Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Seminár BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v PRAXI
Právo
25.9.2024 doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 105 €
Seminár ONLINE - Aplikácia zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v praxi v znení neskorších predpisov
Právo
17.10.2024 doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 105 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Seminár

BRATISLAVA - Zákon o správnom konaní v PRAXI

25. septembra 2024
 

Seminár bude zameraný  na obidve fázy odvolacieho konania, na povinnosti prvostupňového správneho organu ako i druhostupňového správneho organu v rámci ...

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Počet voľných miest: 20 Cena: 105 €
Seminár

ONLINE - Aplikácia zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v praxi v znení neskorších predpisov

17. októbra 2024
 

Cieľom seminára je získať odborné vedomosti zo zákona o priestupkoch s poukázaním na praktické  príklady z aplikačnej praxe.   Prihláška na školenie na stiahnute TU.Prihlasujte ...

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Počet voľných miest: 20 Cena: 105 €

Partneri

Viac