Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Workshop BRATISLAVA - Pracovná psychohygiena – praktický nácvik alebo Ako spracovať emočne náročné situácie v práci aj osobnom živote
Rozvoj osobnosti
5.12.2023 RNDr. Alexander Birčák
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 9 100 €
Seminár ONLINE - INFOZÁKON: aktuálne novely a riešenia najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy
Právo
7.12.2023 Mgr. Vladimír Pirošík
Stredne pokročilý 15 100 €
Workshop BRATISLAVA - KRITICKÉ MYSLENIE
HR Management
7.12.2023 Bc. Mariana Němcová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 100 €
Seminár BRATISLAVA - Vianočný špeciál - „Zákon o VO a príklady vyhlásených súťaží – 2-dňové školenie“
Verejné obstarávanie
12.12.2023
13.12.2023
Mgr. Branislav Hudec
Začiatočník 13 155 €
Workshop ONLINE - Manažérske vzdelávanie - „Nový prístup k rozvoju manažérov / zamestnancov.“ alebo Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark
Rozvoj manažérov
14.12.2023 RNDr. Alexander Birčák
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 11 100 €
Workshop ONLINE - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v I. polroku 2024
Administratíva
18.12.2023 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 90 €
Seminár ONLINE - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi
Medzinárodné vzťahy
16.1.2024 JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Začiatočník 14 100 €
Seminár ONLINE - Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie
Verejné obstarávanie
16.1.2024 Mgr. Ján Kapec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 95 €
Seminár ONLINE - "Pravidlá pre eurofondové VO na nové programové obdobie 2021-2027"
Verejné obstarávanie
17.1.2024 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 100 €
Workshop ONLINE - KRITICKÉ MYSLENIE
HR Management
18.1.2024 Bc. Mariana Němcová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 95 €
Workshop BRATISLAVA - Zákazka s nízkou hodnotou a podlimitná zákazka v kontexte nového informačného systému eForms – praktický workshop
Verejné obstarávanie
18.1.2024 Mgr. Katarína Hreusová
Začiatočník 20 100 €
Workshop BRATISLAVA - Obstarávanie potravín podrobne podľa nových pravidiel
Verejné obstarávanie
23.1.2024 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 100 €
Workshop BRATISLAVA – Etiketa, etika, spoločenský a obchodný protokol - získate aj Etický kódex
Rozvoj osobnosti
24.1.2024 Dr. Lucia Mrázková
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Workshop ONLINE - Dodávatelia – Ako pochopiť súťažné podklady a pripraviť úspešnú ponuku - workshop
Verejné obstarávanie
24.1.2024 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 20 100 €
Workshop ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii
Administratíva
25.1.2024 PaedDr. Lýdia Ďurišová
Začiatočník 16 95 €
Workshop BRATISLAVA - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť
Rozvoj osobnosti
25.1.2024 René Műller
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 11 140 €
Seminár BRATISLAVA - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi
Právo
30.1.2024 Ing. Rudolf Mozolík
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 100 €
Workshop ONLINE - Správnosť zverejňovania zmlúv v CRZ
Administratíva
31.1.2024 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 90 €
Workshop ONLINE - "Realizujeme zákazku s nízkou hodnotou v Elektronickej platforme + eForms" - workshop
Verejné obstarávanie
31.1.2024 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 16 100 €
Seminár ONLINE - Zákon o štátnej službe a jeho uplatnenie v praxi v roku 2024 - rady, tipy z praxe, eliminácia hlavných nedostatkov, návody riešení
Personalistika
6.2.2024 Mgr. Jaroslava Antalová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 100 €
Seminár ONLINE - Verejné obstarávanie z pohľadu vládneho auditu
Verejné obstarávanie
6.2.2024 Ing. Dáša Lauková
JUDr. Zuzana Paľová
Stredne pokročilý 16 100 €
Seminár ONLINE - INFOZÁKON: aktuálne novely a riešenia najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy
Právo
7.2.2024 Mgr. Vladimír Pirošík
Stredne pokročilý 16 100 €
Workshop KOŠICE - Praktické príklady zákazky s nízkou hodnotou a podlimitnej zákazky v Elektronickej platforme + eForms - workshop
Verejné obstarávanie
8.2.2024 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 20 100 €
Workshop BRATISLAVA - Opatrenia zamestnávateľa proti mobbingu, bossingu a harassmentu na pracovisku
HR Management
8.2.2024 Bc. Mariana Němcová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 100 €
Seminár ONLINE - "Finančná kontrola vykonávaná pri hospodárení s verejnými financiami"
Administratíva
14.2.2024 JUDr. Martin Pavluvčík, LL.M.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 100 €
Seminár BRATISLAVA - Teória informačného modelovania – BIM
HR Management
15.2.2024 Ing. Miroslav Šustek
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 150 €
Seminár ONLINE - Právne minimum pre starostov a poslancov v roku 2024
Právo
28.2.2024 Mgr. Vladimír Pirošík
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 80 €
Workshop BRATISLAVA - Excelentný tréning na pamäť „NA KRÁTKO“, tzv. akčnú dennú pamäť
Rozvoj osobnosti
20.3.2024 René Műller
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 140 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Workshop

BRATISLAVA - Pracovná psychohygiena – praktický nácvik alebo Ako spracovať emočne náročné situácie v práci aj osobnom živote

5. decembra 2023
 

Náš pracovný aj osobný život je plný stresu. Stres do určitej hladiny nás vybudí k vyššiemu výkonu. Ak ale prekročíme ...

RNDr. Alexander Birčák Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem RNDr. Alexander Birčák
Počet voľných miest: 9 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - INFOZÁKON: aktuálne novely a riešenia najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy

7. decembra 2023
 

Cieľom je:  Oboznámiť sa so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Infozákon) v aktuálnom znení troch noviel z roku 2022, ...

Mgr. Vladimír Pirošík Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Vladimír Pirošík
Počet voľných miest: 15 Cena: 100 €
Workshop

BRATISLAVA - KRITICKÉ MYSLENIE

7. decembra 2023
 

Zachovať si prostredníctvom kritického myslenia zdravý nadhľad a duševné zdravie v aktuálnej dobe. Prihláška na školenie na stiahnutie TU.Prihlasujte sa prosím včas!  ...

Bc. Mariana Němcová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Bc. Mariana Němcová
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - Vianočný špeciál - „Zákon o VO a príklady vyhlásených súťaží – 2-dňové školenie“

12. decembra 2023 - 13. decembra 2023
 

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o základných inštitútoch verejného obstarávania (podmienky účasti, opis predmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Začiatočník Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 13 Cena: 155 €
Workshop

ONLINE - Manažérske vzdelávanie - „Nový prístup k rozvoju manažérov / zamestnancov.“ alebo Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark

14. decembra 2023
 

Chcete: – lepšie spoznať svoje silné / slabé stránky? – zvýšiť svoj výkon a urobiť viac práce za kratší čas? – lepšie viesť ...

RNDr. Alexander Birčák Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem RNDr. Alexander Birčák
Počet voľných miest: 11 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v I. polroku 2024

18. decembra 2023
 

Pre účastníkov online webinára je pripravená téma, ktorá určite zaujme viaceré subjekty verejnej správy – základná finančná kontrola.  Prihlasujte sa prosím ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 14 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi

16. januára 2024
 

objasniť protokolárne pravidlá Slovenskej republiky v kontexte protokolárnej  praxe  a  identifikovať tie skutočnosti, ktoré sú pre ňu špecifické a jedinečné, získať základné informácie, ...

JUDr. Peter Rusiňák, PhD. Úroveň: Začiatočník JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Počet voľných miest: 14 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie

16. januára 2024
 

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad najdiskutovanejších a najčastejších problémov zmlúv a zmluvných vzťahov vo verejnom obstarávaní, ako aj ...

Mgr. Ján Kapec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Ján Kapec
Počet voľných miest: 20 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - "Pravidlá pre eurofondové VO na nové programové obdobie 2021-2027"

17. januára 2024
 

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o pravidlách, ktoré sú spojené so zadávaním ale najmä kontrolou zákaziek financovaných z fondov EÚ ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - KRITICKÉ MYSLENIE

18. januára 2024
 

Zachovať si prostredníctvom kritického myslenia zdravý nadhľad a duševné zdravie v aktuálnej dobe. Prihláška na školenie na stiahnutie TU.V prípade webových kurzov ...

Bc. Mariana Němcová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Bc. Mariana Němcová
Počet voľných miest: 20 Cena: 95 €
Workshop

BRATISLAVA - Zákazka s nízkou hodnotou a podlimitná zákazka v kontexte nového informačného systému eForms – praktický workshop

18. januára 2024
 

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad spojený so zadávaním zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek aj v kontexte nového informačného systému ...

Mgr. Katarína Hreusová Úroveň: Začiatočník Mgr. Katarína Hreusová
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Workshop

BRATISLAVA - Obstarávanie potravín podrobne podľa nových pravidiel

23. januára 2024
 

Účely veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní, účinnej od 31.3.2022 a ich aplikácia v postupoch obstarávania potravín; prehľad novelizovaných ustanovení a inštitútov zákona o verejnom ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Workshop

BRATISLAVA – Etiketa, etika, spoločenský a obchodný protokol - získate aj Etický kódex

24. januára 2024
 

Dobré správanie a sebavedomé vystupovanie na profesionálnej úrovni patrí ku kľúčovej kvalifikácii každého človeka, ktorý je v akejkoľvek interakcii s ...

Dr. Lucia Mrázková Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Dr. Lucia Mrázková
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Dodávatelia – Ako pochopiť súťažné podklady a pripraviť úspešnú ponuku - workshop

24. januára 2024
 

Cieľom je priblížiť aktuálny stav v zákone o verejnom obstarávaní z pohľadu hospodárskych subjektov, so zameraním na povinnosti a práva hospodárskych subjektov v procese prípravy ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii

25. januára 2024
 

E-maily píšeme denne. V rámci organizácie komunikujeme neformálne s kolegami, často ani nekontrolujeme napísaný text... Čo však, keď je potrebné ...

Úroveň: Začiatočník PaedDr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 16 Cena: 95 €
Workshop

BRATISLAVA - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť

25. januára 2024
 

Princípy a metódy, ako mimoriadne rýchle získať alebo obnoviť a výrazne zlepšiť - excelentnú pamäť - rozvinúť mentálnu kondíciu svojho mozgu na ...

René Műller Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem René Műller
Počet voľných miest: 11 Cena: 140 €
Seminár

BRATISLAVA - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi

30. januára 2024
 

Oboznámiť účastníkov seminára s úplným znením novely zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len ...

Ing. Rudolf Mozolík Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Rudolf Mozolík
Počet voľných miest: 12 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Správnosť zverejňovania zmlúv v CRZ

31. januára 2024
 

Pre záujemcov je pripravená téma webinára, ktorá sa bližšie venuje správnosti a zákonnosti zverejňovania zmlúv v Centrálnom registri zmlúv v roku 2023 aj ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - "Realizujeme zákazku s nízkou hodnotou v Elektronickej platforme + eForms" - workshop

31. januára 2024
 

Cieľom seminára je poskytnúť prehľad o zákonných ustanoveniach upravujúcich realizáciu zákaziek s nízkou hodnotou a zadávania súhrnných správ po novele ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Zákon o štátnej službe a jeho uplatnenie v praxi v roku 2024 - rady, tipy z praxe, eliminácia hlavných nedostatkov, návody riešení

6. februára 2024
 

je predstaviť a vysvetliť Vám: ako správne postupovať pri uplatňovaní zákona o štátnej službe po novelách a na konkrétnych príkladoch z aplikačnej praxe, ...

Mgr. Jaroslava Antalová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Jaroslava Antalová
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Verejné obstarávanie z pohľadu vládneho auditu

6. februára 2024
 

Oboznámiť účastníkov semináru s pohľadom vládneho auditu na procesy a postupy v oblasti verejného obstarávania, najmä pri zákazkách zadávaných v rámci projektov spolufinancovaných z Európskych ...

Ing. Dáša Lauková Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Dáša Lauková
JUDr. Zuzana Paľová   JUDr. Zuzana Paľová
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - INFOZÁKON: aktuálne novely a riešenia najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy

7. februára 2024
 

Cieľom je:  Oboznámiť sa so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Infozákon) v aktuálnom znení troch noviel z roku 2022, ...

Mgr. Vladimír Pirošík Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Vladimír Pirošík
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Workshop

KOŠICE - Praktické príklady zákazky s nízkou hodnotou a podlimitnej zákazky v Elektronickej platforme + eForms - workshop

8. februára 2024
 

Cieľom seminára je poskytnúť prehľad o zákonných ustanoveniach upravujúcich realizáciu zákaziek s nízkou hodnotou a zadávania súhrnných správ po novele ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Workshop

BRATISLAVA - Opatrenia zamestnávateľa proti mobbingu, bossingu a harassmentu na pracovisku

8. februára 2024
 

Cieľom školenie Mobbing, bossing a šikana na pracovisku je účastníkov oboznámiť s príznakmi, stratégiami mobbérov, šéfa, ktorý na nich pácha ...

Bc. Mariana Němcová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Bc. Mariana Němcová
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - "Finančná kontrola vykonávaná pri hospodárení s verejnými financiami"

14. februára 2024
 

Finančná kontrola je základný nástroj orgánov verejnej správy na získanie uistenia o tom, že poskytované verejné financie spĺňajú všetky podmienky ...

Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Martin Pavluvčík, LL.M.
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - Teória informačného modelovania – BIM

15. februára 2024
 

Školenie je zamerané na osvojenie základných princípov a teoretických poznatkov v nadväznosti na inovatívne formy projektovania, prípravy a realizácie stavieb ...

Ing. Miroslav Šustek Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Miroslav Šustek
Počet voľných miest: 20 Cena: 150 €
Seminár

ONLINE - Právne minimum pre starostov a poslancov v roku 2024

28. februára 2024
 

Seminár sa realizuje v nadväznosti na zákonnú povinnosť starostov a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon ...

Mgr. Vladimír Pirošík Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Vladimír Pirošík
Počet voľných miest: 16 Cena: 80 €
Workshop

BRATISLAVA - Excelentný tréning na pamäť „NA KRÁTKO“, tzv. akčnú dennú pamäť

20. marca 2024
 

Princípy a metódy, ako mimoriadne rýchle získať alebo obnoviť a výrazne zlepšiť - excelentnú pamäť - rozvinúť mentálnu kondíciu svojho mozgu na ...

René Műller Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem René Műller
Počet voľných miest: 12 Cena: 140 €

Partneri

Viac