Mgr. Katarína Hreusová

Mgr. Katarína Hreusová

Pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie stále pracovisko Žilina. V minulosti pracovala na Úrade Žilinského samosprávneho kraja na pozícií vedúcej oddelenia verejného obstarávania. Má niekoľko ročné pracovné skúsenosti s verejnými zákazkami rôzneho druhu. Zabezpečuje komplexný proces výberu dodávateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky na dodanie tovaru/poskytnutie služieb/uskutočňovanie stavebných prác, pripravuje dokumentáciu potrebnú pre zabezpečenie komplexného procesu VO, komunikuje s RO/SORO a ÚVO, realizuje školenia pre úrad a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, poskytuje poradenstvo vo verejnom obstarávaní.

  • Špecializácia lektora

    Špecializuje sa na celý proces verejného obstarávania. Zabezpečuje komplexný proces výberu dodávateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky na dodanie tovaru/poskytnutie služieb/uskutočňovanie stavebných prác, pripravuje dokumentáciu potrebnú pre zabezpečenie komplexného procesu VO, komunikuje s RO/SORO a ÚVO, realizuje školenia pre úrad a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, poskytuje poradenstvo vo verejnom obstarávaní.

Zoznam školení lektora Mgr. Katarína Hreusová

  • viac
    BRATISLAVA - Dynamický nákupný systém v kontexte nového informačného systému eForms 22.2.2024
    Cena 120 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac