Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Workshop ONLINE - Základná finančná kontrola – na čo si dať pozor?
Administratíva
20.10.2022 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 90 €
Seminár ONLINE - Administratívna finančná kontrola pri poskytovaní dotácií, štipendií, grantov a transferov
Administratíva
15.11.2022 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 90 €
Workshop ONLINE - Zverejňovanie zmlúv a dohôd v CRZ – kontrolné zistenia z praxe lektora
Administratíva
22.11.2022 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 19 90 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Workshop

ONLINE - Základná finančná kontrola – na čo si dať pozor?

20. októbra 2022
 

Seminár sa venuje novelizovanému zákonu č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 15 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Administratívna finančná kontrola pri poskytovaní dotácií, štipendií, grantov a transferov

15. novembra 2022
 

  Seminár sa venuje výkonu administratívnej finančnej kontroly v roku 2022 z pohľadu poskytovateľov dotácií, grantov a transferov z verejných prostriedkov v čase vyúčtovania týchto prostriedkov. ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 16 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Zverejňovanie zmlúv a dohôd v CRZ – kontrolné zistenia z praxe lektora

22. novembra 2022
 

Cieľom seminára je priblížiť účastníkom správne a zákonné zverejňovanie povinných údajov  v Centrálnom registri zmlúv v subjektoch verejnej správy a samosprávy v nadväznosti ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 19 Cena: 90 €

Partneri

Viac