JUDr. Marek Griga

V oblasti verejného obstarávania spája skúsenosti z pôsobenia u verejného obstarávateľa poradenskej spoločnosti pre verejné obstarávanie ako i prípravy ponúk pre uchádzača z pozície interného zamestnanca. Počas dlhoročnej praxe nadobudol rozsiahle skúsenosti s obstarávaním významných projektov v oblasti dopravy, infraštruktúry a informačných technológií, ako i prípravy ponúk. Je autorom mnohých odborných článkov z oblasti verejného obstarávania a spoluautorom Veľkého komentára k zákonu o verejnom obstarávaní (WoltersKluver, 2016) ako i viacerých iných publikácií zameraných na verejné obstarávanie.

Partneri

Viac