JUDr. Ladislav Orviský

JUDr. Ladislav Orviský

Lektor v minulosti pracoval ako vysokoškolský učiteľ (špecializácia pracovné právo a právo štátnej služby). Následne niekoľko rokov riadil útvar ľudských zdrojov verejnoprávnej inštitúcie a v súčasnosti pracuje ako právnik a metodik v štátnej správe. Popri tom nepretržite od r. 1996 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

 • Špecializácia lektora

  Pracovnoprávne vzťahy:

  • pracovné právo, Zákonník práce a jeho aplikácia v praxi,
  • výkon práce vo verejnom záujme,
  • štátna služba ( služobný pomer príslušníkov Policajného zboru a Zboru väzenskej a justičnej stráže),
  • štátna služba („civilná“).
 • Profesné skúsenosti

  Profesionálne skúsenosti

  -          vysokoškolský učiteľ (špecializácia pracovné právo a právo štátnej služby),

  -          vedúci útvaru ľudských zdrojov verejnoprávnej inštitúcie,

  -          právnik a metodik HR.

Zoznam školení lektora JUDr. Ladislav Orviský

 • viac
  BRATISLAVA - Riešenie problematických aspektov Zákonníka práce a Zákona o štátnej službe, ktoré spôsobujú najväčšie problémy v praxi + rozbor posledných noviel 3.12.2020
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - Zákon č. 2/ 1990 Zb. zo 4. decembra 1990 o kolektívnom vyjednávaní 24.11.2020
  Cena 108 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac