Mgr. Dušan Predný

Mgr. Dušan Predný

advokát advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners. Zameriava sa na akvizície a predaj spoločností, vrátane due dilligence a prípravy transakčnej dokumentácie, ako aj právo obchodných spoločností vrátane ich reorganizácie.

  • Špecializácia lektora

    Od roku 2016 pôsobí v najväčšej česko-slovenskej advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária, ako advokát. V rámci svojho profesionálneho pôsobenia sa venuje najmä akvizíciám a predaju spoločností, vrátane due dilligence a prípravy transakčnej dokumentácie, ako aj právo obchodných spoločností vrátane ich reorganizácie. V oblasti akvizícií a predajov sa zúčastnil rady transakcií (ako na strane predávajúcich, tak kupujúcich) najmä v odvetví výroby, telekomunikácií, dopravy, energetiky, petrochémie a v oblasti private ekvity. V oblasti korporátneho práva sa špecializuje najmä na premeny obchodných spoločností, poradenstvo pri organizovaní valných zhromaždení, na otázky corporate governance, právne analýzy a na due diligence.

Partneri

Viac