JUDr. Beáta Hromadová

JUDr. Beáta Hromadová

Pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie stále pracovisko Žilina na pozícii vedúcej. V minulosti pracovala na Úrade Žilinského samosprávneho kraja na oddelení verejného obstarávania. Má niekoľko ročné pracovné skúsenosti s verejnými zákazkami rôzneho druhu. 
Zabezpečuje komplexný proces výberu dodávateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky na dodanie tovaru/poskytnutie služieb/uskutočňovanie stavebných prác, pripravuje dokumentáciu potrebnú pre zabezpečenie komplexného procesu VO, komunikuje s RO/SORO a ÚVO, realizuje školenia pre úrad a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, poskytuje poradenstvo vo verejnom obstarávaní.

 • Špecializácia lektora

  Špecializuje sa na celý proces verejného obstarávania. Zabezpečuje komplexný proces výberu dodávateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky na dodanie tovaru/poskytnutie služieb/uskutočňovanie stavebných prác, pripravuje dokumentáciu potrebnú pre zabezpečenie komplexného procesu VO, komunikuje s RO/SORO a ÚVO, realizuje školenia pre úrad a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, poskytuje poradenstvo vo verejnom obstarávaní.

Zoznam školení lektora JUDr. Beáta Hromadová

 • viac
  ONLINE - Dynamický nákupný systém 30.4.2021
  Cena 96 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane nových zmien – 2 dňové školenie 5.5.2021-6.5.2021
  Cena 174 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - "Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou a výnimkám zo zákona o VO" 27.5.2021
  Cena 84 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac