Mgr. Ivan Pudiš

Ivan Pudiš je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Štyri roky pracoval na Úrade pre verejné obstarávanie na odbore námietok a dohľadu. Od roku 2019 pracuje na oddelení verejného obstarávania na magistráte hlavného mesta SR Bratislava, v súčasnosti ako vedúci referátu. Príležitostne sa venuje prednáškovej a školiacej činnosti.
Ivan Pudiš je zároveň členom Rady Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá rozhoduje o odvolaniach proti prvostupňovým rozhodnutiam úradu, člen osobitnej rozkladovej komisie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie a člen skúšobnej komisie Úradu pre verejné obstarávanie pre profesionalizáciu verejného obstarávania.
 

Zoznam školení lektora Mgr. Ivan Pudiš

  • viac
    BRATISLAVA - VIP diskusné raňajky ohľadne sporných bodov NOVELY zákona o VO 19.4.2024
    Cena 78 € (vrátane DPH)
  • viac
    ONLINE - Ako nazerať a posudzovať delenie/nedelenie zákaziek 4.6.2024
    Cena 114 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac