Mgr. Vladimír Pirošík

Mgr. Vladimír Pirošík

Advokát špecializujúci sa na informačnú legislatívu a komunálne právo a dlhoročný poslanec. Je certifikovaný mediátor. Spoluautor zákona č. 211/2000 z. z. o slobode informácií. Ukončil Právnickú fakultu UK v roku 2001. Po absolvovaní viacerých zahraničných študijných pobytov a koncipientskej praxe v kancelárii JUDr. Ernesta Valka v Bratislave pracuje od roku 2005 ako samostatný advokát so sídlom v Banskej Bystrici.  Dlhodobo sa zameriava na problematiku prístupu k informáciám v praxi verejného sektora. Autor a spoluautor viacerých odborných publikácií z tejto oblasti. Viac ako 20 rokov sa aktívne venuje lektorskej a školiteľskej činnosti. 

Zoznam školení lektora Mgr. Vladimír Pirošík

 • viac
  ONLINE - Právne minimum pre novinárov, hovorcov a komunikačných manažérov 25.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - INFOZÁKON: prehľad najväčších problémov škôl a ROPO a praktické rady v roku 2024 11.6.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - INFOZÁKON: aktuálne novely a riešenia najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy 21.8.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov – taktika, stratégia, mediácia v PRAXI 24.7.2024
  Cena 120 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac