Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Workshop ONLINE - KRITICKÉ MYSLENIE
HR Management
28.3.2023 Bc. Mariana Němcová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 17 95 €
Seminár ONLINE - Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie
Verejné obstarávanie
28.3.2023 Mgr. Ján Kapec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 18 95 €
Workshop ONLINE - Základná finančná kontrola – na čo si dať pozor?
Administratíva
29.3.2023 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 13 90 €
Workshop ONLINE - Ako zadávať zákazky s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky v zmysle legislatívnych zmien vrátane ukážky v IS EVO
Verejné obstarávanie
30.3.2023 JUDr. Beáta Hromadová
Začiatočník 15 100 €
Seminár ONLINE - "Pravidlá pre eurofondové VO na nové programové obdobie 2021-2027"
Verejné obstarávanie
4.4.2023 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 13 100 €
Seminár ONLINE - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi
Medzinárodné vzťahy
12.4.2023 JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Začiatočník 12 100 €
Seminár ONLINE - Projektové a Stavebné zákazky – s nízkou hodnotou, podlimitné, nadlimitné – zmluvné vzory FIDIC
Verejné obstarávanie
12.4.2023 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 100 €
Seminár BRATISLAVA - ONBOARDING alebo “Vitaj na palube”
Personalistika
13.4.2023 Bc. Mariana Němcová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
VIP akcia BRATISLAVA - VIP diskusné raňajky ohľadne sporných bodov NOVELY zákona o VO
Verejné obstarávanie
14.4.2023 JUDr. Peter Kubovič
Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 5 60 €
Seminár BRATISLAVA - Aplikácia správneho poriadku v rozhodovacích procesoch orgánov verejnej správy - 2 dni
Právo
18.4.2023
19.4.2023
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 155 €
Seminár ONLINE - Finančná kontrola vykonávaná pri poskytovaní verejných financií"
Administratíva
18.4.2023 Mgr. Petra Kučák Nétryová, LL.M.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 25 100 €
Workshop ONLINE - Praktické ukážky zákaziek cez elektronickú platformu v IS EVO
Verejné obstarávanie
18.4.2023 JUDr. Beáta Hromadová
Začiatočník 17 90 €
Seminár ONLINE - Aktuálne zmeny v štátnej službe, návod ako ich aplikovať v praxi a rozbor najdôležitejších súdnych rozhodnutí
Personalistika
19.4.2023 JUDr. Ladislav Orviský
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 100 €
Seminár BRATISLAVA - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi
Právo
20.4.2023 Ing. Rudolf Mozolík
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 11 100 €
Seminár ONLINE - VO pre pokročilejších obstarávateľov- Staňte sa odborníkmi na VO
Verejné obstarávanie
20.4.2023 Ing. Martin Papcún
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Workshop BRATISLAVA - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop
Verejné obstarávanie
25.4.2023 Mgr. Miroslav Knob
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 18 110 €
Seminár ONLINE - INFOZÁKON: aktuálne novely a riešenia najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy
Právo
25.4.2023 Mgr. Vladimír Pirošík
Stredne pokročilý 13 100 €
Seminár KOŠICE - VO pre pokročilejších obstarávateľov- Staňte sa odborníkmi na VO
Verejné obstarávanie
25.4.2023 Ing. Martin Papcún
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Seminár BANSKÁ BYSTRICA - „Zákon o VO a príklady vyhlásených súťaží – 2-dňové školenie“
Verejné obstarávanie
26.4.2023
27.4.2023
Mgr. Branislav Hudec
Začiatočník 16 155 €
Seminár BRATISLAVA - Vybrané témy rozhodovacej praxe v oblasti verejného obstarávania
Verejné obstarávanie
26.4.2023 Mgr. Oskár Kuna
Mgr. Peter Mrázik, PhD.
Stredne pokročilý 20 100 €
Workshop BRATISLAVA - Excelentný tréning na pamäť „NA KRÁTKO“, tzv. akčnú dennú pamäť
Rozvoj osobnosti
27.4.2023 René Műller
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 140 €
Workshop BRATISLAVA - „Nový prístup k rozvoju manažérov / zamestnancov.“ alebo Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark
Rozvoj manažérov
3.5.2023 RNDr. Alexander Birčák
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 11 100 €
Workshop ONLINE - Praktické ukážky zákaziek cez elektronickú platformu v IS EVO
Verejné obstarávanie
3.5.2023 Ing. Martin Papcún
Stredne pokročilý 20 90 €
Seminár ONLINE - Slovenčina pre pokročilých alebo Ako písať lepšie – pre verejnú správu aj súkromný sektor
Administratíva
4.5.2023 PaedDr. Lýdia Ďurišová
Stredne pokročilý 16 90 €
Workshop BRATISLAVA - Krízová komunikácia a konflikty v mediácií - pre štátny i privátny sektor
HR Management
11.5.2023 Dr. Lucia Hilka Majková
Stredne pokročilý 13 100 €
Seminár ONLINE - Dodávatelia - čo musí ponuka obsahovať, ako preukázať podmienky účasti, na čo si dať pozor pri predkladaní ponuky, vrátane aktuálnych zmien
Verejné obstarávanie
11.5.2023 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 20 90 €
Seminár BRATISLAVA - „Zákon o VO a príklady vyhlásených súťaží – 2-dňové školenie“
Verejné obstarávanie
16.5.2023
17.5.2023
Mgr. Branislav Hudec
Začiatočník 20 155 €
Seminár ONLINE - "Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci s osobitným zameraním na samosprávu" s navrhnutou novelou zákona od 1.7.2023
Právo
17.5.2023 JUDr. Tomáš Buzinger
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 100 €
Seminár BRATISLAVA - Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
Rozvoj manažérov
18.5.2023 Ing. Rudolf Mozolík
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 95 €
Workshop POPRAD - Príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 112) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) cez elektronickú platformu v IS EVO – workshop
Verejné obstarávanie
18.5.2023 Ing. Martin Papcún
Stredne pokročilý 26 100 €
Workshop ONLINE - Obstarávanie potravín podrobne podľa nových pravidiel
Verejné obstarávanie
18.5.2023 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Workshop ONLINE - Dynamický nákupný systém
Elektronizácia
23.5.2023 JUDr. Beáta Hromadová
Stredne pokročilý 20 90 €
Workshop BRATISLAVA - VYJEDNÁVANIE: Ako spolupracovať s nepriateľom
Rozvoj osobnosti
23.5.2023 RNDr. Alexander Birčák
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 11 100 €
Seminár BRATISLAVA - Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie
Verejné obstarávanie
24.5.2023 Mgr. Ján Kapec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 24 95 €
Seminár BRATISLAVA - "Porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v teórii a rozhodovacej praxi"
Administratíva
30.5.2023 Mgr. Valér Rabenseifer
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Workshop ONLINE - Objednávky a faktúry - základná finančná kontrola a zverejňovanie v roku 2023
Administratíva
1.6.2023 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 90 €
Workshop BRATISLAVA – MEDIÁLNY TRÉNING - Efektívne komunikačné a prezentačné zručnosti, social média
Rozvoj osobnosti
1.6.2023 Dr. Lucia Hilka Majková
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 8 100 €
Workshop ONLINE Dodávatelia – Preukazovanie splnenia podmienok účasti – Prokazování kvalifikace – porovnanie v Slovenskej republike a Českej republike
Verejné obstarávanie
6.6.2023 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Mgr. Miroslav Knob
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 110 €
Workshop BRATISLAVA - Najefektívnejšie metódy akcelerácie mozgu + bonus – pamäť na čísla
Rozvoj osobnosti
8.6.2023 René Műller
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 140 €
Workshop ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii
Administratíva
8.6.2023 PaedDr. Lýdia Ďurišová
Začiatočník 16 90 €
Workshop BRATISLAVA - Ako rozvíjať iniciatívu zamestnancov
Rozvoj osobnosti
14.6.2023 RNDr. Alexander Birčák
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 100 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Workshop

ONLINE - KRITICKÉ MYSLENIE

28. marca 2023
 

Zachovať si prostredníctvom kritického myslenia zdravý nadhľad a duševné zdravie v aktuálnej dobe. Prihláška na školenie na stiahnutie TU.V prípade webových kurzov ...

Bc. Mariana Němcová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Bc. Mariana Němcová
Počet voľných miest: 17 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie

28. marca 2023
 

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad najdiskutovanejších a najčastejších problémov zmlúv a zmluvných vzťahov vo verejnom obstarávaní, ako aj ...

Mgr. Ján Kapec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Ján Kapec
Počet voľných miest: 18 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - Základná finančná kontrola – na čo si dať pozor?

29. marca 2023
 

Seminár sa venuje novelizovanému zákonu č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 13 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Ako zadávať zákazky s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky v zmysle legislatívnych zmien vrátane ukážky v IS EVO

30. marca 2023
 

Zákazky s nízkou hodnotou sú neodmysliteľnou súčasťou života väčšiny verejných obstarávateľov. Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní práve v tejto oblasti priniesla významné ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Začiatočník JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 15 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - "Pravidlá pre eurofondové VO na nové programové obdobie 2021-2027"

4. apríla 2023
 

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o pravidlách, ktoré sú spojené so zadávaním ale najmä kontrolou zákaziek financovaných z fondov EÚ ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 13 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi

12. apríla 2023
 

objasniť protokolárne pravidlá Slovenskej republiky v kontexte protokolárnej  praxe  a  identifikovať tie skutočnosti, ktoré sú pre ňu špecifické a jedinečné, získať základné informácie, ...

JUDr. Peter Rusiňák, PhD. Úroveň: Začiatočník JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Počet voľných miest: 12 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Projektové a Stavebné zákazky – s nízkou hodnotou, podlimitné, nadlimitné – zmluvné vzory FIDIC

12. apríla 2023
 

Školenie zamerané na projektové a stavebné zákazky od základov. Projektant musí vedieť, že projekt je opisom predmetu stavebnej zákazky podľa § ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 15 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - ONBOARDING alebo “Vitaj na palube”

13. apríla 2023
 

Cieľom seminára je pripraviť účastníkov na procesy, činnosti a aktivity, ktoré sú potrebné na to, aby sa nový zamestnanec alebo ...

Bc. Mariana Němcová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Bc. Mariana Němcová
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
VIP akcia

BRATISLAVA - VIP diskusné raňajky ohľadne sporných bodov NOVELY zákona o VO

14. apríla 2023
 

Pracovné raňajky v rámci ktorých sa môžete okrem výborného občerstvenia obohatiť i o veľa vedomostí a skúseností priamo s odborníkmi na verejné obstarávanie ...

JUDr. Peter Kubovič Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Peter Kubovič
Mgr. Branislav Hudec   Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 5 Cena: 60 €
Seminár

BRATISLAVA - Aplikácia správneho poriadku v rozhodovacích procesoch orgánov verejnej správy - 2 dni

18. apríla 2023 - 19. apríla 2023
 

Seminár bude zameraný na postup správnych orgánov pri rozhodovaní o právach  alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb. Prihláška na školenie na stiahnute ...

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Počet voľných miest: 15 Cena: 155 €
Seminár

ONLINE - Finančná kontrola vykonávaná pri poskytovaní verejných financií"

18. apríla 2023
 

Finančná kontrola je základný nástroj orgánov verejnej správy na získanie uistenia o tom, že poskytované verejné financie spĺňajú všetky podmienky ...

Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Petra Kučák Nétryová, LL.M.
Počet voľných miest: 25 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Praktické ukážky zákaziek cez elektronickú platformu v IS EVO

18. apríla 2023
 

Cieľom školenia je predstaviť jednotlivé funkcionality modulu elektronickej platformy IS EVO v prípade postupu bez zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk ako ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Začiatočník JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 17 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Aktuálne zmeny v štátnej službe, návod ako ich aplikovať v praxi a rozbor najdôležitejších súdnych rozhodnutí

19. apríla 2023
 

Predmetom seminára je rozbor najdôležitejších ustanovení zákona o štátnej službe vrátane informácie o aktuálnych i pripravovaných zmenách  právnej úpravy štátnej služby, návod ...

JUDr. Ladislav Orviský Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Ladislav Orviský
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi

20. apríla 2023
 

Oboznámiť účastníkov seminára s úplným znením novely zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len ...

Ing. Rudolf Mozolík Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Rudolf Mozolík
Počet voľných miest: 11 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - VO pre pokročilejších obstarávateľov- Staňte sa odborníkmi na VO

20. apríla 2023
 

Cieľom školenia je priblížiť spôsob vytvorenia a administrácie zákazky od založenia po vyhodnotenie. Prihláška na školenie na stiahnutie TU.V prípade webových kurzov je jedna ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Workshop

BRATISLAVA - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop

25. apríla 2023
 

POZOR! V ČR bude novela zákona. Príďte sa preškoliť!Praktický workshop vás pripraví na podanie ponuky v Českej republike. Ukážeme si cez ...

Mgr. Miroslav Knob Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Miroslav Knob
Počet voľných miest: 18 Cena: 110 €
Seminár

ONLINE - INFOZÁKON: aktuálne novely a riešenia najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy

25. apríla 2023
 

Cieľom je:  Oboznámiť sa so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Infozákon) v aktuálnom znení troch noviel z roku 2022, ...

Mgr. Vladimír Pirošík Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Vladimír Pirošík
Počet voľných miest: 13 Cena: 100 €
Seminár

KOŠICE - VO pre pokročilejších obstarávateľov- Staňte sa odborníkmi na VO

25. apríla 2023
 

Cieľom školenia je priblížiť spôsob vytvorenia a administrácie zákazky od založenia po vyhodnotenie. Prihláška na školenie na stiahnutie TU.Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Seminár

BANSKÁ BYSTRICA - „Zákon o VO a príklady vyhlásených súťaží – 2-dňové školenie“

26. apríla 2023 - 27. apríla 2023
 

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o základných inštitútoch verejného obstarávania (podmienky účasti, opis predmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Začiatočník Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 16 Cena: 155 €
Seminár

BRATISLAVA - Vybrané témy rozhodovacej praxe v oblasti verejného obstarávania

26. apríla 2023
 

Oboznámiť účastníkov seminára s rozhodovacou praxou kontrolných orgánov pri zákazkách zadávaných v rámci projektov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj poukázať ...

Mgr. Oskár Kuna Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Oskár Kuna
Mgr. Peter Mrázik, PhD.   Mgr. Peter Mrázik, PhD.
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Workshop

BRATISLAVA - Excelentný tréning na pamäť „NA KRÁTKO“, tzv. akčnú dennú pamäť

27. apríla 2023
 

Princípy a metódy, ako mimoriadne rýchle získať alebo obnoviť a výrazne zlepšiť - excelentnú pamäť - rozvinúť mentálnu kondíciu svojho mozgu na ...

René Műller Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem René Műller
Počet voľných miest: 16 Cena: 140 €
Workshop

BRATISLAVA - „Nový prístup k rozvoju manažérov / zamestnancov.“ alebo Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark

3. mája 2023
 

Chcete: – lepšie spoznať svoje silné / slabé stránky? – zvýšiť svoj výkon a urobiť viac práce za kratší čas? – lepšie viesť ...

RNDr. Alexander Birčák Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem RNDr. Alexander Birčák
Počet voľných miest: 11 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Praktické ukážky zákaziek cez elektronickú platformu v IS EVO

3. mája 2023
 

Cieľom seminára je poskytnúť prehľad o zákonných ustanoveniach fungovanie elektronickej platformy a ukázať zadávanie zákaziek v IS EVO.   Prihláška na stiahnutie ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Slovenčina pre pokročilých alebo Ako písať lepšie – pre verejnú správu aj súkromný sektor

4. mája 2023
 

Cieľom školenia je získať ucelený pohľad na administratívny text v rámci úradnej korešpondencie. Na školení sa zameriate nielen na rôzne ...

Úroveň: Stredne pokročilý PaedDr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 16 Cena: 90 €
Workshop

BRATISLAVA - Krízová komunikácia a konflikty v mediácií - pre štátny i privátny sektor

11. mája 2023
 

Zlepšiť komunikáciu účastníka školenia v náročných extrémnych situáciách. Vyškoliť ho na príkladoch v niektorých komunikačných zručnostiach k lepšej prevencii a zdatnejšej kvalifikovanej argumentácii i profesionálnemu ...

Dr. Lucia Hilka Majková Úroveň: Stredne pokročilý Dr. Lucia Hilka Majková
Počet voľných miest: 13 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Dodávatelia - čo musí ponuka obsahovať, ako preukázať podmienky účasti, na čo si dať pozor pri predkladaní ponuky, vrátane aktuálnych zmien

11. mája 2023
 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právnou úpravou zadávania zákaziek v SR. Súčasťou seminára budú aj praktické príklady z praxe -  ukážka najčastejšie využívaných ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Seminár

BRATISLAVA - „Zákon o VO a príklady vyhlásených súťaží – 2-dňové školenie“

16. mája 2023 - 17. mája 2023
 

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o základných inštitútoch verejného obstarávania (podmienky účasti, opis predmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Začiatočník Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 20 Cena: 155 €
Seminár

ONLINE - "Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci s osobitným zameraním na samosprávu" s navrhnutou novelou zákona od 1.7.2023

17. mája 2023
 

Pri výkone verejnej moci je príčinou vzniknutej škody nezákonné rozhodnutie alebo nesprávny úradný postup orgánu verejnej moci spôsobenej štátom alebo ...

JUDr. Tomáš Buzinger Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Tomáš Buzinger
Počet voľných miest: 14 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve

18. mája 2023
 

Oboznámiť účastníkov seminára s úplným znením  zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ...

Ing. Rudolf Mozolík Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Rudolf Mozolík
Počet voľných miest: 12 Cena: 95 €
Workshop

POPRAD - Príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 112) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) cez elektronickú platformu v IS EVO – workshop

18. mája 2023
 

Cieľom seminára je poskytnúť prehľad o zákonných ustanoveniach upravujúcich realizáciu zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek po novele zákona ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 26 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Obstarávanie potravín podrobne podľa nových pravidiel

18. mája 2023
 

Účely veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní, účinnej od 31.3.2022 a ich aplikácia v postupoch obstarávania potravín; prehľad novelizovaných ustanovení a inštitútov zákona o verejnom ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Dynamický nákupný systém

23. mája 2023
 

Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) alebo ako vie verejný obstarávateľ efektívne reagovať na zabezpečenie svojich aktuálnych potrieb. Na školení ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Workshop

BRATISLAVA - VYJEDNÁVANIE: Ako spolupracovať s nepriateľom

23. mája 2023
 

Cieľom školenia je ukázať vám, ako krok po kroku vyjednávať s nepriateľom a dohodnúť sa s ním na vzájomne výhodnej spolupráci, alebo aspoň ...

RNDr. Alexander Birčák Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem RNDr. Alexander Birčák
Počet voľných miest: 11 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie

24. mája 2023
 

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad najdiskutovanejších a najčastejších problémov zmlúv a zmluvných vzťahov vo verejnom obstarávaní, ako aj ...

Mgr. Ján Kapec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Ján Kapec
Počet voľných miest: 24 Cena: 95 €
Seminár

BRATISLAVA - "Porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v teórii a rozhodovacej praxi"

30. mája 2023
 

Cieľom školenia bude priblížiť problematiku porušenia finančnej disciplíny, na praktických príkladoch demonštrovať jednotlivé skutkové podstaty porušenia finančnej disciplíny a osvojiť ...

Mgr. Valér Rabenseifer Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Valér Rabenseifer
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Objednávky a faktúry - základná finančná kontrola a zverejňovanie v roku 2023

1. júna 2023
 

Pre záujemcov zo sektora verejnej správy je pripravená pútavá a stále diskutovaná oblasť vzdelávania - téma zverejňovania objednávok a faktúr z pohľadu ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 15 Cena: 90 €
Workshop

BRATISLAVA – MEDIÁLNY TRÉNING - Efektívne komunikačné a prezentačné zručnosti, social média

1. júna 2023
 

„Umenie komunikácie s verejnosťou v dobe elektronických médií a investigatívnej žurnalistiky je životnou potrebou každej firmy. Kontakt s médiami prináša ...

Dr. Lucia Hilka Majková Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Dr. Lucia Hilka Majková
Počet voľných miest: 8 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE Dodávatelia – Preukazovanie splnenia podmienok účasti – Prokazování kvalifikace – porovnanie v Slovenskej republike a Českej republike

6. júna 2023
 

Cieľom workshopu je zoznámiť účastníkov s aktuálnou problematikou rozsahu preukazovania splnenia podmienok účasti vo verejných zákazkách. Vysvetlíme Vám rozdiely pri preukazovaní ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Mgr. Miroslav Knob   Mgr. Miroslav Knob
Počet voľných miest: 20 Cena: 110 €
Workshop

BRATISLAVA - Najefektívnejšie metódy akcelerácie mozgu + bonus – pamäť na čísla

8. júna 2023
 

Fascinujúci tréning určený na akceleráciu mozgu a pamäť na čísla. Preberiete aj zmyslové vnemy.   Prihláška na školenie na stiahnutie TU.    Prihlasujte sa ...

René Műller Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem René Műller
Počet voľných miest: 16 Cena: 140 €
Workshop

ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii

8. júna 2023
 

E-maily píšeme denne. V rámci organizácie komunikujeme neformálne s kolegami, často ani nekontrolujeme napísaný text... Čo však, keď je potrebné ...

Úroveň: Začiatočník PaedDr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 16 Cena: 90 €
Workshop

BRATISLAVA - Ako rozvíjať iniciatívu zamestnancov

14. júna 2023
 

  Na školení si pomocou dotazníka určíte svoj typ iniciatívy pri vedení ľudí a tiež k akým typom iniciatívy patria Vaši zamestnanci. To ...

RNDr. Alexander Birčák Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem RNDr. Alexander Birčák
Počet voľných miest: 12 Cena: 100 €

Partneri

Viac