Mgr. Martin Pelikán

Mgr. Martin Pelikán

Advokát špecializujúci sa predovšetkým na oblasť záväzkového práva, práva obchodných spoločností a práva verejných zákaziek. Zaoberá sa komplexnou právnou úpravou zmluvného práva a ďalšej súvisiacej legislatívy.
Študoval mimo iného v Taliansku na Universitá degli Studi di Milano, kde sa venoval, kde sa venoval právnej úprave talianskeho zmluvného práva, ďalej európskeho a medzinárodného práva. V súčasnej dobe pôsobí v advokácii, kde zastupuje klientov zo súkromnej aj verejnej sféry. Rovnako pôsobí na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne v rámci doktorského štúdia. Svoje poznatky z praxe pravidelne predáva pri svojich prednáškach pre širokú verejnosť, predovšetkým z oblasti záväzkového práva a práva verejného obstarávania. Pravidelne publikuje svoje články v rámci odborných periodík a monografií vydávaných prednými českými právnickými nakladateľstvami. 

Partneri

Viac