JUDr. Martin Boržík, LL.M.

JUDr. Martin Boržík, LL.M.

je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor pre rôzne riadiace orgány kontroloval eurofondové VO. V súčasnosti radí organizáciám, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk. Vo svojej pracovnej histórii pracoval 7 rokov pre jedného z najväčších dodávateľov palív a palivových kariet na Slovensku.

 • Špecializácia lektora

  Lektor má rozsiahle skúsenosti v revíznych postupoch, analyzuje súťažné podklady a iné dokumenty, v ktorých existujú potenciálne riziká alebo príležitosti pre začatie revíznych postupov. Podstatnú časť jeho práce tvorí aj tvorba a koncepcia opisov predmetov zákaziek a súvisiacich súťažných podkladov. Je expertom pre formálnu stránku dodržiavania zákona v procesoch VO, ktorá je (žiaľ) stále nosným princípom slovenského verejného obstarávania. Pripravuje taktiež ponuky za uchádzačov po formálnej stránke.

 • Profesné skúsenosti

  Lektor v r. 2005-2006 pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie. Následne sedem rokov pracoval pre spoločnosť SLOVNAFT, a.s. v pozícii riadenia verejného obstarávania (ponuky, ktoré podával SLOVNAFT, a.s. ako uchádzač na dodávku palív slovenským štátnym orgánom a organizáciám). V súčasnosti sa venuje podnikaniu v oblasti verejného obstarávania, rozširuje osvetu a trénuje uchádzačov i verejných obstarávateľov.

 • Publikačná činnosť

  Lektor je aktívnym spoluvydavateľom odborného časopisu „VO v kocke“. Pre tento časopis, ale aj pre iné periodiká napísal niekoľko odborných článkov a pojednaní. Niektoré je možné nájsť na stránke www.vovkocke.sk.

   

Zoznam školení lektora JUDr. Martin Boržík, LL.M.

 • viac
  BRATISLAVA – Rukoväť zručností súkromnej spoločnosti - žiadateľa eurofondov - základná orientácia vo verejnom obstarávaní - workshop 2.10.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac