Ing. Ondrej Kuruc, PhD., LL.M.

Generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania na Ministerstve zdravotníctva SR. Vykonáva koncepčnú, koordinačnú a a kontrolnú činnosť na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR v oblasti verejného obstarávania. Koordinuje a metodicky usmerňuje proces obstarávania vo vzťahu k organizáciám v pôsobnosti MZSR, posudzuje a kontroluje proces verejného obstarávania v rezorte zdravotníctva, vydáva odborné stanoviská k procesom verejného obstarávania v rezorte zdravotníctva. Pôsobí v ďalších dôležitých funkciách, venuje sa publikačnej a lektorskej činnosti.Partneri

Viac