Mgr. Martin Garaj, PhD.

Mgr. Martin Garaj, PhD.

je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. Pracoval na najväčších dopravných projektoch z fondov EÚ, ktoré sa realizovali v Hlavnom meste SR Bratislave. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov.

Partneri

Viac