Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Seminár BRATISLAVA - „Zákon o VO a príklady vyhlásených súťaží – 2-dňové školenie“
Verejné obstarávanie
18.10.2023
19.10.2023
Mgr. Branislav Hudec
Začiatočník 6 155 €
Seminár KOŠICE - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska – 2 denné školenie
Verejné obstarávanie
25.10.2023
26.10.2023
Ing. Martin Papcún
Začiatočník 14 155 €
Workshop BRATISLAVA - Excelentný tréning na pamäť „NA KRÁTKO“, tzv. akčnú dennú pamäť
Rozvoj osobnosti
26.10.2023 René Műller
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 11 140 €
Workshop BRATISLAVA - Najefektívnejšie metódy akcelerácie mozgu + bonus – pamäť na čísla
Rozvoj osobnosti
30.11.2023 René Műller
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 140 €
Workshop ONLINE - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop
Verejné obstarávanie
25.10.2023 Mgr. Miroslav Knob
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 110 €
Seminár BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v PRAXI
Právo
5.10.2023 doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 19 105 €
Seminár BRATISLAVA - Praktické skúsenosti riadiaceho orgánu pri kontrole zákaziek
Verejné obstarávanie
4.10.2023 Mgr. Oskár Kuna
Mgr. Peter Mrázik, PhD.
Stredne pokročilý 16 100 €
Seminár ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi
Právo
25.10.2023 Ing. Rudolf Mozolík
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 100 €
Seminár ONLINE - Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu z PRAXE
Právo
24.10.2023 Mgr. Rastislav Duban
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Seminár ONLINE - "Finančná kontrola vykonávaná pri hospodárení s verejnými financiami"
Administratíva
10.10.2023 JUDr. Martin Pavluvčík, LL.M.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 18 100 €
Workshop ONLINE - Riadený výberový rozhovor aj v súlade so zákonom o štátnej službe
HR Management
14.11.2023 Bc. Mariana Němcová
Stredne pokročilý 13 100 €
Workshop BRATISLAVA - Krízová komunikácia a konflikty v mediácií - pre štátny i privátny sektor
HR Management
15.11.2023 Dr. Lucia Majková
Stredne pokročilý 13 100 €
Workshop BRATISLAVA - VYJEDNÁVANIE: Ako spolupracovať s nepriateľom
Rozvoj osobnosti
3.10.2023 RNDr. Alexander Birčák
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 8 100 €
Seminár ONLINE - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi
Medzinárodné vzťahy
4.10.2023 JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Začiatočník 7 100 €
Seminár BRATISLAVA - Správa registratúry v roku 2023 – aktuálna právna úprava a jej uplatnenie v praxi
Právo
12.10.2023 Mgr. Jana Bauerová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 19 100 €
Seminár BRATISLAVA - Verejné obstarávanie z pohľadu vládneho auditu
Verejné obstarávanie
17.10.2023 Ing. Dáša Lauková
JUDr. Zuzana Paľová
Stredne pokročilý 18 100 €
Workshop BRATISLAVA – MEDIÁLNY TRÉNING - ako sa zbaviť stresu z vystupovania pred médiami či na verejnosti a zrozumiteľne, ľudsky a bez trémy povedať verejnosti to, čo chceme, aby o nás zaznelo
Rozvoj osobnosti
10.10.2023 Doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 100 €
Seminár ONLINE - Najčastejšie pochybenia pri uplatňovaní zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) a praktické odporúčania
Právo
26.10.2023 Mgr. Vladimír Pirošík
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 100 €
Workshop BRATISLAVA - „Nový prístup k rozvoju manažérov / zamestnancov.“ alebo Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark
Rozvoj manažérov
22.11.2023 RNDr. Alexander Birčák
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 100 €
Seminár ONLINE - Aktuálne zmeny v Zákonníku práce, návod ako ich aplikovať v praxi a rozbor najdôležitejších súdnych rozhodnutí
Personalistika
21.11.2023 JUDr. Ladislav Orviský
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 100 €
Seminár ONLINE - INFOZÁKON: aktuálne novely a riešenia najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy
Právo
7.12.2023 Mgr. Vladimír Pirošík
Stredne pokročilý 16 100 €
Workshop ONLINE - Hodnotiaci pohovor pre štátnu, verejnú správu, vhodné aj pre firmy
HR Management
23.11.2023 Bc. Mariana Němcová
Stredne pokročilý 14 95 €
Seminár ONLINE - „Zmeny zmluvy – dodatky“
Verejné obstarávanie
2.11.2023 Mgr. Branislav Hudec
Stredne pokročilý 18 95 €
Workshop ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii
Administratíva
5.10.2023 PaedDr. Lýdia Ďurišová
Začiatočník 7 95 €
Workshop ONLINE - Praktické príklady v NOVEJ elektronickej platforme
Verejné obstarávanie
10.10.2023 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 15 95 €
Seminár ONLINE - Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie
Verejné obstarávanie
18.10.2023 Mgr. Ján Kapec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 24 95 €
Seminár ONLINE - Cookies a ochrana osobných údajov v digitálnom priestore – využitie a právny rámec
Elektronizácia
7.11.2023 JUDr. Matej Čakajda, LL.M.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 95 €
Seminár ONLINE - Právne minimum pre starostov a poslancov - HORÚCA NOVINKA
Právo
9.11.2023 Mgr. Vladimír Pirošík
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 95 €
Workshop ONLINE - Ako nazerať a posudzovať delenie/nedelenie zákaziek
Verejné obstarávanie
8.11.2023 Mgr. Ivan Pudiš
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 95 €
Seminár ONLINE - Aplikácia zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.
Administratíva
17.10.2023 JUDr. Tomáš Buzinger
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 95 €
Workshop ONLINE - Manažment hnevu – ako zvládať hnev v práci
Rozvoj osobnosti
24.10.2023 RNDr. Alexander Birčák
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 95 €
Seminár BRATISLAVA - Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie
Verejné obstarávanie
14.11.2023 Mgr. Ján Kapec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 23 95 €
Seminár ONLINE - Dodávatelia - čo musí ponuka obsahovať, ako preukázať podmienky účasti, na čo si dať pozor pri predkladaní ponuky, vrátane aktuálnych zmien
Verejné obstarávanie
19.10.2023 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 17 90 €
Workshop ONLINE - Správnosť zverejňovania zmlúv v CRZ
Administratíva
8.11.2023 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 19 90 €
Seminár ONLINE - Slovenčina pre pokročilých alebo Ako písať lepšie – pre verejnú správu aj súkromný sektor
Administratíva
23.11.2023 PaedDr. Lýdia Ďurišová
Stredne pokročilý 16 90 €
Workshop ONLINE - PRIAME ROKOVACIE KONANIE a kedy ho použiť
Verejné obstarávanie
5.10.2023 Ing. Martin Papcún
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 19 60 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Seminár

BRATISLAVA - „Zákon o VO a príklady vyhlásených súťaží – 2-dňové školenie“

18. októbra 2023 - 19. októbra 2023
 

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o základných inštitútoch verejného obstarávania (podmienky účasti, opis predmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Začiatočník Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 6 Cena: 155 €
Seminár

KOŠICE - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska – 2 denné školenie

25. októbra 2023 - 26. októbra 2023
 

  Komplexný prehľad zákona o verejnom obstarávaní so zameraním na praktickú prípravu zákazky.   Prihláška na školenie na stiahnutie TU.Prihlasujte sa prosím včas!  ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 14 Cena: 155 €
Workshop

BRATISLAVA - Excelentný tréning na pamäť „NA KRÁTKO“, tzv. akčnú dennú pamäť

26. októbra 2023
 

Princípy a metódy, ako mimoriadne rýchle získať alebo obnoviť a výrazne zlepšiť - excelentnú pamäť - rozvinúť mentálnu kondíciu svojho mozgu na ...

René Műller Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem René Műller
Počet voľných miest: 11 Cena: 140 €
Workshop

BRATISLAVA - Najefektívnejšie metódy akcelerácie mozgu + bonus – pamäť na čísla

30. novembra 2023
 

Fascinujúci tréning určený na akceleráciu mozgu a pamäť na čísla. Preberiete aj zmyslové vnemy.   Prihláška na školenie na stiahnutie TU.   Prihlasujte sa ...

René Műller Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem René Műller
Počet voľných miest: 16 Cena: 140 €
Workshop

ONLINE - Dodávatelia - Ako pripraviť ponuku na verejnú zákazku v ČR – praktický workshop

25. októbra 2023
 

Praktický workshop vás pripraví na podanie ponuky v Českej republike. Ukážeme si cez aké portály sa podávajú ponuky a aké sú nástrahy ...

Mgr. Miroslav Knob Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Miroslav Knob
Počet voľných miest: 20 Cena: 110 €
Seminár

BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v PRAXI

5. októbra 2023
 

Seminár bude zameraný  na obidve fázy odvolacieho konania, na povinnosti prvostupňového správneho organu ako i druhostupňového správneho organu v rámci ...

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Počet voľných miest: 19 Cena: 105 €
Seminár

BRATISLAVA - Praktické skúsenosti riadiaceho orgánu pri kontrole zákaziek

4. októbra 2023
 

Oboznámiť účastníkov seminára s rozhodovacou praxou kontrolných orgánov pri zákazkách zadávaných v rámci projektov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj poukázať ...

Mgr. Oskár Kuna Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Oskár Kuna
Mgr. Peter Mrázik, PhD.   Mgr. Peter Mrázik, PhD.
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi

25. októbra 2023
 

Oboznámiť účastníkov seminára s úplným znením novely zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len ...

Ing. Rudolf Mozolík Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Rudolf Mozolík
Počet voľných miest: 12 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu z PRAXE

24. októbra 2023
 

Cieľom seminára je účastníkov oboznámiť s nakladaním majetku štátu, ktorú vykonávajú správcovia majetku štátu. Taktiež poskytnúť novinky, aktuálne informácie, praktické príklady, ...

Mgr. Rastislav Duban Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Rastislav Duban
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - "Finančná kontrola vykonávaná pri hospodárení s verejnými financiami"

10. októbra 2023
 

Finančná kontrola je základný nástroj orgánov verejnej správy na získanie uistenia o tom, že poskytované verejné financie spĺňajú všetky podmienky ...

Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Martin Pavluvčík, LL.M.
Počet voľných miest: 18 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Riadený výberový rozhovor aj v súlade so zákonom o štátnej službe

14. novembra 2023
 

Získať prehľad o celom procese výberu a jeho fázach. Zorientovať sa v postupe analýzy pracovného miesta a potrebných kompetencií na dané pracovné miesto a pretavenia ...

Bc. Mariana Němcová Úroveň: Stredne pokročilý Bc. Mariana Němcová
Počet voľných miest: 13 Cena: 100 €
Workshop

BRATISLAVA - Krízová komunikácia a konflikty v mediácií - pre štátny i privátny sektor

15. novembra 2023
 

Zlepšiť komunikáciu účastníka školenia v náročných extrémnych situáciách. Vyškoliť ho na príkladoch v niektorých komunikačných zručnostiach k lepšej prevencii a zdatnejšej kvalifikovanej argumentácii i profesionálnemu ...

Dr. Lucia Majková Úroveň: Stredne pokročilý Dr. Lucia Majková
Počet voľných miest: 13 Cena: 100 €
Workshop

BRATISLAVA - VYJEDNÁVANIE: Ako spolupracovať s nepriateľom

3. októbra 2023
 

Cieľom školenia je ukázať vám, ako krok po kroku vyjednávať s nepriateľom a dohodnúť sa s ním na vzájomne výhodnej spolupráci, alebo aspoň ...

RNDr. Alexander Birčák Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem RNDr. Alexander Birčák
Počet voľných miest: 8 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi

4. októbra 2023
 

objasniť protokolárne pravidlá Slovenskej republiky v kontexte protokolárnej  praxe  a  identifikovať tie skutočnosti, ktoré sú pre ňu špecifické a jedinečné, získať základné informácie, ...

JUDr. Peter Rusiňák, PhD. Úroveň: Začiatočník JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Počet voľných miest: 7 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - Správa registratúry v roku 2023 – aktuálna právna úprava a jej uplatnenie v praxi

12. októbra 2023
 

Na seminári sa oboznámite s platnými právnymi predpismi upravujúcimi správu registratúry tak, aby ste mohli bez ťažkostí plniť všetky povinnosti pôvodcu registratúry. ...

Mgr. Jana Bauerová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Jana Bauerová, PhD.
Počet voľných miest: 19 Cena: 100 €
Seminár

BRATISLAVA - Verejné obstarávanie z pohľadu vládneho auditu

17. októbra 2023
 

Oboznámiť účastníkov semináru s pohľadom vládneho auditu na procesy a postupy v oblasti verejného obstarávania, najmä pri zákazkách zadávaných v rámci projektov spolufinancovaných z Európskych ...

Ing. Dáša Lauková Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Dáša Lauková
JUDr. Zuzana Paľová   JUDr. Zuzana Paľová
Počet voľných miest: 18 Cena: 100 €
Workshop

BRATISLAVA – MEDIÁLNY TRÉNING - ako sa zbaviť stresu z vystupovania pred médiami či na verejnosti a zrozumiteľne, ľudsky a bez trémy povedať verejnosti to, čo chceme, aby o nás zaznelo

10. októbra 2023
 

Cieľom školenia je pracovať na reputácii našej značky (firemnej či osobnej) a nepoškodiť ju našimi vyjadreniami či vystupovaním.   Prihláška na ...

Doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.
Počet voľných miest: 12 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Najčastejšie pochybenia pri uplatňovaní zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) a praktické odporúčania

26. októbra 2023
 

Cieľom kurzu je poskytnutie informácií o najdôležitejších povinnostiach a najvýznamnejších zmenách, ktoré GDPR prináša a poukázanie na najčastejšie pochybenia pri ...

Mgr. Vladimír Pirošík Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Vladimír Pirošík
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Workshop

BRATISLAVA - „Nový prístup k rozvoju manažérov / zamestnancov.“ alebo Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark

22. novembra 2023
 

Chcete: – lepšie spoznať svoje silné / slabé stránky? – zvýšiť svoj výkon a urobiť viac práce za kratší čas? – lepšie viesť ...

RNDr. Alexander Birčák Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem RNDr. Alexander Birčák
Počet voľných miest: 12 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - Aktuálne zmeny v Zákonníku práce, návod ako ich aplikovať v praxi a rozbor najdôležitejších súdnych rozhodnutí

21. novembra 2023
 

Pracovné právo je v súčasnom období veľmi dynamickým právnym odvetvím. Legislatíva je nútená reagovať na situácie, ktoré v minulosti nikto nepredpokladal a ...

JUDr. Ladislav Orviský Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Ladislav Orviský
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €
Seminár

ONLINE - INFOZÁKON: aktuálne novely a riešenia najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy

7. decembra 2023
 

Cieľom je:  Oboznámiť sa so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Infozákon) v aktuálnom znení troch noviel z roku 2022, ...

Mgr. Vladimír Pirošík Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Vladimír Pirošík
Počet voľných miest: 16 Cena: 100 €
Workshop

ONLINE - Hodnotiaci pohovor pre štátnu, verejnú správu, vhodné aj pre firmy

23. novembra 2023
 

Osvojíte si zručnosti potrebné na úspešné a efektívne zvládnutie hodnotiaceho rozhovoru, ako hodnotiť výkon, potenciál zamestnanca/podriadeného, naučíte sa využiť hodnotiaci ...

Bc. Mariana Němcová Úroveň: Stredne pokročilý Bc. Mariana Němcová
Počet voľných miest: 14 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - „Zmeny zmluvy – dodatky“

2. novembra 2023
 

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom prehľad o zmenách zmluvy a dodatkoch pri VO.  Prihláška na školenie na stiahnutie TU.Prihlasujte sa prosím ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 18 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii

5. októbra 2023
 

E-maily píšeme denne. V rámci organizácie komunikujeme neformálne s kolegami, často ani nekontrolujeme napísaný text... Čo však, keď je potrebné ...

Úroveň: Začiatočník PaedDr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 7 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - Praktické príklady v NOVEJ elektronickej platforme

10. októbra 2023
 

V mesiaci júl 2023 došlo k migrácii Elektronickej platformy do systému Úradu vlády SR. Tento krok so sebou priniesol zmeny ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 15 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie

18. októbra 2023
 

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad najdiskutovanejších a najčastejších problémov zmlúv a zmluvných vzťahov vo verejnom obstarávaní, ako aj ...

Mgr. Ján Kapec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Ján Kapec
Počet voľných miest: 24 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - Cookies a ochrana osobných údajov v digitálnom priestore – využitie a právny rámec

7. novembra 2023
 

Seminár je zameraný na problematiku ukladania a získavania prístupu k cookies. Cieľom je priblížiť účastníkom problematiku cookies vo všeobecnosti, ozrejmiť ...

JUDr. Matej Čakajda, LL.M. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Matej Čakajda, LL.M.
Počet voľných miest: 14 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - Právne minimum pre starostov a poslancov - HORÚCA NOVINKA

9. novembra 2023
 

Vážení poslanci a starostovia - pripravte sa na svoje funkcie s NAMI. Získate všetko čo vo svojich funkciách potrebujete vedieť. Prihláška ...

Mgr. Vladimír Pirošík Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Vladimír Pirošík
Počet voľných miest: 14 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - Ako nazerať a posudzovať delenie/nedelenie zákaziek

8. novembra 2023
 

Cieľom školenia je priblížiť účastníkom problematiku funkčných celkov pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác, aby sa vyhli nedovolenému rozdeleniu ...

Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Ivan Pudiš
Počet voľných miest: 14 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - Aplikácia zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

17. októbra 2023
 

Cieľom je oboznámenie účastníkov školenia s hmotnoprávnymi ustanoveniami zákona, s aplikáciou jednotlivých ustanovení v praxi spolu s judikatúrou Ústavného súdu ...

JUDr. Tomáš Buzinger Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Tomáš Buzinger
Počet voľných miest: 16 Cena: 95 €
Workshop

ONLINE - Manažment hnevu – ako zvládať hnev v práci

24. októbra 2023
 

Pozorujete na sebe, že sa v poslednej dobe v práci veľa hneváte? Máte krátku zápalnú šnúru - ľahšie sa necháte v práci vytočiť? Ľudia vo ...

RNDr. Alexander Birčák Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem RNDr. Alexander Birčák
Počet voľných miest: 15 Cena: 95 €
Seminár

BRATISLAVA - Zmluvy vo verejnom obstarávaní doplnené o výhrady, indexácie, cenové valorizácie

14. novembra 2023
 

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad najdiskutovanejších a najčastejších problémov zmlúv a zmluvných vzťahov vo verejnom obstarávaní, ako aj ...

Mgr. Ján Kapec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Ján Kapec
Počet voľných miest: 23 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - Dodávatelia - čo musí ponuka obsahovať, ako preukázať podmienky účasti, na čo si dať pozor pri predkladaní ponuky, vrátane aktuálnych zmien

19. októbra 2023
 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právnou úpravou zadávania zákaziek v SR. Súčasťou seminára budú aj praktické príklady z praxe -  ukážka najčastejšie využívaných ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 17 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Správnosť zverejňovania zmlúv v CRZ

8. novembra 2023
 

Pre záujemcov je pripravená téma webinára, ktorá sa bližšie venuje správnosti a zákonnosti zverejňovania zmlúv v Centrálnom registri zmlúv v roku 2023 aj ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 19 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Slovenčina pre pokročilých alebo Ako písať lepšie – pre verejnú správu aj súkromný sektor

23. novembra 2023
 

Cieľom školenia je získať ucelený pohľad na administratívny text v rámci úradnej korešpondencie. Na školení sa zameriate nielen na rôzne ...

Úroveň: Stredne pokročilý PaedDr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 16 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - PRIAME ROKOVACIE KONANIE a kedy ho použiť

5. októbra 2023
 

Cieľom seminára je priblížiť podmienky a proces realizácie priameho rokovacieho konania (PRK).   Prihláška na stiahnutie TU.  V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 19 Cena: 60 €

Partneri

Viac