Mgr. Michal Belohorec

Mgr. Michal Belohorec

Aktuálne pôsobí v súkromnej spoločnosti. Pôsobil v štátnej správe a územnej samospráve zo zameraním na financie, hospodárenie a kontrolnú činnosť. Dnes podniká v oblasti Informačných technológií ako autor analytických návrhov riešení. Venuje sa aj elektronizácií verejnej správy. Je analytikom hlavne v oblasti zavádzania eGovernementu do samospráv. eGovernment školí od začiatku roka 2014. Dnes je autorizovaným školiteľom NASES pre Ústredný portál verejnej správy. Ďalej školí eGovernment na Slovensku, elektronické schránky a elektronické služby samospráv. Navrhuje aplikovanie elektronických služieb, elektronickej komunikácie a IT nástrojov najmä na úradoch územnej samosprávy a nimi zriadených organizácií.  

Partneri

Viac