Administratíva
8.9.2022 PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.
Stredne pokročilý 13 90 €
Workshop ONLINE - Zverejňovanie zmlúv a dohôd v CRZ – kontrolné zistenia z praxe lektora
Administratíva
8.9.2022 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 90 €
Seminár BRATISLAVA - Dynamický nákupný systém – príprava, realizácia, benefity
Verejné obstarávanie
14.9.2022 Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Seminár ONLINE - "Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci s osobitným zameraním na samosprávu".
Právo
21.9.2022 JUDr. Tomáš Buzinger
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 95 €
Seminár BRATISLAVA - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE – 2 dňové školenie
Verejné obstarávanie
21.9.2022
22.9.2022
Mgr. Branislav Hudec
Začiatočník 20 155 €
Seminár KOŠICE - Zákazky s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky po NOVOM – praktický workshop
Verejné obstarávanie
22.9.2022 Ing. Martin Papcún
Stredne pokročilý 16 100 €
Workshop BRATISLAVA - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť
Rozvoj osobnosti
27.9.2022 René Műller
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 140 €
Seminár ONLINE - „Obstarávanie dotovaných osôb v podmienkach Programu rozvoja vidieka a v rámci EŠIF pre programové obdobie 2014-2020“
Verejné obstarávanie
28.9.2022 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 25 90 €
Workshop ONLINE - ANGLIČTINA - Komunikácia v interkultúrnom prostredí (Communication in intercultural setting)
Administratíva
29.9.2022 PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.
Stredne pokročilý 13 90 €
Seminár BRATISLAVA - Manažérske vzdelávanie vedúcich pracovníkov v štátnej správe, vhodné aj pre firmy
HR Management
4.10.2022 Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Stredne pokročilý 15 100 €
Seminár ONLINE - Podmienky účasti - ich preukazovanie a vyhodnocovanie z pohľadu dodávateľa aj verejného obstarávateľa
Verejné obstarávanie
4.10.2022 Ing. Martin Papcún
Stredne pokročilý 20 85 €
Seminár ONLINE - „Nová Jednotná príručka pre prijímateľov k eurofondovému verejnému obstarávaniu“
Verejné obstarávanie
13.10.2022 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Workshop BRATISLAVA - Excelentný tréning na pamäť „NA KRÁTKO“, tzv. akčnú dennú pamäť
Rozvoj osobnosti
20.10.2022 René Műller
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 140 €
Workshop ONLINE - ANGLIČTINA - Obchodná angličtina – Personalistika (Business English – HR)
Administratíva
27.10.2022 PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.
Stredne pokročilý 13 90 €
Workshop BRATISLAVA - Najefektívnejšie metódy akcelerácie mozgu + bonus – pamäť na čísla
Rozvoj osobnosti
30.11.2022 René Műller
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 140 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Workshop

BRATISLAVA – Rétorika, social média a etiketa vo verejnej správe, vhodné aj pre firmy

12. júla 2022
 

„Umenie komunikácie s verejnosťou v dobe elektronických médií je životnou potrebou každej organizácie. Kontakt s médiami prináša riziká neúspechu, pretože ...

Dr. Lucia Majková Mrázková Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Dr. Lucia Majková Mrázková
Počet voľných miest: 10 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE – 2 dňové školenie

13. júla 2022 - 14. júla 2022
 

Chcete sa naučiť obstarávať a vyznať v spleti pravidiel a ustanovení zákona o verejnom obstarávaní... Aké sú špecifiká jednotlivých typov zákaziek a kedy ktorý postup ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Začiatočník Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 6 Cena: 150 €
Seminár

ONLINE - "Finančná kontrola vykonávaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite"

20. júla 2022
 

Cieľom seminára je priblížiť vykonávanie finančnej kontroly v kontexte legislatívnych zmien. Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom ...

Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Petra Kučák Nétryová, LL.M.
Počet voľných miest: 24 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - Slovenčina pre pokročilých alebo Ako písať lepšie – pre verejnú správu aj súkromný sektor

28. júla 2022
 

Cieľom školenia je získať ucelený pohľad na administratívny text v rámci úradnej korešpondencie. Na školení sa zameriate nielen na rôzne ...

Úroveň: Stredne pokročilý PaedDr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 15 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Manažérske vzdelávanie vedúcich pracovníkov v štátnej správe, vhodné aj pre firmy

3. augusta 2022
 

Prehĺbiť manažérske zručností prostredníctvom inšpirácie v manažérskych témach a vlastnej sebareflexii manažéra. Porozumieť odlišným štýlom vedenia a naučiť sa ich efektívne využívať v praxi.Naučiť ...

Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF) Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Počet voľných miest: 13 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE – 2 dňové školenie

10. augusta 2022 - 11. augusta 2022
 

Komplexný prehľad zákona o verejnom obstarávaní so zameraním na praktickú prípravu zákazky podľa pravidiel platných od 31.03.2022.   Prihláška na školenie na ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 16 Cena: 150 €
Workshop

ONLINE - Ako zadávať zákazky s nízkou hodnotou v zmysle novely

30. augusta 2022
 

  Cieľom seminára je poskytnúť prehľad o zákonných ustanoveniach upravujúcich realizáciu zákaziek s nízkou hodnotou a zadávania súhrnných správ po novele ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Seminár

BRATISLAVA - Nebojte sa nadlimitných zákaziek – pripravujeme NLZ od A do Z po NOVOM

7. septembra 2022
 

Seminár je zameraný na vysvetlenie postupov pri zadávaní nadlimitných zákaziek podľa ustanovení zákona a v nadväznosti na praktické skúsenosti. Objasnenie jednotlivých inštitútov ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 15 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Dodávatelia - čo musí ponuka obsahovať, ako preukázať podmienky účasti, na čo si dať pozor pri predkladaní ponuky, vrátane aktuálnych zmien

7. septembra 2022
 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právnou úpravou zadávania zákaziek v SR. Súčasťou seminára budú aj praktické príklady z praxe. Prihláška na stiahnutie TU.  V prípade ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Korešpondenčná angličtina pre štátnu a verenú správu, vhodné pre všetkých (Correspondence English)

8. septembra 2022
 

Séria nezávisle na seba nadväzujúcich školení anglického jazyka, každá lekcia je tematicky zameraná.Stredne pokročilá úroveň (B1) alebo upper - intermediate ...

PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD. Úroveň: Stredne pokročilý PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.
Počet voľných miest: 13 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Zverejňovanie zmlúv a dohôd v CRZ – kontrolné zistenia z praxe lektora

8. septembra 2022
 

Cieľom seminára je priblížiť účastníkom správne a zákonné zverejňovanie povinných údajov  v Centrálnom registri zmlúv v subjektoch verejnej správy a samosprávy v nadväznosti ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Seminár

BRATISLAVA - Dynamický nákupný systém – príprava, realizácia, benefity

14. septembra 2022
 

Cieľom školenia je oboznámiť záujemcov s prípravou Dynamických nákupných systémov. Od prípravnej fázy po realizáciu vrátane definovania benefitov v porovnaní s klasickou súťažou.   Prihláška ...

Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - "Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci s osobitným zameraním na samosprávu".

21. septembra 2022
 

Pri výkone verejnej moci je príčinou vzniknutej škody nezákonné rozhodnutie alebo nesprávny úradný postup orgánu verejnej moci spôsobenej štátom alebo ...

JUDr. Tomáš Buzinger Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Tomáš Buzinger
Počet voľných miest: 15 Cena: 95 €
Seminár

BRATISLAVA - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE – 2 dňové školenie

21. septembra 2022 - 22. septembra 2022
 

Chcete sa naučiť obstarávať a vyznať v spleti pravidiel a ustanovení zákona o verejnom obstarávaní... Aké sú špecifiká jednotlivých typov zákaziek a kedy ktorý postup ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Začiatočník Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 20 Cena: 155 €
Seminár

KOŠICE - Zákazky s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky po NOVOM – praktický workshop

22. septembra 2022
 

Cieľom seminára je poskytnúť prehľad o zákonných ustanoveniach upravujúcich realizáciu zákaziek s nízkou hodnotou a zadávania súhrnných správ a podlimitných ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Workshop

BRATISLAVA - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť

27. septembra 2022
 

Princípy a metódy, ako mimoriadne rýchle získať alebo obnoviť a výrazne zlepšiť - excelentnú pamäť - rozvinúť mentálnu kondíciu svojho mozgu na ...

René Műller Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem René Műller
Počet voľných miest: 12 Cena: 140 €
Seminár

ONLINE - „Obstarávanie dotovaných osôb v podmienkach Programu rozvoja vidieka a v rámci EŠIF pre programové obdobie 2014-2020“

28. septembra 2022
 

  Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!   Prihláška na školenie na stiahnutie TU.V prípade webových kurzov je jedna ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 25 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - ANGLIČTINA - Komunikácia v interkultúrnom prostredí (Communication in intercultural setting)

29. septembra 2022
 

Séria nezávisle na seba nadväzujúcich školení anglického jazyka, každá lekcia je tematicky zameraná.Stredne pokročilá úroveň (B1) alebo upper - intermediate ...

PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD. Úroveň: Stredne pokročilý PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.
Počet voľných miest: 13 Cena: 90 €
Seminár

BRATISLAVA - Manažérske vzdelávanie vedúcich pracovníkov v štátnej správe, vhodné aj pre firmy

4. októbra 2022
 

Prehĺbiť manažérske zručností prostredníctvom inšpirácie v manažérskych témach a vlastnej sebareflexii manažéra. Porozumieť odlišným štýlom vedenia a naučiť sa ich efektívne využívať v praxi.Naučiť ...

Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF) Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Počet voľných miest: 15 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Podmienky účasti - ich preukazovanie a vyhodnocovanie z pohľadu dodávateľa aj verejného obstarávateľa

4. októbra 2022
 

Cieľom je prezentovať možnosti nastavenia, preukazovania a vyhodnocovania podmienok účasti zo strany obstarávateľa aj dodávateľa.   Prihláška na stiahnutie TU.  V prípade webových kurzov ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 20 Cena: 85 €
Seminár

ONLINE - „Nová Jednotná príručka pre prijímateľov k eurofondovému verejnému obstarávaniu“

13. októbra 2022
 

Seminár je určený predovšetkým prijímateľom príspevku z fondov EÚ, ktorí sú po schválení projektu povinní realizovať verejné obstarávanie, čo je spojené ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Workshop

BRATISLAVA - Excelentný tréning na pamäť „NA KRÁTKO“, tzv. akčnú dennú pamäť

20. októbra 2022
 

Princípy a metódy, ako mimoriadne rýchle získať alebo obnoviť a výrazne zlepšiť - excelentnú pamäť - rozvinúť mentálnu kondíciu svojho mozgu na ...

René Műller Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem René Műller
Počet voľných miest: 16 Cena: 140 €
Workshop

ONLINE - ANGLIČTINA - Obchodná angličtina – Personalistika (Business English – HR)

27. októbra 2022
 

Séria nezávisle na seba nadväzujúcich školení anglického jazyka, každá lekcia je tematicky zameraná.Stredne pokročilá úroveň (B1) alebo upper - intermediate ...

PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD. Úroveň: Stredne pokročilý PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.
Počet voľných miest: 13 Cena: 90 €
Workshop

BRATISLAVA - Najefektívnejšie metódy akcelerácie mozgu + bonus – pamäť na čísla

30. novembra 2022
 

 Fascinujúci tréning určený na akceleráciu mozgu a pamäť na čísla. Preberiete aj zmyslové vnemy. Prihláška na školenie na stiahnutie TU.  Prihlasujte sa ...

René Műller Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem René Műller
Počet voľných miest: 12 Cena: 140 €

Partneri

Viac