Mgr. Jaroslava Antalová

Mgr. Jaroslava Antalová

Dlhodobo pracuje v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov, z toho 20 rokov vo vedúcich pozíciách ako riaditeľka osobného úradu na ministerstve a v iných orgánoch štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou. Súčasne sa podieľala na príprave a tvorbe právnych predpisov, najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania. Je lektorkou v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania v štátnej a verejnej správe.
 

Zoznam školení lektora Mgr. Jaroslava Antalová

  • viac
    ONLINE - Zákon o štátnej službe a jeho uplatnenie v praxi v roku 2024 - rady, tipy z praxe, eliminácia hlavných nedostatkov, návody riešení 6.2.2024
    Cena 120 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac