JUDr. Marek Griga

V oblasti verejného obstarávania spája skúsenosti z pôsobenia u verejného obstarávateľa poradenskej spoločnosti pre verejné obstarávanie ako i prípravy ponúk pre uchádzača z pozície interného zamestnanca. Počas dlhoročnej praxe nadobudol rozsiahle skúsenosti s obstarávaním významných projektov v oblasti dopravy, infraštruktúry a informačných technológií, ako i prípravy ponúk. Je autorom mnohých odborných článkov z oblasti verejného obstarávania a spoluautorom Veľkého komentára k zákonu o verejnom obstarávaní (WoltersKluver, 2016) ako i viacerých iných publikácií zameraných na verejné obstarávanie.

Zoznam školení lektora JUDr. Marek Griga

  • viac
    BRATISLAVA - OBSTARÁVAME PODROBNE. Verejné obstarávanie po NOVELE – 2 dňové školenie 17.9.2024-18.9.2024
    Cena 192 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac