Mgr. Jaroslava Antalová

Mgr. Jaroslava Antalová

Dlhodobo pracuje v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov, z toho 20 rokov vo vedúcich pozíciách ako riaditeľka osobného úradu na ministerstve a v iných orgánoch štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou. Súčasne sa podieľala na príprave a tvorbe právnych predpisov, najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania. Je lektorkou v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania v štátnej a verejnej správe.
 

Zoznam školení lektora Mgr. Jaroslava Antalová

  • viac
    ONLINE - APLIKÁCIA ZÁKONA O ŠTÁTNEJ SLUŽBE V PRAXI A ZMENY SÚVISIACE SO ZRIADENÍM CENTRÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU VEREJNEJ SPRÁVY NOVELOU (ZÁKON Č. 99/2024 O CENTRÁLNOM INFORMAČNOM SYSTÉME ŠTÁTNEJ SLUŽBY; ÚČINNOSŤ OD 01.06.2024) 11.9.2024
    Cena 120 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac