JUDr. Ladislav Orviský

JUDr. Ladislav Orviský

Lektor v minulosti pracoval ako vysokoškolský učiteľ (špecializácia pracovné právo a právo štátnej služby). Následne niekoľko rokov riadil útvar ľudských zdrojov verejnoprávnej inštitúcie a v súčasnosti pracuje ako právnik a metodik v štátnej správe. Popri tom nepretržite od r. 1996 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

 • Špecializácia lektora

  Pracovnoprávne vzťahy:

  • pracovné právo, Zákonník práce a jeho aplikácia v praxi,
  • výkon práce vo verejnom záujme,
  • štátna služba ( služobný pomer príslušníkov Policajného zboru a Zboru väzenskej a justičnej stráže),
  • štátna služba („civilná“).
 • Profesné skúsenosti

  Profesionálne skúsenosti

  -          vysokoškolský učiteľ (špecializácia pracovné právo a právo štátnej služby),

  -          vedúci útvaru ľudských zdrojov verejnoprávnej inštitúcie,

  -          právnik a metodik HR.

Partneri

Viac