Ing. Dáša Lauková

Ing. Dáša Lauková

je generálnou riaditeľkou sekcie verejného obstarávania na Ministerstve financií SR.  V rokoch 2013 až 2022 zastávala na Ministerstve financií SR  funkciu riaditeľky odboru pre centrálne verejné obstarávanie, kde okrem iného zabezpečovala centrálne verejné obstarávanie licencií pre SR a podpory k nim a centrálne  IT projekty. Poskytuje metodickú činnosť a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a venuje sa aj lektorskej činnosti.

Má  20 ročné skúsenosti s verejným obstarávaním s využitím všetkých postupov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, používaním MEAT kritérií. Odbornú spôsobilosť pre verejné obstarávanie získala v r. 2004. V minulosti realizovala centrálny nákup motorovej nafty, olejov a mazív pre Železničnú spoločnosť, a.s., neskôr zastávala riadiacu pozíciu v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., kde centralizovala nákup služieb, vrátane číselníkov v SAP, podieľala sa na nastavení elektronizácie procesu evidovania a schvaľovania faktúr a  elektronizácii požiadaviek služieb a tovarov.

Zoznam školení lektora Ing. Dáša Lauková

  • viac
    ONLINE - Verejné obstarávanie z pohľadu vládneho auditu 21.5.2024
    Cena 120 € (vrátane DPH)
  • viac
    BRATISLAVA - Dynamický nákupný systém verzus rámcová dohoda s opätovným otváraním 18.6.2024
    Cena 120 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac