Mgr. Katarína Hreusová

Mgr. Katarína Hreusová

Pôsobí na pozícií vedúcej oddelenia verejného obstarávania na Úrade pre verejné obstarávanie. Má niekoľko ročné pracovné skúsenosti s verejnými zákazkami rôzneho druhu. Špecializuje sa na celý proces verejného obstarávania od prípravy až po realizáciu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb, uskutočňovanie stavebných prác, pripravuje dokumentáciu potrebnú pre zabezpečenie komplexného procesu VO, poskytuje metodickú činnosť v oblasti VO, realizuje školenia a poskytuje poradenstvo vo verejnom obstarávaní.   

V minulosti pracovala na pozícií vedúcej oddelenia verejného obstarávania v Žilinskom samosprávnom kraji.

 

  • Špecializácia lektora

    špecializuje sa na procesy verejného obstarávania, poskytuje poradenskú činnosť v oblasti verejného obstarávania, metodickú činnosť v oblasti VO, má dlhodobé lektorské skúsenosti v oblastí problematiky VO

Partneri

Viac