Ing. Rudolf Mozolík

Ing. Rudolf Mozolík

Pracuje ako  riaditeľ  odboru  petícií, sťažností a ostatných podaní  sekcie  kontroly na Úrade vlády SR. V oblasti prešetrovania sťažností a petícií pracuje už  23  rokov,  pričom v tejto oblasti začal  pracovať od  roku 2000 v rezorte obrany a od  roku 2009 na  Úrade  vlády  SR.

Zoznam školení lektora Ing. Rudolf Mozolík

  • viac
    ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi 7.8.2024
    Cena 120 € (vrátane DPH)
  • viac
    ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi 9.10.2024
    Cena 120 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac