JUDr. Zuzana Paľová

JUDr. Zuzana Paľová

Je riaditeľkou odboru právnej podpory a technickej pomoci sekcie auditu a kontroly na Ministerstve financií SR. Jej pracovné  agenda je spätá s výkonom vládnych auditov fondov Európskej únie ako aj iných finančných prostriedkov poskytnutých zo zahraničia. V oblasti výkonu vládnych auditov sa špecializuje na oblasť verejného obstarávania. Má niekoľkoročné pracovné skúsenosti so  zákazkami rôzneho druhu, či už z pohľadu výkonu vládneho auditu  alebo z pohľadu realizácie zákazky. Poskytuje metodickú činnosť a poradenstvo pri výkone vládneho auditu, najmä v oblasti verejného obstarávania a niekoľko rokov sa venuje aj lektorskej činnosti.

V minulosti pôsobila deväť rokov ako advokátka so zameraním na obchodné a občianske právo. 

Špecializácia lektora: špecializuje sa na oblasť verejného obstarávania, najmä pri výkone vládneho auditu, právne poradenstvo so zameraním na súkromné a verejné právo. 

Partneri

Viac