JUDr. Alena Huťanová

JUDr. Alena Huťanová

Lektorka v súčasnosti pracuje ako konzultant a poradca pre viacerých štátnych, ale aj privátnych klientov a popri tom od r. 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie. Od roku 2010 má oprávnenie pôsobiť ako mediátor, avšak túto činnosť vrátane poradenstva vykonáva len v oblasti svojho zamerania.

 • Špecializácia lektora

  • Pracovnoprávne vzťahy, pracovné právo aj s cudzím prvkom a jeho aplikácia v praxi,
  • Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie pracovníkov prioritne v rámci EÚ/EHP,
  • Systémy riadenia ľudských zdrojov, zákonník práce, sociálny fond, ...
  • Kolektívne vyjednávanie na strane zamestnávateľa.
 • Profesné skúsenosti

  • podnikový právnik – 1978 a neskôr aj personálny manažér – 1991
  • personálny manažér na ústrednom orgáne štátnej správy – 1991 – 1993, 
  • vedúca personálneho útvaru vo viacerých bankách a tiež vo výrobnej spoločnosti,
  • spoločník a t. č. aj konateľ v spoločnosti s ručením obmedzeným – 2009 – súčasnosť


Partneri

Viac