Ing. Anna Juráková, PhD.

Ing. Anna Juráková, PhD.

pracuje na pozícii riaditeľky Odboru vestníka a zoznamov na Úrade pre verejné obstarávanie

Partneri

Viac