Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Seminár BRATISLAVA - Vybrané témy rozhodovacej praxe v oblasti verejného obstarávania
Verejné obstarávanie
26.4.2023 Mgr. Oskár Kuna
Mgr. Peter Mrázik, PhD.
Stredne pokročilý 20 100 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Seminár

BRATISLAVA - Vybrané témy rozhodovacej praxe v oblasti verejného obstarávania

26. apríla 2023
 

Oboznámiť účastníkov seminára s rozhodovacou praxou kontrolných orgánov pri zákazkách zadávaných v rámci projektov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj poukázať ...

Mgr. Oskár Kuna Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Oskár Kuna
Mgr. Peter Mrázik, PhD.   Mgr. Peter Mrázik, PhD.
Počet voľných miest: 20 Cena: 100 €

Partneri

Viac