Ing. Rudolf Mozolík

Ing. Rudolf Mozolík

Pracuje ako  riaditeľ  odboru  petícií, sťažností a ostatných podaní  sekcie  kontroly na Úrade vlády SR. V oblasti prešetrovania sťažností a petícií pracuje už  23  rokov,  pričom v tejto oblasti začal  pracovať od  roku 2000 v rezorte obrany a od  roku 2009 na  Úrade  vlády  SR.

Zoznam školení lektora Ing. Rudolf Mozolík

  • viac
    BRATISLAVA - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi 20.4.2023
    Cena 120 € (vrátane DPH)
  • viac
    BRATISLAVA - Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 18.5.2023
    Cena 114 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac