Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.

Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.

Pôsobí ako kontrolór a hlavný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Lektor je často prizvanou osobou k výkonom kontrolných aktivít vo verejnej správe. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve, publikácie k finančnej kontrole a k zverejňovaniu povinných údajov. Lektor je autorom komentára k zákonu o finančnej kontrole a audite. Rovnako spísal oceňovanú publikáciu o interných smerniciach vo verejnej správe. Vydal niekoľko kníh z praxe a v praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Toho času lektor dokončuje dizertáciu v oblasti finančnej kontroly na vysokej škole v Poľskej republike (DSc., doktor vied). Dr. Jozef Sýkora prednáša v programe akreditovaného vzdelávania pre kontrolórov a je garantom viacerých modulov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
.

Zoznam školení lektora Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc.

 • viac
  ONLINE - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v II. polroku 2024 – bez čítania zákona a z kontrolnej praxe 8.8.2024
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v II. polroku 2024 25.7.2024
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu v II. polroku 2024 19.9.2024
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Zverejňovanie zmlúv v CRZ - PRAKTICKY a bez čítania zákona 3.10.2024
  Cena 108 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac