JUDr. Peter Rusiňák, PhD.

JUDr. Peter Rusiňák, PhD.

Bývalý diplomat, špecialista na diplomatický protokol a spoločenskú etiketu. Pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Portugalsku v rokoch 2000 - 2004. Vysokoškolský pedagóg v oblasti diplomacie, protokolu, zahraničnej politiky na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity. Pracoval na pozícii riaditeľa osobného úradu Kancelárie prezidenta SR. Aktuálne pracuje na Úrade regulácií sieťových odvetví.

 

Partneri

Viac