Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Workshop ONLINE - PRINCE2® Foundation prostredníctvom webinára
Rozvoj manažérov
19.4.2021
21.4.2021
Ing. Branislav Gablas PhD.
Stredne pokročilý 6 590 €
Seminár ONLINE - Manažérske vzdelávanie vedúcich pracovníkov v štátnej správe, vhodné aj pre firmy
HR Management
20.4.2021 Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Stredne pokročilý 3 90 €
VIP akcia ONLINE - VIP akcia – Rozhodnutia ÚVO a ich vplyv na verejné obstarávanie
Verejné obstarávanie
22.4.2021 JUDr. Martin Boržík, LL.M.
Stredne pokročilý 14 80 €
Workshop ONLINE - Ako zvládať manažérsky stres v čase korony - tréning
Rozvoj manažérov
22.4.2021 RNDr. Alexander Birčák
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 8 95 €
Workshop ONLINE - Dodávatelia – Ako sa brániť vo VO - Podanie námietky a ďalšie spôsoby obrany
Verejné obstarávanie
27.4.2021 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 90 €
Workshop ONLINE - Ako spracovať návrh záverečného účtu za rok 2020?
Administratíva
28.4.2021 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 80 €
Workshop ONLINE - Dynamický nákupný systém
Elektronizácia
30.4.2021 JUDr. Beáta Hromadová
Stredne pokročilý 17 80 €
Seminár ONLINE - ŠIKANA A KYBERŠIKANA alebo ZODPOVEDNE NA INTERNETE
Rozvoj osobnosti
4.5.2021 Mgr. Alexandra Andrejkovičová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 10 90 €
Seminár ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane nových zmien – 2 dňové školenie
Verejné obstarávanie
5.5.2021
6.5.2021
JUDr. Beáta Hromadová
Začiatočník 12 145 €
Workshop ONLINE - Ako nastaviť a vyhodnotiť kvalitatívne kritéria vo verejných zákazkách
Verejné obstarávanie
11.5.2021 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 20 75 €
Seminár ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii
Administratíva
11.5.2021 Mgr. Lýdia Ďurišová
Začiatočník 16 95 €
Workshop ONLINE - Verejné obstarávanie komplexne - VO pre stredne pokročilých
Verejné obstarávanie
12.5.2021 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Stredne pokročilý 9 90 €
Workshop ONLINE - "Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark"
Rozvoj manažérov
13.5.2021 RNDr. Alexander Birčák
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 7 95 €
Workshop BRATISLAVA - Komunikácia v náročných situáciách pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy - tréning
HR Management
18.5.2021 Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Stredne pokročilý 11 95 €
Seminár ONLINE - „Koncepcia nákupu informačných technológií vo verejnej správe“
Verejné obstarávanie
19.5.2021 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 6 90 €
Seminár BRATISLAVA - Kyberbezpečnostné aspekty digitalizácie ... aj tej nedávnej živelnej
Rozvoj osobnosti
25.5.2021 Ing. Aleš Špidla
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 9 95 €
Workshop ONLINE - Zodpovedné verejné obstarávanie - príprava zákazky s environmentálnym aspektom – praktický workshop
Verejné obstarávanie
26.5.2021 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Stredne pokročilý 14 90 €
Seminár ONLINE - Zákon o štátnej službe - výber štátnych zamestnancov, vznik štátnozamestnaneckého pomeru, adaptačný proces, skončenie a zánik štátnozamestnaneckého pomeru
Personalistika
26.5.2021 JUDr. Ladislav Orviský
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 95 €
Seminár BRATISLAVA - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi
Medzinárodné vzťahy
27.5.2021 JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Začiatočník 15 95 €
Workshop ONLINE - "Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou a výnimkám zo zákona o VO"
Verejné obstarávanie
27.5.2021 JUDr. Beáta Hromadová
Stredne pokročilý 20 70 €
Seminár BRATISLAVA - Aplikácia správneho poriadku v rozhodovacích procesoch orgánov verejnej správy - 2 dni
Právo
1.6.2021
2.6.2021
Doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 150 €
Workshop BRATISLAVA - SEBAROZVOJ podľa Buráka alebo Ako sa úspešne reštartovať
HR Management
3.6.2021 Ing. Emil Burák, PhD.
Stredne pokročilý 9 95 €
Workshop BRATISLAVA - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop
Verejné obstarávanie
9.6.2021 JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 10 95 €
Seminár BRATISLAVA - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii
Administratíva
16.6.2021 Mgr. Lýdia Ďurišová
Začiatočník 16 95 €
Workshop BRATISLAVA - KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA – predchádzanie konfliktom pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy
HR Management
24.6.2021 Ing. Emil Burák, PhD.
Stredne pokročilý 6 95 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Workshop

ONLINE - PRINCE2® Foundation prostredníctvom webinára

19. apríla 2021 - 21. apríla 2021
 

Náš školiteľ je jediný v ČR a SR s certifikátom PRINCE2® Professional a zároveň pracoval v medzinárodnom tíme v oblasti výskumu projektového ...

Ing. Branislav Gablas PhD. Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Branislav Gablas PhD.
Počet voľných miest: 6 Cena: 590 €
Seminár

ONLINE - Manažérske vzdelávanie vedúcich pracovníkov v štátnej správe, vhodné aj pre firmy

20. apríla 2021
 

Získať prehľad v základných manažérskych činnostiach a zručnostiach.  Spoznať rôzne štýly vedenia a naučiť sa ich efektívne využívať podľa situácie a človeka. Naučiť sa ...

Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF) Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Počet voľných miest: 3 Cena: 90 €
VIP akcia

ONLINE - VIP akcia – Rozhodnutia ÚVO a ich vplyv na verejné obstarávanie

22. apríla 2021
 

Cieľom seminára je priniesť know-how účastníkom seminára z desiatok najnovších a najzaujímavejších rozhodnutí, metodík a usmernení ÚVO to najlepšie. Ak ste si mysleli, ...

JUDr. Martin Boržík, LL.M. Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Martin Boržík, LL.M.
Počet voľných miest: 14 Cena: 80 €
Workshop

ONLINE - Ako zvládať manažérsky stres v čase korony - tréning

22. apríla 2021
 

Cieľom webinára je zoznámiť vás s nástrojmi, pomocou ktorých dokážete sami pracovať so svojim stresom.Dolieha na vás lockdown, home office, neistota ...

RNDr. Alexander Birčák Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem RNDr. Alexander Birčák
Počet voľných miest: 8 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - Dodávatelia – Ako sa brániť vo VO - Podanie námietky a ďalšie spôsoby obrany

27. apríla 2021
 

Jedným z cieľov pravidiel vo verejnom obstarávaní,  v európskom meradle,  je podpora malého a stredného podnikania, podpora hospodárskej súťaže, vytvorenie predpokladov pre čo ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 12 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Ako spracovať návrh záverečného účtu za rok 2020?

28. apríla 2021
 

Seminár sa venuje téme, ktorá je aktuálna v týchto mesiacoch v územnej samospráve a reaguje na zostavenie návrhu záverečného účtu obce za rok ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 15 Cena: 80 €
Workshop

ONLINE - Dynamický nákupný systém

30. apríla 2021
 

Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) alebo ako vie verejný obstarávateľ efektívne reagovať na zabezpečenie svojich aktuálnych potrieb. Na školení ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 17 Cena: 80 €
Seminár

ONLINE - ŠIKANA A KYBERŠIKANA alebo ZODPOVEDNE NA INTERNETE

4. mája 2021
 

Cieľom seminára je ozrejmiť účastníkom problematiku šikany a kyberšikany na školách, spôsoboch prevencie a obrany voči tejto novodobej hrozbe. Na našom ...

Mgr. Alexandra Andrejkovičová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Alexandra Andrejkovičová
Počet voľných miest: 10 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane nových zmien – 2 dňové školenie

5. mája 2021 - 6. mája 2021
 

Chcete sa naučiť obstarávať a vyznať v spleti pravidiel a ustanovení zákona o verejnom obstarávaní... Aké sú špecifiká jednotlivých typov zákaziek a kedy ktorý postup ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Začiatočník JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 12 Cena: 145 €
Workshop

ONLINE - Ako nastaviť a vyhodnotiť kvalitatívne kritéria vo verejných zákazkách

11. mája 2021
 

  Cieľom je predstaviť možnosti využívania kvalitatívnych kritérií pri hodnotení ponúk a diskutovať o vhodnosti nastavenia kvalitatívnych kritérií.   Prihláška na stiahnutie TU.  V ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 20 Cena: 75 €
Seminár

ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii

11. mája 2021
 

E-maily píšeme denne. V rámci organizácie komunikujeme neformálne s kolegami, často ani nekontrolujeme napísaný text... Čo však, keď je potrebné ...

Úroveň: Začiatočník Mgr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 16 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - Verejné obstarávanie komplexne - VO pre stredne pokročilých

12. mája 2021
 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnou právnou úpravou zadávania zákaziek v SR pri uzatváraní rámcových zmlúv a  zriaďovaní dynamických nákupných systémov. Prihláška ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 9 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - "Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark"

13. mája 2021
 

Chcete: – lepšie spoznať svoje silné / slabé stránky? – zvýšiť svoj výkon a urobiť viac práce za kratší čas? – lepšie viesť ...

RNDr. Alexander Birčák Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem RNDr. Alexander Birčák
Počet voľných miest: 7 Cena: 95 €
Workshop

BRATISLAVA - Komunikácia v náročných situáciách pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy - tréning

18. mája 2021
 

Naučiť sa efektívne komunikačné stratégie v náročných situáciách v rozhovore a získať tipy ako zaobchádzať s konfliktom. Porozumieť vnútornej dynamike záťažových situácií a získať ...

Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF) Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Počet voľných miest: 11 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - „Koncepcia nákupu informačných technológií vo verejnej správe“

19. mája 2021
 

Hlavným cieľom školenia je predstaviť dokument „Koncepcia nákupu informačných technológii vo verejnej správe, a to vzhľadom na potrebu jednotne usmerniť orgány ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 6 Cena: 90 €
Seminár

BRATISLAVA - Kyberbezpečnostné aspekty digitalizácie ... aj tej nedávnej živelnej

25. mája 2021
 

Cieľom seminára je poznať súvislosti, ktoré v on-line svete ovplyvňujú bezpečnosť informácií. Prihláška na školenie na stiahnutie TU.Prihlasujte sa prosím ...

Ing. Aleš Špidla Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Aleš Špidla
Počet voľných miest: 9 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - Zodpovedné verejné obstarávanie - príprava zákazky s environmentálnym aspektom – praktický workshop

26. mája 2021
 

Aktuálne európske smernice a národná legislatívna úprava verejného obstarávania zdôrazňujú tri základné ciele – sociálna inklúzia, ochrana životného prostredia, inovácie. Ak ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 14 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Zákon o štátnej službe - výber štátnych zamestnancov, vznik štátnozamestnaneckého pomeru, adaptačný proces, skončenie a zánik štátnozamestnaneckého pomeru

26. mája 2021
 

Cieľom školenia je oboznámenie účastníkov seminára s aktuálnymi zmenami v štátnej službe, procesom výberu štátnych zamestnancov, podmienkami prijatia do štátnozamestnaneckého pomeru, vznikom, ...

JUDr. Ladislav Orviský Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Ladislav Orviský
Počet voľných miest: 20 Cena: 95 €
Seminár

BRATISLAVA - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi

27. mája 2021
 

objasniť protokolárne pravidlá Slovenskej republiky v kontexte protokolárnej  praxe  a  identifikovať tie skutočnosti, ktoré sú pre ňu špecifické a jedinečné, získať základné informácie, ...

JUDr. Peter Rusiňák, PhD. Úroveň: Začiatočník JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Počet voľných miest: 15 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - "Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou a výnimkám zo zákona o VO"

27. mája 2021
 

Súhrnné správy a povinnosť ich zverejňovania trápi nejedného verejného obstarávateľa. Predstavíme si podstatu inštitútu súhrnných správ, najmä vo vzťahu k ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 20 Cena: 70 €
Seminár

BRATISLAVA - Aplikácia správneho poriadku v rozhodovacích procesoch orgánov verejnej správy - 2 dni

1. júna 2021 - 2. júna 2021
 

Cieľom seminára je objasniť podstatu, predmet, princípy a základné procesnoprávne inštitúty uplatňujúce sa v procedurálnych postupoch, ktoré sú vo verejnej správne veľmi ...

Doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Počet voľných miest: 12 Cena: 150 €
Workshop

BRATISLAVA - SEBAROZVOJ podľa Buráka alebo Ako sa úspešne reštartovať

3. júna 2021
 

Zmyslom školenia – je nabudiť mozog, povzbudiť dušu, potešiť srdce a vyprovokovať hlavu k zamysleniu sa nad tým, aby sme žili dobrý ...

Ing. Emil Burák, PhD. Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Emil Burák, PhD.
Počet voľných miest: 9 Cena: 95 €
Workshop

BRATISLAVA - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop

9. júna 2021
 

Cieľom seminára je naučiť dodávateľov, uchádzačov ako správne podať ponuku na verejnú zákazku v ČR. PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE TU.Prihlasujte sa prosím včas!  ...

JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA
Počet voľných miest: 10 Cena: 95 €
Seminár

BRATISLAVA - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii

16. júna 2021
 

E-maily píšeme denne. V rámci organizácie komunikujeme neformálne s kolegami, často ani nekontrolujeme napísaný text... Čo však, keď je potrebné ...

Úroveň: Začiatočník Mgr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 16 Cena: 95 €
Workshop

BRATISLAVA - KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA – predchádzanie konfliktom pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy

24. júna 2021
 

Zlepšiť komunikáciu účastníka školenia v náročných extrémnych situáciách. Vyškoliť ho na príkladoch v niektorých komunikačných zručnostiach k lepšej prevencii a zdatnejšej kvalifikovanej argumentácii i profesionálnemu ...

Ing. Emil Burák, PhD. Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Emil Burák, PhD.
Počet voľných miest: 6 Cena: 95 €

Partneri

Viac