Mgr. Branislav Hudec

Mgr. Branislav Hudec

Pôsobí na Úrade pre verejné obstarávanie ako generálny riaditeľ sekcie metodiky a vzdelávania. Disponuje 18 ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, vrátane skúseností na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, kde pôsobil ako riaditeľ odboru verejného obstarávania. Pôsobil aj na Ministerstve financií SR (kontrola eurofondových zákaziek), a v súkromnom sektore (príprava ponúk a uplatňovanie revíznych postupov za uchádzača). Je autorom príručiek pre prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.

 • Publikačná činnosť

  venuje sa publikačnej činnosti

Zoznam školení lektora Mgr. Branislav Hudec

 • viac
  BRATISLAVA - VIP diskusné raňajky ohľadne sporných bodov NOVELY zákona o VO 19.4.2024
  Cena 78 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - "Pravidlá pre eurofondové VO na nové programové obdobie 2021-2027" 6.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac