Tibor Škrabský

Tibor Škrabský

Počas spolupráce s Európskou komisiou  nadobudol relevantné komunikačné zručnosti, mal možnosť pôsobiť a spolupracovať s niekoľkými multikultúrnymi tímami. Momentálne je zodpovedný za prípravu a realizáciu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v druhej polici roka 2016 v oblasti vzdelávania a mládeže. Pôsobí tiež ako hodnotiteľ projektov podaných v rámci komunitárnych programov v Bruseli.

 • Špecializácia lektora

  -  Projektový manažment

  -  Príprava a plánovanie projektov

  -  Fondy EÚ

  -  Prezentačné zručnosti

  -  Medzikultúrna komunikácia

  -  Riešenie konfliktov

  -  Tímová práca

  -  Príprava a tréning lektorov

  -  Outdoorové programy

Partneri

Viac