JUDr. Tomáš Buzinger

JUDr. Tomáš Buzinger

V súčasnosti pôsobí ako hlavný štátny radca na Právnom odbore Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde sa dlhodobo špecializuje na právne zastupovanie v súdnych konaniach o náhradu škody zo zodpovednosti za výkon verejnej moci.

 • Špecializácia lektora

  Špecializuje na právne zastupovanie v súdnych konaniach o náhradu škody zo zodpovednosti za výkon verejnej moci. Venuje sa tiež publikačnej činnosti v odborných časopisoch Justičná revue a Právo a manažment v zdravotníctve.

 • Profesné skúsenosti

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - hlavný štátny radca právneho odboru                            

  V minulosti pôsobil na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na právnom odbore.

Zoznam školení lektora JUDr. Tomáš Buzinger

 • viac
  ONLINE - "Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci s osobitným zameraním na samosprávu" s navrhnutou novelou zákona od 1.7.2023 21.9.2023
  Cena 120 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac