Všetky články

Verejné obstarávanie - čo prináša prax

Viac ako štyridsať percent opýtaných si podľa prieskumu myslí, že zákon účinný poldruha roka nijako nezvýšil transparentnosť verejného obstarávania. (Prieskum pripravilo v septembri Centrum spoločenských a psychologických vied SAV a spoločnosť OTIDEA v spolupráci so spoločnosťou Anasoft APR.)

 

Tieto a ďalšie výsledky prieskumu boli dnes jedným zo základov diskusie na konferenčnom fóre nazvanom 50 odtieňov verejného obstarávania alebo Čo priniesla prax, ktoré v Bratislave zorganizovala vzdelávacia spoločnosť OTIDEA. V troch paneloch na ňom diskutovali zástupcovia zákonodarcov, verejných obstarávateľov a obstarávateľov, dodávateľov i stavovských organizácií.

 

Podpredsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Danka Bekeová v úvodnom príhovore zdôraznila, že tento úrad sa bude snažiť o čo najvýraznejšiu profesionalizáciu oblasti verejného obstarávania. Zvýraznila tiež potrebu ďalej zjednodušiť administratívne povinnosti sprevádzajúce tento proces. Tým smerom by sa mala uberať novelizácia zákona, ktorú bude úrad pripravovať.

 

V prvom paneli zameranom na aktuálne otázky zákona o verejnom obstarávaní, kontrolnej praxi ÚVO a na novinky v zákone priblížil Peter Antal, poslanec NR SR a primátor Žiaru nad Hronom nedávnu malú novelu zákona, ktorú iniciovali poslanci parlamentu. Označil zákon za jeden z najkomplikovanejších, aký na Slovensku platí. Preto vznikla malá novela, ktorá má proces verejného obstarávania zjednodušiť a zrýchliť. Napríklad zvyšuje limit na obstarávanie potravín pre školské jedálne, domovy dôchodcov, sociálnych služieb, či ruší povinné elektronické trhovisko.

V tomto paneli sa debatovalo aj o princípoch verejného obstarávania, priveľkej administratívnej záťaži a morálke, ktorá v tomto procese hrá významnú úlohu. Odzneli názory, že už proces verejného obstarávanie zvyšuje ceny a predlžuje čas nákupu. Martin Garaj, vedúci obchodu a strategického rozvoja Dopravného podniku Bratislava pripomenul, že princíp hospodárnosti začína trochu unikať v množstve administratívnych povinností. Martin Lamanec, vedúci oddelenia analýz a prípravy podkladov, odbor podpory implementácie fondov EÚ z ÚVO upozornil, že podľa poznatkov úradu sa v roku 2017 robia tie isté porušenia postupov, ako v roku 2010.

 

V druhom paneli sa diskutujúci zamerali na elektronizáciu verejného obstarávania. „Elektronizovať ho znamená ušetriť si prácu a minimalizovať chyby,“ povedala k tejto téme Dáša Paláková, riaditeľka odboru verejného obstarávania z ministerstva vnútra. Termín povinnej elektronizácie (18. október budúceho roku) videli viacerí diskutujúci ako motivujúci cieľ. Michal Ohrablo,Senior Project Manager spoločnosti Anasoft APR. upozornil, že elektronizácia prináša nové nástroje, ktoré - keď sa správne aplikujú - prinesú, racionálne a čo najvýhodnejšie obstarávanie. Len sú nové a treba ich postupne dolaďovať.

 

Tretí panel bol zameraný na praktické otázky verejného obstarávania. Diskutujúci venovali pozornosť faktu, že obstarávatelia stále preferujú kritérium najlacnejšej ponuky. Pritom nový zákon hovorí, že v prvom rade treba hodnotiť pomer cena – kvalita. Adriana Khandlová, vedúca útvaru obstarávania Slovenského plynárenského priemysluupozornila, že kritéria sa menia vo vlnách. Cena bola istý čas jasnou prioritou pri posudzovaní postupu obstarávateľa a ak sa to kritérium správne využíva, netreba ho zatracovať.Peter Hodál,senior advokát medzinárodnej právnej kancelárie White & Case upozornil, že v západnej Európe sa používa predovšetkým ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.


Tlačová správa bola zverejnená dňa 26.10.2017.

Napísali o nás:
Úrad pre verejné obstarávanie: "50 odtieňov verejného obstarávania" - alebo Čo priniesla PRAX, čítajte TU

Pravda.sk: Zákon o verejnom obstarávaní má obmedzený vplyv na transparentnosť a korupciu, čítajte TU

Partneri

Viac