Mgr. Janka Miltáková

Mgr. Janka Miltáková

Pracuje na sekcii verejného obstarávania na Ministerstve financií SR od roku 2017, kde zabezpečuje proces obstarávania zákaziek a poskytuje metodickú činnosť. Verejnému obstarávaniu sa profesionálne venuje od roku 2005. Počas dlhoročnej praxe nadobudla skúsenosti s obstarávaním zákaziek pre samosprávu na odbore investičnej výstavby a získala skúsenosti pri príprave ponúk na strane uchádzača počas pôsobenia v súkromnej spoločnosti. Pôsobila ako vedúca tímu strategického nákupu v Železničnej spoločnosti Cargo, a. s., kde sa podieľala na obstarávaní zákaziek materiálového a technického zabezpečenia. Zaujímajú ju inovatívne prístupy a riešenia, ktoré sa dajú uplatniť vo verejnom obstarávaní. 

Zoznam školení lektora Mgr. Janka Miltáková

  • viac
    BRATISLAVA - Dynamický nákupný systém verzus rámcová dohoda s opätovným otváraním 9.10.2024
    Cena 120 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac