Bc. Miroslav Nagy dipl.z.z

Po absolvovaní odboru urgentnej zdravotnej starostlivosti na univerzite v Prešove sa podieľal pri na tvorbe štátneho vzdelávacieho programu v študijnom odbore zdravotnícky záchranár. Postupne sa vypracoval na profesionálneho inštruktora kurzov prvej pomoci, stal sa zdravotníckym inštruktorom Slovenského Červeného Kríža s kvalifikačným stupňom číslo 1. Neskôr získal osvedčenie inštruktora civilnej ochrany. Svoje získané vedomosti uplatňoval ako hlavný tréner vo Falck Academy, s.r.o., neskôr ako hlavný tréner Záchrannej služby Košice. Počas svojej praxe získal viaceré vyznamenania. Ako čerstvý vojak sa zúčastnil vojenskej misie počas operácie Púštna búrka v Perzskom zálive. Je hrdý na cenu Zlatý záchranársky kríž (2012) za kreatívny prínos k vzdelávaniu a osvete v záchranárstve.

 • Špecializácia lektora

  Vyznamenania

  2013   Zlatý záchranársky kríž za rok 2012, CENA RESCUE reportu za kreatívny prínos k vzdelávaniu a osvete v záchranárstve.

  2004  Ocenenie prezidenta U.S.Steel Košice za humánny čin záchrany ľudských životov.

  2002  Ďakovný list ministra obrany SR za osobitný prínos pri obnove mieru.

  1996  Čestný pamätný odznak ministra obrany Českej republiky

  1991  Pamätný list ministra obrany ČSFR

  1991  Bitevný rád ministra obrany , letectva a generálneho inšpektora kráľovstva Saudskej Arabie.

  1991  Medaila za oslobodenie Kuvajtu udelená Kráľom kráľovstva Saudskej Arabie .

 • Profesné skúsenosti

  2022  AGEL Merea, a.s.,      Stromová 54, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01

             pozícia: Hlavný inštruktor, Manažér Edukačného a tréningového centra . Trvá.

  2020  Záchranná služba Košice , Rastislavová 43, Košice 04001

            pozícia: Manažer kurzov prvej pomoci.

  2019  Falck Healthcare a.s. Business Center ARUBA , Galvaniho 7/D,821 04  Bratislava

            pozícia: Hlavný tréner,

  2008  Falck  Academy s.r.o.,

            pozícia: Hlavný tréner,

  2008  Ministerstvo zdravotníctva SR , Bratislava

  pozícia: člen pracovnej skupiny pri pre tvorbu štátneho vzdelávacieho programu v študijnom odbore zdravotnícky záchranár

  2006  Záchranná zdravotná služba , Košice

  pozícia: vedúci  Vzdelávacieho a výcvikového strediska.

  2005  SZŠ Kukučínova 40 , Košice

  pozícia:  externý učiteľ v predmetoch záchranná služba a cvičenia v záchrannej službe. Trvá.

  2004  štatút vojnového veterána vydaný Ministerstvom obrany SR číslo 19 vo vojenskej hodnosti rotmajster

  2004  Stavebné bytové družstvo SBD IV  , Košice

  pozícia: člen predstavenstva v Košiciach . Trvá.

  2003  registrovaný člen Slovenskej komory stredných zdravotníckych pracovníkov

  1993  Záchranná zdravotná služba  , Košice

   pozícia: zdravotnícky záchranár, RZP a RLP .

  1990   vojenská misia v Perzskom zálive , príslušník  Špeciálnej Československej protichemickej jednotky v operácii Púštna búrka

Zoznam školení lektora Bc. Miroslav Nagy dipl.z.z

 • viac
  BRATISLAVA - Zážitkový kurz prvej pomoci s osvedčením 10.10.2024
  Cena 108 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac