Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzuLektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Workshop ONLINE - Dodávatelia – Ako sa brániť vo VO - Podanie námietky a ďalšie spôsoby obrany
Verejné obstarávanie
27.4.2021 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 90 €
Workshop ONLINE - Verejné obstarávanie komplexne - VO pre stredne pokročilých
Verejné obstarávanie
12.5.2021 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Stredne pokročilý 9 90 €
Workshop ONLINE - Zodpovedné verejné obstarávanie - príprava zákazky s environmentálnym aspektom – praktický workshop
Verejné obstarávanie
26.5.2021 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Stredne pokročilý 14 90 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Workshop

ONLINE - Dodávatelia – Ako sa brániť vo VO - Podanie námietky a ďalšie spôsoby obrany

27. apríla 2021
 

Jedným z cieľov pravidiel vo verejnom obstarávaní,  v európskom meradle,  je podpora malého a stredného podnikania, podpora hospodárskej súťaže, vytvorenie predpokladov pre čo ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 12 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Verejné obstarávanie komplexne - VO pre stredne pokročilých

12. mája 2021
 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnou právnou úpravou zadávania zákaziek v SR pri uzatváraní rámcových zmlúv a  zriaďovaní dynamických nákupných systémov. Prihláška ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 9 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Zodpovedné verejné obstarávanie - príprava zákazky s environmentálnym aspektom – praktický workshop

26. mája 2021
 

Aktuálne európske smernice a národná legislatívna úprava verejného obstarávania zdôrazňujú tri základné ciele – sociálna inklúzia, ochrana životného prostredia, inovácie. Ak ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 14 Cena: 90 €

Partneri

Viac