JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA

JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA

Advokátka s dlhoročnou praxou v oblasti verejného obstarávania. Problematikou verejných zákaziek sa zaoberá už od roku 2006, kedy začala pôsobiť na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže. Tu prešla niekoľkými funkciami, medzi inými riadením odboru druhostupňového rozhodovania v oblasti verejných súťaží a predsedníctva v rámci rozkladových komisií pre verejné zákazky.
Zastupovala úrad pre Ochranu hospodárskej súťaže na európskom poli v rámci predsedníctva ČR v Rade EU. Od polovice roku 2012 pôsobí v advokácii, kde zastupuje subjekty v rámci zadávacích procesov a súčasné poznatky aktívne predáva širšej verejnosti prostredníctvom častých prednášok a publikačnej činnosti.

  • Špecializácia lektora

    - verejné zákazky
    - správne právo
    - humanitárne právo

Partneri

Viac