doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.

doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.

Zastáva funkciu riaditeľky odboru všeobecnej vnútornej správy na Ministerstve vnútra SR. Pred tým zastávala funkciu riaditeľky odboru priestupkov sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR. Špecializuje sa na Správne konanie a aplikáciu Správneho poriadku v praxi.

 • Špecializácia lektora

  Špecializuje sa na Správne konanie a aplikáciu Správneho poriadku v praxi. V roku 2002 absolvovala vzdelávací program pre pracovníkov verejnej správy v Dánsku. Od roku 2002 sa venuje lektorskej a pedagogickej činnosti. 

  Venuje sa tiež publikačnej činnosti. Publikova viaceré články, publikácie, učebné texty venované problematike rozhodovacích procesov v priestupkovej oblasti, vplyvom nezamestnanosti na vývoj priestupkovosti, články týkajúce sa domáceho násilia a vyvodzovania administratívnoprávnej zodpovednosti. Je spoluautorkou publikácie – Zákon o priestupkoch – Veľký komentár, ktorý bol publikovaný v roku 2016.

 • Profesné skúsenosti

  Dlhoročné praktické skúsenosti v oblasti Správneho konania a aplikácie Správneho poriadku v praxi.
 • Publikačná činnosť

  Publikova viaceré články, publikácie, učebné texty venované problematike rozhodovacích procesov v priestupkovej oblasti, vplyvom nezamestnanosti na vývoj priestupkovosti, články týkajúce sa domáceho násilia a vyvodzovania administratívnoprávnej zodpovednosti. Je spoluautorkou publikácie – Zákon o priestupkoch – Veľký komentár, ktorý bol publikovaný v roku 2016.

Partneri

Viac