JUDr. Tomáš Buzinger

JUDr. Tomáš Buzinger

V súčasnosti pôsobí ako hlavný štátny radca na Právnom odbore Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde sa dlhodobo špecializuje na právne zastupovanie v súdnych konaniach o náhradu škody zo zodpovednosti za výkon verejnej moci.

  • Špecializácia lektora

    Špecializuje na právne zastupovanie v súdnych konaniach o náhradu škody zo zodpovednosti za výkon verejnej moci. Venuje sa tiež publikačnej činnosti v odborných časopisoch Justičná revue a Právo a manažment v zdravotníctve.

  • Profesné skúsenosti

    Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - hlavný štátny radca právneho odboru                            

    V minulosti pôsobil na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na právnom odbore.

Partneri

Viac