Mgr. Rastislav Duban

Mgr. Rastislav Duban

Pracuje ako právnik na Ministerstvu financií SR na Sekcii majetkovo právnej. Špecializuje sa na prípravu a pripomienkovanie zmlúv v spolupráci s príslušným oddelením, kontrolu dodržiavania zmlúv a kontrolu platnosti existujúcich zmlúv, monitoring legislatívy a prípadná úprava zmlúv v súlade s novou legislatívou, zabezpečovanie komplexnej zmluvnej agendy v oblasti obchodného, občianskeho, správneho práva a práva nehnuteľností, vypracovanie právnych stanovísk, komunikáciu so súdmi, ďalšími štátnymi orgánmi a inštitúciami.

Zoznam školení lektora Mgr. Rastislav Duban

  • viac
    ONLINE - Správa majetku štátu v roku 2024 so zameraním na nakladanie s majetkom štátu a uzatváranie zmlúv 2.10.2024
    Cena 120 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac