Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Workshop BRATISLAVA - Aktualizačné vzdelávanie STAVEBNÝ DOZOR - prebehne ONLINE
Rozvoj osobnosti
4.6.2024 Ivan Pauer
Stredne pokročilý 18 100 €
Workshop ONLINE - KRITICKÉ MYSLENIE
HR Management
5.6.2024 Bc. Mariana Němcová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 95 €
Workshop ONLINE - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v I. polroku 2024
Administratíva
5.6.2024 Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 90 €
Workshop BRATISLAVA - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť
Rozvoj osobnosti
5.6.2024 René Műller
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 140 €
Seminár BRATISLAVA - "Pravidlá pre eurofondové VO na nové programové obdobie 2021-2027"
Verejné obstarávanie
6.6.2024 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 11 100 €
Seminár ONLINE - Slovenčina pre pokročilých alebo Ako písať lepšie – pre verejnú správu aj súkromný sektor
Administratíva
6.6.2024 PaedDr. Lýdia Ďurišová
Stredne pokročilý 8 90 €
Seminár ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi
Právo
6.6.2024 Ing. Rudolf Mozolík
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 13 100 €
Workshop BRATISLAVA - Krízová komunikácia a konflikty v mediácií - pre štátny i privátny sektor
HR Management
10.6.2024 Dr. Lucia Mrázková
Stredne pokročilý 12 100 €
Seminár BRATISLAVA - Teória informačného modelovania – BIM
HR Management
11.6.2024 Ing. Miroslav Šustek
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 150 €
Workshop ONLINE - Dodávatelia - Revízne postupy, ich príprava, právne súvislosti, obrana proti nesprávnemu/subjektívnemu rozhodovaniu a postupu verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Verejné obstarávanie
11.6.2024 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 11 100 €
Seminár ONLINE - INFOZÁKON: prehľad najväčších problémov škôl a ROPO a praktické rady v roku 2024
Právo
11.6.2024 Mgr. Vladimír Pirošík
Stredne pokročilý 16 100 €
Workshop BRATISLAVA - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní
Verejné obstarávanie
12.6.2024 Mgr. Katarína Hreusová
Začiatočník 9 100 €
Seminár ONLINE - APLIKÁCIA ZÁKONA O ŠTÁTNEJ SLUŽBE V PRAXI A ZMENY SÚVISIACE SO ZRIADENÍM CENTRÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU VEREJNEJ SPRÁVY NOVELOU (ZÁKON Č. 99/2024 O CENTRÁLNOM INFORMAČNOM SYSTÉME ŠTÁTNEJ SLUŽBY; ÚČINNOSŤ OD 01.06.2024)
Personalistika
12.6.2024 Mgr. Jaroslava Antalová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 100 €
Seminár ONLINE - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi
Medzinárodné vzťahy
13.6.2024 JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Začiatočník 17 100 €
Workshop ONLINE - Dodávatelia – Ako pochopiť súťažné podklady a pripraviť úspešnú ponuku v znení veľkej NOVELY 2024
Verejné obstarávanie
13.6.2024 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 18 100 €
Workshop BRATISLAVA - Manažérske vzdelávanie - „Nový prístup k rozvoju manažérov / zamestnancov.“ alebo Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark
Rozvoj manažérov
17.6.2024 RNDr. Alexander Birčák
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 8 100 €
Seminár BRATISLAVA - Dynamický nákupný systém verzus rámcová dohoda s opätovným otváraním
Verejné obstarávanie
18.6.2024 Ing. Dáša Lauková
Mgr. Janka Miltáková
Stredne pokročilý 12 100 €
Seminár ONLINE - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní
Verejné obstarávanie
18.6.2024 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 13 100 €
Workshop ONLINE - Antidiskriminačný zákon a jeho aplikácia v PRAXI
HR Management
18.6.2024 Mgr. Janka Debrecéniová, MJur, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Workshop BRATISLAVA - Zážitkový kurz prvej pomoci s osvedčením
Rozvoj osobnosti
19.6.2024 Bc. Miroslav Nagy dipl.z.z
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 90 €
Workshop BRATISLAVA - Najefektívnejšie metódy akcelerácie mozgu + bonus – pamäť na čísla
Rozvoj osobnosti
20.6.2024 René Műller
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 10 140 €
Workshop ONLINE - Manažment hnevu – ako zvládať hnev v práci
Rozvoj osobnosti
24.6.2024 RNDr. Alexander Birčák
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 100 €
Seminár ONLINE - Právne minimum pre novinárov, hovorcov a komunikačných manažérov
Právo
25.6.2024 Mgr. Vladimír Pirošík
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 100 €
Workshop BRATISLAVA – MEDIÁLNY TRÉNING - ako sa zbaviť stresu z vystupovania pred médiami či na verejnosti a zrozumiteľne, ľudsky a bez trémy povedať verejnosti to, čo chceme, aby o nás zaznelo
Rozvoj osobnosti
26.6.2024 Doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 10 100 €
Workshop ONLINE - Toxické vzťahy v zamestnaní aj v osobnom živote - ako ich rozpoznať a riešiť
Rozvoj osobnosti
4.7.2024 Dr. Lucia Mrázková
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 100 €
Seminár ONLINE - „Zmeny zmluvy – dodatky“
Verejné obstarávanie
4.7.2024 Mgr. Branislav Hudec
Stredne pokročilý 20 95 €
Seminár ONLINE - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní
Verejné obstarávanie
11.7.2024 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 20 100 €
Seminár ONLINE - Manažérske vzdelávanie - Moderné prístupy k vedeniu ľudí
HR Management
11.7.2024 Bc. Mariana Němcová
Stredne pokročilý 14 100 €
Workshop ONLINE - Riadený výberový rozhovor aj v súlade so zákonom o štátnej službe
HR Management
18.7.2024 Bc. Mariana Němcová
Stredne pokročilý 14 100 €
Workshop ONLINE - Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov – taktika, stratégia, mediácia v PRAXI
HR Management
24.7.2024 Mgr. Vladimír Pirošík
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 100 €
Workshop ONLINE - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť
Rozvoj osobnosti
25.7.2024 René Műller
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 8 140 €
Workshop ONLINE - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v I. polroku 2024
Administratíva
25.7.2024 Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 90 €
Seminár ONLINE - Rámcová dohoda a zmluva o dielo vo VO
Verejné obstarávanie
30.7.2024 Mgr. Ján Kapec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 95 €
Seminár ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi
Právo
7.8.2024 Ing. Rudolf Mozolík
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Workshop ONLINE - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v II. polroku 2024 – bez čítania zákona a z kontrolnej praxe
Administratíva
8.8.2024 Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 90 €
Seminár ONLINE - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní
Verejné obstarávanie
15.8.2024 Mgr. Branislav Hudec
Začiatočník 20 95 €
Workshop ONLINE - Opatrenia zamestnávateľa proti mobbingu, bossingu a harassmentu na pracovisku
HR Management
15.8.2024 Bc. Mariana Němcová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 100 €
Seminár ONLINE - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní
Verejné obstarávanie
15.8.2024 Mgr. Branislav Hudec
Začiatočník 20 95 €
Seminár ONLINE - INFOZÁKON: aktuálne novely a riešenia najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy
Právo
21.8.2024 Mgr. Vladimír Pirošík
Stredne pokročilý 16 100 €
Seminár ONLINE - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní
Verejné obstarávanie
5.9.2024 Mgr. Branislav Hudec
Začiatočník 20 95 €
Workshop BRATISLAVA - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť
Rozvoj osobnosti
10.9.2024 René Műller
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 140 €
Seminár ONLINE - APLIKÁCIA ZÁKONA O ŠTÁTNEJ SLUŽBE V PRAXI A ZMENY SÚVISIACE SO ZRIADENÍM CENTRÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU VEREJNEJ SPRÁVY NOVELOU (ZÁKON Č. 99/2024 O CENTRÁLNOM INFORMAČNOM SYSTÉME ŠTÁTNEJ SLUŽBY; ÚČINNOSŤ OD 01.06.2024)
Personalistika
11.9.2024 Mgr. Jaroslava Antalová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 100 €
Workshop ONLINE - Dodávatelia – Praktické zmeny pre dodávateľov v súvislosti s NOVELOU
Verejné obstarávanie
12.9.2024 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 20 90 €
Workshop BRATISLAVA - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní
Verejné obstarávanie
12.9.2024 Mgr. Katarína Hreusová
Začiatočník 20 100 €
Seminár BRATISLAVA - OBSTARÁVAME PODROBNE. Verejné obstarávanie po NOVELE – 2 dňové školenie
Verejné obstarávanie
17.9.2024
18.9.2024
JUDr. Marek Griga
Začiatočník 20 155 €
Seminár ONLINE - Zákonník práce aktuálne, informácia o posledných zmenách, rozbor problémov a rady ako ich uplatňovať v praxi ?
Personalistika
17.9.2024 JUDr. Ladislav Orviský
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Seminár BRATISLAVA - OBSTARÁVAME PODROBNE. Verejné obstarávanie po NOVELE – 2 dňové školenie
Verejné obstarávanie
17.9.2024
18.9.2024
JUDr. Marek Griga
Začiatočník 20 160 €
Seminár ONLINE - "Pravidlá pre eurofondové VO na nové programové obdobie 2021-2027"
Verejné obstarávanie
18.9.2024 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 100 €
Seminár BRATISLAVA - Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie
Verejné obstarávanie
19.9.2024 Mgr. Ján Kapec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 19 95 €
Seminár KOŠICE - Podlimitné a nadlimitné zákazky – príprava zákaziek od A do Z po NOVOM
Verejné obstarávanie
19.9.2024 Ing. Martin Papcún
Stredne pokročilý 16 100 €
Seminár ONLINE - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska – 2 denné školenie po NOVELE
Verejné obstarávanie
24.9.2024
25.9.2024
Ing. Martin Papcún
Začiatočník 16 155 €
Seminár BRATISLAVA - Správa registratúry v roku 2024 – aktuálna právna úprava a jej uplatnenie v praxi
Právo
24.9.2024 Mgr. Jana Bauerová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 17 100 €
Seminár BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v PRAXI
Právo
25.9.2024 doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 105 €
Workshop BRATISLAVA - Pracovná psychohygiena – praktický nácvik alebo Ako spracovať emočne náročné situácie v práci aj osobnom živote
Rozvoj osobnosti
26.9.2024 RNDr. Alexander Birčák
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 11 100 €
VIP akcia BRATISLAVA - VIP diskusné raňajky ohľadne sporných bodov NOVELY zákona o VO
Verejné obstarávanie
27.9.2024 Mgr. Branislav Hudec
Mgr. Ivan Pudiš
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 17 65 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Workshop

BRATISLAVA - Aktualizačné vzdelávanie STAVEBNÝ DOZOR - prebehne ONLINE

4. júna 2024
 

Cieľom školenia je oboznámiť Vás s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb."Každý účastník dostane zo ...

Ivan Pauer Úroveň: Stredne pokročilý Ivan Pauer
Počet voľných miest: 18 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - KRITICKÉ MYSLENIE

5. júna 2024
 

Zachovať si prostredníctvom kritického myslenia zdravý nadhľad a duševné zdravie v aktuálnej dobe. Prihláška na školenie na stiahnutie TU. Prihlasujte sa prosím ...

Bc. Mariana Němcová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Bc. Mariana Němcová
Počet voľných miest: 15 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v I. polroku 2024

5. júna 2024
 

Pre účastníkov online webinára je pripravená téma, ktorá určite zaujme viaceré subjekty verejnej správy – základná finančná kontrola.  Prihlasujte sa prosím ...

Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.
Počet voľných miest: 15 Cena: 90 €
Workshop

BRATISLAVA - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť

5. júna 2024
 

Princípy a metódy, ako mimoriadne rýchle získať alebo obnoviť a výrazne zlepšiť - excelentnú pamäť - rozvinúť mentálnu kondíciu svojho mozgu na ...

René Műller Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem René Műller
Počet voľných miest: 12 Cena: 140 €
Seminár

BRATISLAVA - "Pravidlá pre eurofondové VO na nové programové obdobie 2021-2027"

6. júna 2024
 

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o pravidlách, ktoré sú spojené so zadávaním ale najmä kontrolou zákaziek financovaných z fondov EÚ ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 11 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Slovenčina pre pokročilých alebo Ako písať lepšie – pre verejnú správu aj súkromný sektor

6. júna 2024
 

Cieľom školenia je získať ucelený pohľad na administratívny text v rámci úradnej korešpondencie. Na školení sa zameriate nielen na rôzne ...

Úroveň: Stredne pokročilý PaedDr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 8 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi

6. júna 2024
 

Oboznámiť účastníkov seminára s úplným znením novely zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len ...

Ing. Rudolf Mozolík Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Rudolf Mozolík
Počet voľných miest: 13 Cena: 100 €
Workshop

BRATISLAVA - Krízová komunikácia a konflikty v mediácií - pre štátny i privátny sektor

10. júna 2024
 

Zlepšiť komunikáciu účastníka školenia v náročných extrémnych situáciách. Vyškoliť ho na príkladoch v niektorých komunikačných zručnostiach k lepšej prevencii a zdatnejšej kvalifikovanej argumentácii i profesionálnemu ...

Dr. Lucia Mrázková Úroveň: Stredne pokročilý Dr. Lucia Mrázková
Počet voľných miest: 12 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - Teória informačného modelovania – BIM

11. júna 2024
 

Školenie je zamerané na osvojenie základných princípov a teoretických poznatkov v nadväznosti na inovatívne formy projektovania, prípravy a realizácie stavieb ...

Ing. Miroslav Šustek Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Miroslav Šustek
Počet voľných miest: 15 Cena: 150 €
Workshop

ONLINE - Dodávatelia - Revízne postupy, ich príprava, právne súvislosti, obrana proti nesprávnemu/subjektívnemu rozhodovaniu a postupu verejného obstarávateľa/obstarávateľa

11. júna 2024
 

Presadzovanie základných cieľov verejného obstarávania  ako je podpora malého a stredného podnikania, ochrana a rozvoj hospodárskej súťaže, vytvorenie predpokladov pre čo najširšie zapojenie ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 11 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - INFOZÁKON: prehľad najväčších problémov škôl a ROPO a praktické rady v roku 2024

11. júna 2024
 

Ozrejmiť najčastejšie aplikačné problémy povinných osôb s týmto zákonom a odporučiť praktické riešenia poskytnúť konkrétne odpovede na otázky účastníkov. Prihláška na ...

Mgr. Vladimír Pirošík Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Vladimír Pirošík
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Workshop

BRATISLAVA - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní

12. júna 2024
 

Novelu zákona o verejnom obstarávaní v roku 2024 pripravilo tentokrát Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Jej cieľom je ...

Mgr. Katarína Hreusová Úroveň: Začiatočník Mgr. Katarína Hreusová
Počet voľných miest: 9 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - APLIKÁCIA ZÁKONA O ŠTÁTNEJ SLUŽBE V PRAXI A ZMENY SÚVISIACE SO ZRIADENÍM CENTRÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU VEREJNEJ SPRÁVY NOVELOU (ZÁKON Č. 99/2024 O CENTRÁLNOM INFORMAČNOM SYSTÉME ŠTÁTNEJ SLUŽBY; ÚČINNOSŤ OD 01.06.2024)

12. júna 2024
 

na školení sa kladie dôraz na vybrané problematické ustanovenia a ich správne riešenia Konkrétne rady, tipy z praxe, eliminácia hlavných nedostatkov, návody ...

Mgr. Jaroslava Antalová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Jaroslava Antalová
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi

13. júna 2024
 

objasniť protokolárne pravidlá Slovenskej republiky v kontexte protokolárnej  praxe  a  identifikovať tie skutočnosti, ktoré sú pre ňu špecifické a jedinečné, získať základné informácie, ...

JUDr. Peter Rusiňák, PhD. Úroveň: Začiatočník JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Počet voľných miest: 17 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Dodávatelia – Ako pochopiť súťažné podklady a pripraviť úspešnú ponuku v znení veľkej NOVELY 2024

13. júna 2024
 

Cieľom je priblížiť aktuálny stav v zákone o verejnom obstarávaní z pohľadu hospodárskych subjektov, so zameraním na povinnosti a práva hospodárskych subjektov v procese prípravy ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 18 Cena: 100 €
Workshop

BRATISLAVA - Manažérske vzdelávanie - „Nový prístup k rozvoju manažérov / zamestnancov.“ alebo Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark

17. júna 2024
 

Chcete: – lepšie spoznať svoje silné / slabé stránky? – zvýšiť svoj výkon a urobiť viac práce za kratší čas? – lepšie viesť ...

RNDr. Alexander Birčák Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem RNDr. Alexander Birčák
Počet voľných miest: 8 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - Dynamický nákupný systém verzus rámcová dohoda s opätovným otváraním

18. júna 2024
 

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s procesom verejného obstarávania pri zriaďovaní dynamického nákupného systému, zadávaním zákaziek zo zriadeného dynamického systému a  procesom ...

Ing. Dáša Lauková Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Dáša Lauková
Mgr. Janka Miltáková   Mgr. Janka Miltáková
Počet voľných miest: 12 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní

18. júna 2024
 

Cieľom školenia je poskytnúť komplexný prehľad ohľadne NOVELY zákona o VO.   Prihláška na školenie na stiahnutie TU. V prípade webových kurzov je jedna ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 13 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Antidiskriminačný zákon a jeho aplikácia v PRAXI

18. júna 2024
 

Poskytnúť základný prehľad o hmotnoprávnych a procesnoprávnych inštitútoch antidiskriminačného práva, ktoré sú obsiahnuté v antidiskriminačnom zákone a ďalších právnych predpisoch. Prihláška na školenie na stiahnutie ...

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Janka Debrecéniová, MJur, PhD.
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Workshop

BRATISLAVA - Zážitkový kurz prvej pomoci s osvedčením

19. júna 2024
 

Absolvovaním kurzu získate teoretické vedomosti a praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci pri náhlych a neočakávaných situáciách, v ktorých môže ...

Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Bc. Miroslav Nagy dipl.z.z
Počet voľných miest: 14 Cena: 90 €
Workshop

BRATISLAVA - Najefektívnejšie metódy akcelerácie mozgu + bonus – pamäť na čísla

20. júna 2024
 

Fascinujúci tréning určený na akceleráciu mozgu a pamäť na čísla. Preberiete aj zmyslové vnemy.   Prihláška na školenie na stiahnutie TU. Odkazy na ...

René Műller Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem René Műller
Počet voľných miest: 10 Cena: 140 €
Workshop

ONLINE - Manažment hnevu – ako zvládať hnev v práci

24. júna 2024
 

Cieľom workshopu je naučiť Vás, ako konštruktívne spracovať hnev a prestať byť stále nahnevaný. Prihláška na školenie na stiahnutie TU. Prihlasujte sa prosím včas!  ...

RNDr. Alexander Birčák Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem RNDr. Alexander Birčák
Počet voľných miest: 15 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Právne minimum pre novinárov, hovorcov a komunikačných manažérov

25. júna 2024
 

Zákon č. 264/2022 Z.z. o mediálnych službách účinný od 1. 1. 2023  – prehľad najdôležitejších povinností Zákon č. 265/2022 Z.z. o publikáciách ...

Mgr. Vladimír Pirošík Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Vladimír Pirošík
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Workshop

BRATISLAVA – MEDIÁLNY TRÉNING - ako sa zbaviť stresu z vystupovania pred médiami či na verejnosti a zrozumiteľne, ľudsky a bez trémy povedať verejnosti to, čo chceme, aby o nás zaznelo

26. júna 2024
 

Cieľom školenia je pracovať na reputácii našej značky (firemnej či osobnej) a nepoškodiť ju našimi vyjadreniami či vystupovaním.   Prihláška na ...

Doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.
Počet voľných miest: 10 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Toxické vzťahy v zamestnaní aj v osobnom živote - ako ich rozpoznať a riešiť

4. júla 2024
 

Prečo prísť na seminár? Získate informácie, na základe ktorých budete vedieť rozpoznať toxické vzťahy spoznáte princípy manipulácie u toxických vzťahov ...

Dr. Lucia Mrázková Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Dr. Lucia Mrázková
Počet voľných miest: 14 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - „Zmeny zmluvy – dodatky“

4. júla 2024
 

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom prehľad o zmenách zmluvy a dodatkoch pri VO.  Prihláška na školenie na stiahnutie TU.Prihlasujte sa prosím ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 20 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní

11. júla 2024
 

Cieľom školenia je poskytnúť komplexný prehľad ohľadne NOVELY zákona o VO.   Prihláška na školenie na stiahnutie TU. V prípade webových kurzov je jedna ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Manažérske vzdelávanie - Moderné prístupy k vedeniu ľudí

11. júla 2024
 

Účastníci školenia/kurzu si osvoja nové manažérske prístupy, nástroje pri manažovaní novej generácie. Oboznámia sa s determinantmi pracovnej výkonnosti a angažovanosti zamestnancov ...

Bc. Mariana Němcová Úroveň: Stredne pokročilý Bc. Mariana Němcová
Počet voľných miest: 14 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Riadený výberový rozhovor aj v súlade so zákonom o štátnej službe

18. júla 2024
 

Získať prehľad o celom procese výberu a jeho fázach. Zorientovať sa v postupe analýzy pracovného miesta a potrebných kompetencií na dané pracovné miesto a pretavenia ...

Bc. Mariana Němcová Úroveň: Stredne pokročilý Bc. Mariana Němcová
Počet voľných miest: 14 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov – taktika, stratégia, mediácia v PRAXI

24. júla 2024
 

Zlepšiť komunikáciu účastníka školenia v náročných extrémnych situáciách. Vyškoliť ho na príkladoch v niektorých komunikačných zručnostiach k lepšej prevencii a zdatnejšej kvalifikovanej argumentácii i profesionálnemu ...

Mgr. Vladimír Pirošík Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Vladimír Pirošík
Počet voľných miest: 14 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť

25. júla 2024
 

Princípy a metódy, ako mimoriadne rýchle získať alebo obnoviť a výrazne zlepšiť - excelentnú pamäť - rozvinúť mentálnu kondíciu svojho mozgu na ...

René Műller Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem René Műller
Počet voľných miest: 8 Cena: 140 €
Workshop

ONLINE - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v I. polroku 2024

25. júla 2024
 

Pre účastníkov online webinára je pripravená téma, ktorá určite zaujme viaceré subjekty verejnej správy – základná finančná kontrola.  Prihlasujte sa prosím ...

Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.
Počet voľných miest: 16 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Rámcová dohoda a zmluva o dielo vo VO

30. júla 2024
 

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad najdiskutovanejších a najčastejších problémov vybraných typov zmlúv vo verejnom obstarávaní (t.j. Rámcová dohoda ...

Mgr. Ján Kapec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Ján Kapec
Počet voľných miest: 20 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi

7. augusta 2024
 

Oboznámiť účastníkov seminára s úplným znením novely zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len ...

Ing. Rudolf Mozolík Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Rudolf Mozolík
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v II. polroku 2024 – bez čítania zákona a z kontrolnej praxe

8. augusta 2024
 

Cieľom školenia je priblížiť účastníkom správne a zákonné zverejňovanie povinných údajov  v Centrálnom registri zmlúv v subjektoch verejnej správy a samosprávy v nadväznosti ...

Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní

15. augusta 2024
 

Cieľom školenia je poskytnúť komplexný prehľad ohľadne NOVELY zákona o VO.   Prihláška na školenie na stiahnutie TU. V prípade webových kurzov je jedna ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Začiatočník Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 20 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - Opatrenia zamestnávateľa proti mobbingu, bossingu a harassmentu na pracovisku

15. augusta 2024
 

Školenie je určené pre všetkých. Účastníci po absolvovaní školenia získajú vedomosti založené na psychologickom základe o tom ako správne identifikovať znaky mobbingu, bossingu ...

Bc. Mariana Němcová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Bc. Mariana Němcová
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní

15. augusta 2024
 

Cieľom školenia je poskytnúť komplexný prehľad ohľadne NOVELY zákona o VO.   Prihláška na školenie na stiahnutie TU. V prípade webových kurzov je jedna ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Začiatočník Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 20 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - INFOZÁKON: aktuálne novely a riešenia najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy

21. augusta 2024
 

Cieľom je:  Oboznámiť sa so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Infozákon) v aktuálnom znení troch noviel z roku 2022, ...

Mgr. Vladimír Pirošík Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Vladimír Pirošík
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní

5. septembra 2024
 

Cieľom školenia je poskytnúť komplexný prehľad ohľadne NOVELY zákona o VO.   Prihláška na školenie na stiahnutie TU. V prípade webových kurzov je jedna ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Začiatočník Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 20 Cena: 95 €
Workshop

BRATISLAVA - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť

10. septembra 2024
 

Princípy a metódy, ako mimoriadne rýchle získať alebo obnoviť a výrazne zlepšiť - excelentnú pamäť - rozvinúť mentálnu kondíciu svojho mozgu na ...

René Műller Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem René Műller
Počet voľných miest: 12 Cena: 140 €
Seminár

ONLINE - APLIKÁCIA ZÁKONA O ŠTÁTNEJ SLUŽBE V PRAXI A ZMENY SÚVISIACE SO ZRIADENÍM CENTRÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU VEREJNEJ SPRÁVY NOVELOU (ZÁKON Č. 99/2024 O CENTRÁLNOM INFORMAČNOM SYSTÉME ŠTÁTNEJ SLUŽBY; ÚČINNOSŤ OD 01.06.2024)

11. septembra 2024
 

na školení sa kladie dôraz na vybrané problematické ustanovenia a ich správne riešenia Konkrétne rady, tipy z praxe, eliminácia hlavných nedostatkov, návody ...

Mgr. Jaroslava Antalová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Jaroslava Antalová
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Dodávatelia – Praktické zmeny pre dodávateľov v súvislosti s NOVELOU

12. septembra 2024
 

Cieľom je priblížiť aktuálny stav v zákone o verejnom obstarávaní z pohľadu hospodárskych subjektov, so zameraním na povinnosti a práva hospodárskych subjektov v procese prípravy ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Workshop

BRATISLAVA - NOVELA zákona o verejnom obstarávaní

12. septembra 2024
 

Novelu zákona o verejnom obstarávaní v roku 2024 pripravilo tentokrát Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Jej cieľom je ...

Mgr. Katarína Hreusová Úroveň: Začiatočník Mgr. Katarína Hreusová
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - OBSTARÁVAME PODROBNE. Verejné obstarávanie po NOVELE – 2 dňové školenie

17. septembra 2024 - 18. septembra 2024
 

Školenie "Základy verejného obstarávania " je určené pre jednotlivcov, ktorí sa chcú zoznámiť s procesom verejného obstarávania a získavať relevantné ...

Úroveň: Začiatočník JUDr. Marek Griga
Počet voľných miest: 20 Cena: 155 €
Seminár

ONLINE - Zákonník práce aktuálne, informácia o posledných zmenách, rozbor problémov a rady ako ich uplatňovať v praxi ?

17. septembra 2024
 

Cieľom seminára je oboznámiť Vás s poslednými novinkami v jeho znení ako aj s dôležitými rozhodnutiami súdov v tejto oblasti práva. Prihláška na školenie ...

JUDr. Ladislav Orviský Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Ladislav Orviský
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - OBSTARÁVAME PODROBNE. Verejné obstarávanie po NOVELE – 2 dňové školenie

17. septembra 2024 - 18. septembra 2024
 

Školenie "Základy verejného obstarávania " je určené pre jednotlivcov, ktorí sa chcú zoznámiť s procesom verejného obstarávania a získavať relevantné ...

Úroveň: Začiatočník JUDr. Marek Griga
Počet voľných miest: 20 Cena: 160 €
Seminár

ONLINE - "Pravidlá pre eurofondové VO na nové programové obdobie 2021-2027"

18. septembra 2024
 

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o pravidlách, ktoré sú spojené so zadávaním ale najmä kontrolou zákaziek financovaných z fondov EÚ ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie

19. septembra 2024
 

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad najdiskutovanejších a najčastejších problémov zmlúv a zmluvných vzťahov vo verejnom obstarávaní, ako aj ...

Mgr. Ján Kapec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Ján Kapec
Počet voľných miest: 19 Cena: 95 €
Seminár

KOŠICE - Podlimitné a nadlimitné zákazky – príprava zákaziek od A do Z po NOVOM

19. septembra 2024
 

Cieľom seminára je poskytnúť prehľad o zákonných ustanoveniach upravujúcich realizáciu podlimitných a nadlimitných zákaziek po novele zákona o verejnom obstarávaní. Výklad obsahuje ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska – 2 denné školenie po NOVELE

24. septembra 2024 - 25. septembra 2024
 

Komplexný prehľad zákona o verejnom obstarávaní so zameraním na praktickú prípravu zákazky.   Prihláška na školenie na stiahnutie TU.Prihlasujte sa prosím včas!  ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 16 Cena: 155 €
Seminár

BRATISLAVA - Správa registratúry v roku 2024 – aktuálna právna úprava a jej uplatnenie v praxi

24. septembra 2024
 

Zmeny vyplývajúce z noviel právnych predpisov – povinnosť úpravy registratúrnych poriadkov, zmeny týkajúce sa vyraďovania registratúrnych záznamov atď. Na seminári sa oboznámite ...

Mgr. Jana Bauerová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Jana Bauerová, PhD.
Počet voľných miest: 17 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v PRAXI

25. septembra 2024
 

Seminár bude zameraný  na obidve fázy odvolacieho konania, na povinnosti prvostupňového správneho organu ako i druhostupňového správneho organu v rámci ...

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Počet voľných miest: 20 Cena: 105 €
Workshop

BRATISLAVA - Pracovná psychohygiena – praktický nácvik alebo Ako spracovať emočne náročné situácie v práci aj osobnom živote

26. septembra 2024
 

Náš pracovný aj osobný život je plný stresu. Stres do určitej hladiny nás vybudí k vyššiemu výkonu. Ak ale prekročíme ...

RNDr. Alexander Birčák Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem RNDr. Alexander Birčák
Počet voľných miest: 11 Cena: 100 €
VIP akcia

BRATISLAVA - VIP diskusné raňajky ohľadne sporných bodov NOVELY zákona o VO

27. septembra 2024
 

Pracovné raňajky v rámci ktorých sa môžete okrem výborného občerstvenia obohatiť i o veľa vedomostí a skúseností priamo s odborníkmi na verejné obstarávanie ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
  Mgr. Ivan Pudiš
Počet voľných miest: 17 Cena: 65 €

Partneri

Viac