René Műller

René Műller

Tréner so skoro 30 ročnou praxou tréningu pamäte a kreatívneho myslenia. Využíva a kombinuje metódy starej Číny, Indie, súčasné metódy aj vlastné.

René Müller patrí k najlepším trénerom pamäte v Českej republike. Je certifikovaným trénerom III. (najvyššieho) stupňa a členom Českej spoločnosti pre trénovanie a jogging pamäte (ČSTPMJ), akreditovanej u MPSV. Má viac než 27 ročnú skúsenosť v obore rozvoja mozgu a mentálnych zručností. V roku 2002 sa začal venovať trénovaniu pamäte rôznych cieľových skupín vo veku od 6 do 75 rokov.

 • Špecializácia lektora

  20 rokov kombinácie metód starej Číny, Indie, antiky až po súčasné metódy, vrátane vlastných ho viedlo postupne k vytvoreniu vlastného uceleného systému S.T.A.R.T. Vybudoval systém, ktorý je zvláštny pamäťou, vysoko presahuje bežné možnosti klasickej pamäti. Stačí mentálne prepnúť a môžeme si pamätať násobky informácií, učiva oproti bežnej pamäti a to rýchlo a veľmi dlhodobo. Systém bol vyskúšaný priebežne na stovkách účastníkov kurzov a seminárov.

  Lektor vedie individuálne, rodinné, firemné i otvorené tréningy pre širokú verejnosť. Dlhodobe vedie tiež klub pre ľudí s roztrúsenou sklerózou. Zameriava sa na pamäť krátkodobú ako aj dlhodobú, čísla, cudzie slovíčka, na metódy, ktoré vychádzajú z vedeckých poznatkov a mimoriadne rozvíjajú nielen pamäť, ale mozog ako celok. Pravidelný tréning týchto metód – 10 minút denne, vedie k naštartovaniu mozgu na celý deň a k mentálnej kondícii po celý život. Účastníkom ponúka spôsoby, ktoré vedú k maximálnemu rozvoju schopností štrukturálneho myslenia, vizualizácie, predstavivosti, asociácie a fantázie a sú motorom kreativity a pamäte a na nich nadväzujúcej techniky a ich kombinácií pre osobný aj  profesijný život.

 • Profesné skúsenosti

  Dlhoročné pracovné skúsenosti tréningu spoločností ako:

  IBM, Siemens, Bosch, Kika, Hartmannn Rico, Mittal, banky, Ministerstvá a ďalšie štátne inštitúcie

Zoznam školení lektora René Műller

 • viac
  BRATISLAVA - Najefektívnejšie metódy akcelerácie mozgu + bonus – pamäť na čísla 20.6.2024
  Cena 168 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť 5.6.2024
  Cena 168 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť 25.7.2024
  Cena 168 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Excelentný tréning na DLHODOBÚ pamäť 10.9.2024
  Cena 168 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac