Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Seminár BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v praxi
Právo
30.9.2021 doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 6 95 €
Workshop ONLINE - Elektronické podanie ponuky na VZ - ukážky najrozšírenejších nástrojov
Verejné obstarávanie
30.9.2021 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 20 85 €
Workshop ONLINE - Ako správne vykonávať základnú finančnú kontrolu? s bonusom pre účastníkov - spracované odpovede na časté otázky z praxe.
Administratíva
1.10.2021 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 11 85 €
Seminár ONLINE - „Verejné obstarávanie po novom – novela zákona o VO“
Verejné obstarávanie
5.10.2021 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 3 95 €
Seminár ONLINE - Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní
Verejné obstarávanie
6.10.2021 Mgr. Ján Kapec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 11 85 €
Workshop BRATISLAVA – Rétorika, social média, etiketa a diplomacia vo verejnej správe, vhodné aj pre firmy
Rozvoj osobnosti
7.10.2021 Dr. Lucia Hilka
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 10 95 €
Workshop ONLINE - Komunikácia v náročných situáciách pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy - tréning
HR Management
12.10.2021 Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Stredne pokročilý 10 85 €
Seminár ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane nových zmien – 2 dňové školenie
Verejné obstarávanie
12.10.2021
13.10.2021
JUDr. Beáta Hromadová
Začiatočník 17 145 €
Seminár ONLINE - Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov – (tzv. INFO ZÁKON)
Právo
14.10.2021 Mgr. et Mgr. Michal Bezák
Stredne pokročilý 16 95 €
Seminár KOŠICE - Verejné obstarávanie po novom – novela zákona o VO
Verejné obstarávanie
14.10.2021 Ing. Martin Papcún
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 19 95 €
Workshop ONLINE - Excelentnou pamäťou ku kreativite a laterálnemu mysleniu - tréning pamäte
Rozvoj osobnosti
20.10.2021 René Műller
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 10 140 €
Workshop ONLINE - Manažment hnevu – ako zvládať hnev v práci
Rozvoj osobnosti
21.10.2021 RNDr. Alexander Birčák
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 6 85 €
Seminár ONLINE - Zákon o štátnej službe - výber štátnych zamestnancov, vznik štátnozamestnaneckého pomeru, adaptačný proces, skončenie a zánik štátnozamestnaneckého pomeru
Personalistika
25.10.2021 JUDr. Ladislav Orviský
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 13 95 €
Seminár ONLINE - „Koncepcia nákupu informačných technológií vo verejnej správe“
Verejné obstarávanie
26.10.2021 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 90 €
Seminár ONLINE - Kyberbezpečnostné aspekty digitalizácie ... aj tej nedávnej živelnej
Rozvoj osobnosti
2.11.2021 Ing. Aleš Špidla
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 9 85 €
Workshop ONLINE „SPOZNAJ SEBA A POCHOPÍŠ INÝCH“ osobnosti podľa Lumina Learning – Splash
Rozvoj osobnosti
3.11.2021 Mgr. Mária Mellenová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 85 €
Seminár ONLINE - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov" vrátane nových legislatívnych zmien
Verejné obstarávanie
4.11.2021 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 19 95 €
Workshop ONLINE - "Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou a výnimkám zo zákona o VO" vrátane pripravovaných legislatívnych zmien
Verejné obstarávanie
9.11.2021 JUDr. Beáta Hromadová
Stredne pokročilý 14 75 €
Seminár ONLINE - „Verejné obstarávanie po novom – novela zákona o VO“
Verejné obstarávanie
16.11.2021 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 95 €
Workshop BRATISLAVA - Riadený výberový rozhovor aj v súlade so zákonom o štátnej službe
HR Management
23.11.2021 Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Stredne pokročilý 12 95 €
Workshop ONLINE - Zážitkové učenie v rozvoji komunikačných a prezentačných zručností žiakov - určené pedagógom
Rozvoj osobnosti
25.11.2021 Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Stredne pokročilý 10 90 €
Workshop ONLINE - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop
Verejné obstarávanie
30.11.2021 Mgr. Miroslav Knob
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 9 105 €
Seminár ONLINE - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi
Medzinárodné vzťahy
2.12.2021 JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Začiatočník 14 95 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Seminár

BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v praxi

30. septembra 2021
 

Seminár bude zameraný na vybrané inštitúty správneho konania - ústne pojednávanie, prerušenie konania, zastavenie konania, počítanie lehôt, vrátane uplatňovania riadnych ...

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Počet voľných miest: 6 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - Elektronické podanie ponuky na VZ - ukážky najrozšírenejších nástrojov

30. septembra 2021
 

Cieľom workshopu je prakticky ukázať dodávateľom podanie ponuky v najrozšírenejších elektronických nástrojoch.Je to živé školenie, ktoré prebieha v online aplikácii. ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 20 Cena: 85 €
Workshop

ONLINE - Ako správne vykonávať základnú finančnú kontrolu? s bonusom pre účastníkov - spracované odpovede na časté otázky z praxe.

1. októbra 2021
 

Seminár je zameraný na náležitosti účtovných dokladov podľa zákona č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 11 Cena: 85 €
Seminár

ONLINE - „Verejné obstarávanie po novom – novela zákona o VO“

5. októbra 2021
 

Cieľom seminára je priblížiť legislatívne zmeny z novely zákona o VO. Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 3 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní

6. októbra 2021
 

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad najdiskutovanejších a najčastejších problémov zmlúv a zmluvných vzťahov vo verejnom obstarávaní, ako aj porušení zákona o verejnom ...

Mgr. Ján Kapec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Ján Kapec
Počet voľných miest: 11 Cena: 85 €
Workshop

BRATISLAVA – Rétorika, social média, etiketa a diplomacia vo verejnej správe, vhodné aj pre firmy

7. októbra 2021
 

„Umenie komunikácie s verejnosťou v dobe elektronických médií je životnou potrebou každej organizácie. Kontakt s médiami prináša riziká neúspechu, pretože ...

Dr. Lucia Hilka Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Dr. Lucia Hilka
Počet voľných miest: 10 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - Komunikácia v náročných situáciách pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy - tréning

12. októbra 2021
 

Naučiť sa efektívne komunikačné stratégie v náročných situáciách v rozhovore a získať tipy ako zaobchádzať s konfliktom. Porozumieť vnútornej dynamike záťažových situácií a získať ...

Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF) Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Počet voľných miest: 10 Cena: 85 €
Seminár

ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane nových zmien – 2 dňové školenie

12. októbra 2021 - 13. októbra 2021
 

Chcete sa naučiť obstarávať a vyznať v spleti pravidiel a ustanovení zákona o verejnom obstarávaní... Aké sú špecifiká jednotlivých typov zákaziek a kedy ktorý postup ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Začiatočník JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 17 Cena: 145 €
Seminár

ONLINE - Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov – (tzv. INFO ZÁKON)

14. októbra 2021
 

Všeobecné východiská Slovenská republika ako materiálny právny štát (čl. 1 ods. 1 Ústavy SR) Princíp seba limitácie štátnej moci (čl. 2 ods. ...

Mgr. et Mgr. Michal Bezák Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. et Mgr. Michal Bezák
Počet voľných miest: 16 Cena: 95 €
Seminár

KOŠICE - Verejné obstarávanie po novom – novela zákona o VO

14. októbra 2021
 

Cieľom seminára je predstaviť ZVO po vládnej novele zákona.V prípade zhoršenie epidemiologickej situácie prebehne školenie online formou. Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 19 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - Excelentnou pamäťou ku kreativite a laterálnemu mysleniu - tréning pamäte

20. októbra 2021
 

Tréning vedie ku znalostiam a praktickým schopnostiam ako štartovať mozog každé ráno, pre maximálny výkon s minimálnou námahou a pre ...

René Műller Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem René Műller
Počet voľných miest: 10 Cena: 140 €
Workshop

ONLINE - Manažment hnevu – ako zvládať hnev v práci

21. októbra 2021
 

Pozorujete na sebe, že sa v poslednej dobe v práci veľa hneváte? Máte krátku zápalnú šnúru - ľahšie sa necháte v práci vytočiť? Ľudia vo ...

RNDr. Alexander Birčák Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem RNDr. Alexander Birčák
Počet voľných miest: 6 Cena: 85 €
Seminár

ONLINE - Zákon o štátnej službe - výber štátnych zamestnancov, vznik štátnozamestnaneckého pomeru, adaptačný proces, skončenie a zánik štátnozamestnaneckého pomeru

25. októbra 2021
 

Cieľom školenia je oboznámenie účastníkov seminára s aktuálnymi zmenami v štátnej službe, procesom výberu štátnych zamestnancov, podmienkami prijatia do štátnozamestnaneckého pomeru, vznikom, ...

JUDr. Ladislav Orviský Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Ladislav Orviský
Počet voľných miest: 13 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - „Koncepcia nákupu informačných technológií vo verejnej správe“

26. októbra 2021
 

Hlavným cieľom školenia je predstaviť dokument „Koncepcia nákupu informačných technológii vo verejnej správe, a to vzhľadom na potrebu jednotne usmerniť orgány ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Kyberbezpečnostné aspekty digitalizácie ... aj tej nedávnej živelnej

2. novembra 2021
 

Cieľom seminára je poznať súvislosti, ktoré v on-line svete ovplyvňujú bezpečnosť informácií. Prihláška na školenie na stiahnutie TU.V prípade webových ...

Ing. Aleš Špidla Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Aleš Špidla
Počet voľných miest: 9 Cena: 85 €
Workshop

ONLINE „SPOZNAJ SEBA A POCHOPÍŠ INÝCH“ osobnosti podľa Lumina Learning – Splash

3. novembra 2021
 

Porozumenie vlastnostiam osobnosti a rôznym teóriám osobnosti je užitočný spôsob, ako zlepšiť poznanie, motiváciu a správanie seba a iných, či už ...

Mgr. Mária Mellenová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Mária Mellenová
Počet voľných miest: 20 Cena: 85 €
Seminár

ONLINE - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov" vrátane nových legislatívnych zmien

4. novembra 2021
 

Pohľad na verejne obstarávanie optikou zákona a eurofondových pravidiel, vrátane nových legislatívnych zmien - vhodné pre účastníkov, ktorí pracujú s ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 19 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - "Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou a výnimkám zo zákona o VO" vrátane pripravovaných legislatívnych zmien

9. novembra 2021
 

Súhrnné správy a povinnosť ich zverejňovania trápi nejedného verejného obstarávateľa. Predstavíme si podstatu inštitútu súhrnných správ, najmä vo vzťahu k ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 14 Cena: 75 €
Seminár

ONLINE - „Verejné obstarávanie po novom – novela zákona o VO“

16. novembra 2021
 

Cieľom seminára je priblížiť legislatívne zmeny z novely zákona o VO. Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 20 Cena: 95 €
Workshop

BRATISLAVA - Riadený výberový rozhovor aj v súlade so zákonom o štátnej službe

23. novembra 2021
 

Získať prehľad o celom procese výberu a jeho fázach. Zorientovať sa v postupe analýzy pracovného miesta a potrebných kompetencií na dané pracovné miesto a pretavenia ...

Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF) Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Počet voľných miest: 12 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - Zážitkové učenie v rozvoji komunikačných a prezentačných zručností žiakov - určené pedagógom

25. novembra 2021
 

Rozvoj zručností učiteľov v zážitkovom učení.  Použitie Kolbovho cyklu učenia v učiteľskej praxi pre rozvoj komunikačných a prezentačných zručností žiakov.  Prehĺbiť ...

Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF) Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Počet voľných miest: 10 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop

30. novembra 2021
 

Praktický workshop vás pripraví na podanie ponuky v Českej republike. Ukážeme si cez aké portály sa podávajú ponuky a aké sú nástrahy ...

Mgr. Miroslav Knob Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Miroslav Knob
Počet voľných miest: 9 Cena: 105 €
Seminár

ONLINE - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi

2. decembra 2021
 

objasniť protokolárne pravidlá Slovenskej republiky v kontexte protokolárnej  praxe  a  identifikovať tie skutočnosti, ktoré sú pre ňu špecifické a jedinečné, získať základné informácie, ...

JUDr. Peter Rusiňák, PhD. Úroveň: Začiatočník JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Počet voľných miest: 14 Cena: 95 €

Partneri

Viac